Kühn Controls

RelayGo relés industriales serie RM en Kühn Controls AG

RELAYGO

Referencias cruzadas (Cross Reference)

Ejemplo de relés RELECO Serie MRC
Ejemplo de relés
RELECO Serie MRC
Ejemplo de relés RelayGo Serie RM
Ejemplo de relés
RelayGo Serie RM
COMAT / RELECO RELAYGO-N° Art RELAYGO Descripción
C2-A20/AC115V RM2010NN0G00115A RM-2010/AC115V RELÉ RM2 / 115 VAC
C2-A20/AC120V 60HZ RM2010NN0G00120S RM-2010/AC120V 60HZ RELÉ RM2 / 120 VAC 60HZ
C2-A20/AC12V RM2010NN0G00012A RM-2010/AC12V RELÉ RM2 / 012 VAC
C2-A20/AC230V RM2010NN0G00230A RM-2010/AC230V RELÉ RM2 / 230 VAC
C2-A20/AC24V RM2010NN0G00024A RM-2010/AC24V RELÉ RM2 / 024 VAC
C2-A20/AC24V 60HZ RM2010NN0G00024S RM-2010/AC24V 60HZ RELÉ RM2 / 024 VAC 60HZ
C2-A20/AC380V 60HZ RM2010NN0G00380S RM-2010/AC380V 60HZ RELÉ RM2 / 380 VAC 60HZ
C2-A20/AC400V RM2010NN0G00400A RM-2010/AC400V RELÉ RM2 / 400 VAC
C2-A20/AC48V RM2010NN0G00048A RM-2010/AC48V RELÉ RM2 / 048 VAC
C2-A20/AC60V RM2010NN0G00060A RM-2010/AC60V RELÉ RM2 / 060 VAC
C2-A20/AC6V RM2010NN0G00006A RM-2010/AC6V RELÉ RM2 / 006 VAC
C2-A20/DC110V RM2010NN0G00110D RM-2010/DC110V RELÉ RM2 / 110 VDC
C2-A20/DC120V RM2010NN0G00120D RM-2010/DC120V RELÉ RM2 / 120 VDC
C2-A20/DC12V RM2010NN0G00012D RM-2010/DC12V RELÉ RM2 / 012 VDC
C2-A20/DC220V RM2010NN0G00220D RM-2010/DC220V RELÉ RM2 / 220 VDC
C2-A20/DC24V RM2010NN0G00024D RM-2010/DC24V RELÉ RM2 / 024 VDC
C2-A20/DC42V RM2010NN0G00042D RM-2010/DC42V RELÉ RM2 / 042 VDC
C2-A20/DC48V RM2010NN0G00048D RM-2010/DC48V RELÉ RM2 / 048 VDC
C2-A20/DC60V RM2010NN0G00060D RM-2010/DC60V RELÉ RM2 / 060 VDC
C2-A20/DC6V RM2010NN0G00006D RM-2010/DC6V RELÉ RM2 / 006 VDC
C2-A20B/UC12V RM2010NU0G00012U RM-2010U/UC12V RELÉ RM2 LED / 012 VAC / VDC
C2-A20B/UC24V RM2010NU0G00024U RM-2010U/UC24V RELÉ RM2 LED / 024 VAC / VDC
C2-A20BX/UC12V RM2010LU0G00012U RM-2010LU/UC12V RELÉ RM2 LED / 012 VAC / VDC
C2-A20BX/UC24V RM2010LU0G00024U RM-2010LU/UC24V RELÉ RM2 LED / 024 VAC / VDC
C2-A20BX/UC48V RM2010LU0G00048U RM-2010LU/UC48V RELÉ RM2 LED / 048 VAC / VDC
C2-A20BX/UC60V RM2010LU0G00060U RM-2010LU/UC60V RELÉ RM2 LED / 060 VAC / VDC
C2-A20D/DC110V RM2010ND0G00110D RM-2010D/DC110V RELÉ RM2 DIODO FW / 110 VDC
C2-A20D/DC120V RM2010ND0G00120D RM-2010D/DC120V RELÉ RM2 DIODO FW / 120 VDC
C2-A20D/DC12V RM2010ND0G00012D RM-2010D/DC12V RELÉ RM2 DIODO FW / 012 VDC
C2-A20D/DC220V RM2010ND0G00220D RM-2010D/DC220V RELÉ RM2 DIODO FW / 220 VDC
C2-A20D/DC24V RM2010ND0G00024D RM-2010D/DC24V RELÉ RM2 DIODO FW / 024 VDC
C2-A20D/DC48V RM2010ND0G00048D RM-2010D/DC48V RELÉ RM2 DIODO FW / 048 VDC
C2-A20D/DC60V RM2010ND0G00060D RM-2010D/DC60V RELÉ RM2 DIODO FW / 060 VDC
C2-A20DX/DC110V RM2010LD0G00110D RM-2010LD/DC110V RELÉ RM2 LED, DIODO FW / 110 VDC
C2-A20DX/DC120V RM2010LD0G00120D RM-2010LD/DC120V RELÉ RM2 LED, DIODO FW / 120 VDC
C2-A20DX/DC12V RM2010LD0G00012D RM-2010LD/DC12V RELÉ RM2 LED, DIODO FW / 012 VDC
C2-A20DX/DC220V RM2010LD0G00220D RM-2010LD/DC220V RELÉ RM2 LED, DIODO FW / 220 VDC
C2-A20DX/DC24V RM2010LD0G00024D RM-2010LD/DC24V RELÉ RM2 LED, DIODO FW / 024 VDC
C2-A20DX/DC48V RM2010LD0G00048D RM-2010LD/DC48V RELÉ RM2 LED, DIODO FW / 048 VDC
C2-A20DX/DC60V RM2010LD0G00060D RM-2010LD/DC60V RELÉ RM2 LED, DIODO FW / 060 VDC
C2-A20F/DC110V RM2010NE0G00110D RM-2010E/DC110V RELÉ RM2 D. POLARIDAD / 110 VDC
C2-A20F/DC120V RM2010NE0G00120D RM-2010E/DC120V RELÉ RM2 D. POLARIDAD / 120 VDC
C2-A20F/DC12V RM2010NE0G00012D RM-2010E/DC12V RELÉ RM2 D. POLARIDAD / 012 VDC
C2-A20F/DC24V RM2010NE0G00024D RM-2010E/DC24V RELÉ RM2 D. POLARIDAD / 024 VDC
C2-A20F/DC48V RM2010NE0G00048D RM-2010E/DC48V RELÉ RM2 D. POLARIDAD / 048 VDC
C2-A20F/DC60V RM2010NE0G00060D RM-2010E/DC60V RELÉ RM2 D. POLARIDAD / 060 VDC
C2-A20FX/DC110V RM2010LE0G00110D RM-2010LE/DC110V RELÉ RM2 LED, D. POLARIDAD / 110 VDC
C2-A20FX/DC120V RM2010LE0G00120D RM-2010LE/DC120V RELÉ RM2 LED, D. POLARIDAD / 120 VDC
C2-A20FX/DC12V RM2010LE0G00012D RM-2010LE/DC12V RELÉ RM2 LED, D. POLARIDAD / 012 VDC
C2-A20FX/DC220V RM2010LE0G00220D RM-2010LE/DC220V RELÉ RM2 LED, D. POLARIDAD / 220 VDC
C2-A20FX/DC24V RM2010LE0G00024D RM-2010LE/DC24V RELÉ RM2 LED, D. POLARIDAD / 024 VDC
C2-A20FX/DC48V RM2010LE0G00048D RM-2010LE/DC48V RELÉ RM2 LED, D. POLARIDAD / 048 VDC
C2-A20FX/DC60V RM2010LE0G00060D RM-2010LE/DC60V RELÉ RM2 LED, D. POLARIDAD / 060 VDC
C2-A20R/AC115V RM2010NR0G00115A RM-2010R/AC115V RELÉ RM2 RC / 115 VAC
C2-A20R/AC120V 60HZ RM2010NR0G00120S RM-2010R/AC120V 60HZ RELÉ RM2 RC / 120 VAC 60HZ
C2-A20R/AC230V RM2010NR0G00230A RM-2010R/AC230V RELÉ RM2 RC / 230 VAC
C2-A20R/AC24V 60HZ RM2010NR0G00024S RM-2010R/AC24V 60HZ RELÉ RM2 RC / 024 VAC 60HZ
C2-A20X/AC115V RM2010LN0G00115A RM-2010L/AC115V RELÉ RM2 LED / 115 VAC
C2-A20X/AC120V 60HZ RM2010LN0G00120S RM-2010L/AC120V 60HZ RELÉ RM2 LED / 120 VAC 60HZ
C2-A20X/AC127V RM2010LN0G00127A RM-2010L/AC127V RELÉ RM2 LED / 127 VAC
C2-A20X/AC12V RM2010LN0G00012A RM-2010L/AC12V RELÉ RM2 LED / 012 VAC
C2-A20X/AC230V RM2010LN0G00230A RM-2010L/AC230V RELÉ RM2 LED / 230 VAC
C2-A20X/AC240V 60HZ RM2010LN0G00240S RM-2010L/AC240V 60HZ RELÉ RM2 LED / 240 VAC 60HZ
C2-A20X/AC24V RM2010LN0G00024A RM-2010L/AC24V RELÉ RM2 LED / 024 VAC
C2-A20X/AC24V 60HZ RM2010LN0G00024S RM-2010L/AC24V 60HZ RELÉ RM2 LED / 024 VAC 60HZ
C2-A20X/AC48V RM2010LN0G00048A RM-2010L/AC48V RELÉ RM2 LED / 048 VAC
C2-A20X/AC60V RM2010LN0G00060A RM-2010L/AC60V RELÉ RM2 LED / 060 VAC
C2-A20X/DC110V RM2010LN0G00110D RM-2010L/DC110V RELÉ RM2 LED / 110 VDC
C2-A20X/DC120V RM2010LN0G00120D RM-2010L/DC120V RELÉ RM2 LED / 120 VDC
C2-A20X/DC12V RM2010LN0G00012D RM-2010L/DC12V RELÉ RM2 LED / 012 VDC
C2-A20X/DC220V RM2010LN0G00220D RM-2010L/DC220V RELÉ RM2 LED / 220 VDC
C2-A20X/DC24V RM2010LN0G00024D RM-2010L/DC24V RELÉ RM2 LED / 024 VDC
C2-A20X/DC250V RM2010LN0G00250D RM-2010L/DC250V RELÉ RM2 LED / 250 VDC
C2-A20X/DC36V RM2010LN0G00036D RM-2010L/DC36V RELÉ RM2 LED / 036 VDC
C2-A20X/DC48V RM2010LN0G00048D RM-2010L/DC48V RELÉ RM2 LED / 048 VDC
C2-A20X/DC60V RM2010LN0G00060D RM-2010L/DC60V RELÉ RM2 LED / 060 VDC
C2-A28/AC115V RM2310NN0G00115A RM-2310/AC115V RELÉ RM2, 10µ ORO / 115 VAC
C2-A28/AC230V RM2310NN0G00230A RM-2310/AC230V RELÉ RM2, 10µ ORO / 230 VAC
C2-A28/AC24V RM2310NN0G00024A RM-2310/AC24V RELÉ RM2, 10µ ORO / 024 VAC
C2-A28/DC24V RM2310NN0G00024D RM-2310/DC24V RELÉ RM2, 10µ ORO / 024 VDC
C2-A28BX/UC24V RM2310LU0G00024U RM-2310LU/UC24V RELÉ RM2 LED, 10µ ORO / 024 VAC / VDC
C2-A28D/DC24V RM2310ND0G00024D RM-2310D/DC24V RELÉ RM2 DIODO FW 10µ ORO / 024 VDC
C2-A28D/DC48V RM2310ND0G00048D RM-2310D/DC48V RELÉ RM2 DIODO FW 10µ ORO / 048 VDC
C2-A28D/DC60V RM2310ND0G00060D RM-2310D/DC60V RELÉ RM2 DIODO FW 10µ ORO / 060 VDC
C2-A28DX/DC110V RM2310LD0G00110D RM-2310LD/DC110V RELÉ RM2 LED, DIODO FW 10µ ORO / 110 VDC
C2-A28DX/DC24V RM2310LD0G00024D RM-2310LD/DC24V RELÉ RM2 LED, DIODO FW 10µ ORO / 024 VDC
C2-A28F/DC24V RM2310NE0G00024D RM-2310E/DC24V RELÉ RM2 D. POLARIDAD 10µ ORO / 024 VDC
C2-A28FX/DC110V RM2310LE0G00110D RM-2310LE/DC110V RELÉ RM2 LED, D. POLARIDAD 10µ ORO / 110 VDC
C2-A28FX/DC120V RM2310LE0G00120D RM-2310LE/DC120V RELÉ RM2 LED, D. POLARIDAD 10µ ORO / 120 VDC
C2-A28FX/DC24V RM2310LE0G00024D RM-2310LE/DC24V RELÉ RM2 LED, D. POLARIDAD 10µ ORO / 024 VDC
C2-A28FX/DC48V RM2310LE0G00048D RM-2310LE/DC48V RELÉ RM2 LED, D. POLARIDAD 10µ ORO / 048 VDC
C2-A28X/AC115V RM2310LN0G00115A RM-2310L/AC115V RELÉ RM2 LED, 10µ ORO / 115 VAC
C2-A28X/AC230V RM2310LN0G00230A RM-2310L/AC230V RELÉ RM2 LED, 10µ ORO / 230 VAC
C2-A28X/AC24V RM2310LN0G00024A RM-2310L/AC24V RELÉ RM2 LED, 10µ ORO / 024 VAC
C2-A28X/DC12V RM2310LN0G00012D RM-2310L/DC12V RELÉ RM2 LED, 10µ ORO / 012 VDC
C2-A28X/DC220V RM2310LN0G00220D RM-2310L/DC220V RELÉ RM2 LED, 10µ ORO / 220 VDC
C2-A28X/DC24V RM2310LN0G00024D RM-2310L/DC24V RELÉ RM2 LED, 10µ ORO / 024 VDC
C2-A28X/DC48V RM2310LN0G00048D RM-2310L/DC48V RELÉ RM2 LED, 10µ ORO / 048 VDC
C2-A29/AC115V RM2110NN0G00115A RM-2110/AC115V RELÉ RM2 0,2µ ORO / 115 VAC
C2-A29/AC230V RM2110NN0G00230A RM-2110/AC230V RELÉ RM2 0,2µ ORO / 230 VAC
C2-A29/AC24V RM2110NN0G00024A RM-2110/AC24V RELÉ RM2 0,2µ ORO / 024 VAC
C2-A29/AC48V RM2110NN0G00048A RM-2110/AC48V RELÉ RM2 0,2µ ORO / 048 VAC
C2-A29/DC110V RM2110NN0G00110D RM-2110/DC110V RELÉ RM2 0,2µ ORO / 110 VDC
C2-A29/DC12V RM2110NN0G00012D RM-2110/DC12V RELÉ RM2 0,2µ ORO / 012 VDC
C2-A29/DC220V RM2110NN0G00220D RM-2110/DC220V RELÉ RM2 0,2µ ORO / 220 VDC
C2-A29/DC24V RM2110NN0G00024D RM-2110/DC24V RELÉ RM2 0,2µ ORO / 024 VDC
C2-A29/DC48V RM2110NN0G00048D RM-2110/DC48V RELÉ RM2 0,2µ ORO / 048 VDC
C2-A29B/UC24V RM2110NU0G00024U RM-2110U/UC24U RELÉ RM2 0,2µ ORO / 024 VAC / VDC
C2-A29BX/UC24V RM2110LU0G00024U RM-2110LU/UC24V RELÉ RM2 LED, 0,2µ ORO / 024 VAC / VDC
C2-A29D/DC220V RM2110ND0G00220D RM-2110D/DC220V RELÉ RM2 DIODO FW, 0,2µ ORO / 220 VDC
C2-A29D/DC24V RM2110ND0G00024D RM-2110D/DC24V RELÉ RM2 DIODO FW, 0,2µ ORO / 024 VDC
C2-A29DX/DC220V RM2110LD0G00220D RM-2110LD/DC220V RELÉ RM2 LED, DIODO FW, 0,2µ ORO / 220 VDC
C2-A29DX/DC24V RM2110LD0G00024D RM-2110LD/DC24V RELÉ RM2 LED, DIODO FW, 0,2µ ORO / 024 VDC
C2-A29DX/DC48V RM2110LD0G00048D RM-2110LD/DC48V RELÉ RM2 LED, DIODO FW, 0,2µ ORO / 048 VDC
C2-A29DX/DC60V RM2110LD0G00060D RM-2110LD/DC60V RELÉ RM2 LED, DIODO FW, 0,2µ ORO / 060 VDC
C2-A29F/DC110V RM2110NE0G00110D RM-2110E/DC110V RELÉ RM2 D. POLARIDAD, 0,2µ ORO / 110 VDC
C2-A29F/DC24V RM2110NE0G00024D RM-2110E/DC24V RELÉ RM2 D. POLARIDAD, 0,2µ ORO / 024 VDC
C2-A29F/DC60V RM2110NE0G00060D RM-2110E/DC60V RELÉ RM2 D. POLARIDAD, 0,2µ ORO / 060 VDC
C2-A29FX/DC12V RM2110LE0G00012D RM-2110LE/DC12V RELÉ RM2 LED, D. POLARIDAD, 0,2µ ORO / 012 VDC
C2-A29FX/DC220V RM2110LE0G00220D RM-2110LE/DC220V RELÉ RM2 LED, D. POLARIDAD, 0,2µ ORO / 220 VDC
C2-A29FX/DC24V RM2110LE0G00024D RM-2110LE/DC24V RELÉ RM2 LED, D. POLARIDAD, 0,2µ ORO / 024 VDC
C2-A29FX/DC48V RM2110LE0G00048D RM-2110LE/DC48V RELÉ RM2 LED, D. POLARIDAD, 0,2µ ORO / 048 VDC
C2-A29X/AC115V RM2110LN0G00115A RM-2110L/AC115V RELÉ RM2 LED, 0,2µ ORO / 115 VAC
C2-A29X/AC230V RM2110LN0G00230A RM-2110L/AC230V RELÉ RM2 LED, 0,2µ ORO / 230 VAC
C2-A29X/AC24V RM2110LN0G00024A RM-2110L/AC24V RELÉ RM2 LED, 0,2µ ORO / 024 VAC
C2-A29X/AC48V RM2110LN0G00048A RM-2110L/AC48V RELÉ RM2 LED, 0,2µ ORO / 048 VAC
C2-A29X/DC110V RM2110LN0G00110D RM-2110L/DC110V RELÉ RM2 LED, 0,2µ ORO / 110 VDC
C2-A29X/DC12V RM2110LN0G00012D RM-2110L/DC12V RELÉ RM2 LED, 0,2µ ORO / 012 VDC
C2-A29X/DC24V RM2110LN0G00024D RM-2110L/DC24V RELÉ RM2 LED, 0,2µ ORO / 024 VDC
C2-A29X/DC60V RM2110LN0G00060D RM-2110L/DC60V RELÉ RM2 LED, 0,2µ ORO / 060 VDC
C2-G20/AC115V RM2014NN0G00115A RM-2014/AC115V RELÉ RM2 C ABIERTO / 115 VAC
C2-G20/AC230V RM2014NN0G00230A RM-2014/AC230V RELÉ RM2 C ABIERTO / 230 VAC
C2-G20/AC24V RM2014NN0G00024A RM-2014/AC24V RELÉ RM2 C ABIERTO / 024 VAC
C2-G20/DC110V RM2014NN0G00110D RM-2014/DC110V RELÉ RM2 C ABIERTO / 110 VDC
C2-G20/DC120V RM2014NN0G00120D RM-2014/DC120V RELÉ RM2 C ABIERTO / 120 VDC
C2-G20/DC12V RM2014NN0G00012D RM-2014/DC12V RELÉ RM2 C ABIERTO / 012 VDC
C2-G20/DC220V RM2014NN0G00220D RM-2014/DC220V RELÉ RM2 C ABIERTO / 220 VDC
C2-G20/DC24V RM2014NN0G00024D RM-2014/DC24V RELÉ RM2 C ABIERTO / 024 VDC
C2-G20/DC48V RM2014NN0G00048D RM-2014/DC48V RELÉ RM2 C ABIERTO / 048 VDC
C2-G20/DC60V RM2014NN0G00060D RM-2014/DC60V RELÉ RM2 C ABIERTO / 060 VDC
C2-G20DX/DC120V RM2014LD0G00120D RM-2014LD/DC120V RELÉ RM2 LED, C ABIERTO, DIODO FW / 120 VDC
C2-G20DX/DC220V RM2014LD0G00220D RM-2014LD/DC220V RELÉ RM2 LED, C ABIERTO, DIODO FW / 220 VDC
C2-G20DX/DC24V RM2014LD0G00024D RM-2014LD/DC24V RELÉ RM2 LED, C ABIERTO, DIODO FW / 024 VDC
C2-G20DX/DC48V RM2014LD0G00048D RM-2014LD/DC48V RELÉ RM2 LED, C ABIERTO, DIODO FW / 048 VDC
C2-G20FX/DC24V RM2014LE0G00024D RM-2014LE/DC24V RELÉ RM2 LED, C ABIERTO, D POLARIDAD / 024 VDC
C2-G20X/AC230V RM2014LN0G00230A RM-2014L/AC230V RELÉ RM2 LED, C ABIERTO / 230 VAC
C2-G20X/DC110V RM2014LN0G00110D RM-2014L/DC110V RELÉ RM2 LED, C ABIERTO / 110 VDC
C2-G20X/DC120V RM2014LN0G00120D RM-2014L/DC120V RELÉ RM2 LED, C ABIERTO / 120 VDC
C2-G20X/DC12V RM2014LN0G00012D RM-2014L/DC12V RELÉ RM2 LED, C ABIERTO / 012 VDC
C2-G20X/DC220V RM2014LN0G00220D RM-2014L/DC220V RELÉ RM2 LED, C ABIERTO / 220 VDC
C2-G20X/DC24V RM2014LN0G00024D RM-2014L/DC24V RELÉ RM2 LED, C ABIERTO / 024 VDC
C2-G20X/DC48V RM2014LN0G00048D RM-2014L/DC48V RELÉ RM2 LED, C ABIERTO / 048 VDC
C2-T21/DC120V RM2117NN0G00120D RM-2117/DC120V RELÉ RM2 C TWIN, 0,2µ ORO / 120 VDC
C2-T21/DC12V RM2117NN0G00012D RM-2117/DC12V RELÉ RM2 C TWIN, 0,2µ ORO / 012 VDC
C2-T21/DC24V RM2117NN0G00024D RM-2117/DC24V RELÉ RM2 C TWIN, 0,2µ ORO / 024 VDC
C2-T21D/DC24V RM2117ND0G00024D RM-2117D/DC24V RELÉ RM2 C TWIN, DIODO FW 0,2µ ORO / 024 VDC
C2-T21DX/DC12V RM2117LD0G00012D RM-2117LD/DC12V RELÉ RM2 LED, C TWIN, DIODO FW 0,2µ ORO / 012 VDC
C2-T21DX/DC24V RM2117LD0G00024D RM-2117LD/DC24V RELÉ RM2 LED, C TWIN, DIODO FW 0,2µ ORO / 024 VDC
C2-T21FX/DC12V RM2117LE0G00012D RM-2117LE/DC12V RELÉ RM2 LED, C TWIN, DIODO FW 0,2µ ORO / 012 VAC / VDC
C2-T21X/AC115V RM2117LN0G00115A RM-2117L/AC115V RELÉ RM2 LED, C TWIN, 0,2µ ORO / 115 VAC
C2-T21X/AC230V RM2117LN0G00230A RM-2117L/AC230V RELÉ RM2 LED, C TWIN, 0,2µ ORO / 230 VAC
C2-T21X/AC24V RM2117LN0G00024A RM-2117L/AC24V RELÉ RM2 LED, C TWIN, 0,2µ ORO / 024 VAC
C2-T21X/DC12V RM2117LN0G00012D RM-2117L/DC12V RELÉ RM2 LED, C TWIN, 0,2µ ORO / 012 VDC
C2-T21X/DC24V RM2117LN0G00024D RM-2117L/DC24V RELÉ RM2 LED, C TWIN, 0,2µ ORO / 024 VDC
C2-T22/AC115V RM2317NN0G00115A RM-2317/AC115V RELÉ RM2 C TWIN, 10µ ORO / 115 VAC
C2-T22/AC24V RM2317NN0G00024A RM-2317/AC24V RELÉ RM2 C TWIN, 10µ ORO / 024 VAC
C2-T22/DC24V RM2317NN0G00024D RM-2317/DC24V RELÉ RM2 C TWIN, 10µ ORO / 024 VDC
C2-T22D/DC24V RM2317ND0G00024D RM-2317D/DC24V RELÉ RM2 C TWIN, DIODO FW 10µ ORO / 024 VDC
C2-T22D/DC60V RM2317ND0G00060D RM-2317D/DC60V RELÉ RM2 C TWIN, DIODO FW 10µ ORO / 060 VDC
C2-T22DX/DC24V RM2317LD0G00024D RM-2317LD/DC24V RELÉ RM2 LED, C TWIN, DIODO FW 10µ ORO / 024 VDC
C2-T22X/AC115V RM2317LN0G00115A RM-2317L/AC115V RELÉ RM2 LED, C TWIN, 10µ ORO / 115 VAC
C2-T22X/DC12V RM2317LN0G00012D RM-2317L/DC12V RELÉ RM2 LED, C TWIN, 10µ ORO / 012 VDC
C2-T22X/DC24V RM2317LN0G00024D RM-2317L/DC24V RELÉ RM2 LED, C TWIN, 10µ ORO / 024 VDC
C3-A30/AC115V RM3010NN0G00115A RM-3010/AC115V RELÉ RM3 / 115 VAC
C3-A30/AC120 60HZ RM3010NN0G00120S RM-3010/AC120V 60HZ RELÉ RM3 / 120 VAC 60HZ
C3-A30/AC12V RM3010NN0G00012A RM3010/AC12V RELÉ RM3 / 012 VAC
C3-A30/AC230V RM3010NN0G00230A RM-3010/AC230V RELÉ RM5 / 230 VAC
C3-A30/AC24V RM3010NN0G00024A RM-3010/AC24V RELÉ RM3 / 024 VAC
C3-A30/AC400V RM3010NN0G00400A RM-3010/AC400V RELÉ RM6 / 400 VAC
C3-A30/AC48V RM3010NN0G00048A RM-3010/AC48V RELÉ RM3 / 048 VAC
C3-A30/AC60V RM3010NN0G00060A RM-3010/AC60V RELÉ RM3 / 060 VAC
C3-A30/AC6V RM3010NN0G00006A RM-3010/AC6A RELÉ RM3 / 006 VAC
C3-A30/DC110V RM3010NN0G00110D RM-3010/DC110V RELÉ RM3 / 110 VDC
C3-A30/DC120V RM3010NN0G00120D RM-3010/DC120V RELÉ RM3 / 120 VDC
C3-A30/DC12V RM3010NN0G00012D RM-3010/DC12V RELÉ RM3 / 012 VDC
C3-A30/DC220V RM3010NN0G00220D RM-3010/DC220V RELÉ RM4 / 220 VDC
C3-A30/DC24V RM3010NN0G00024D RM-3010/DC24V RELÉ RM3 / 024 VDC
C3-A30/DC32V RM3010NN0G00032D RM-3010/DC32V RELÉ RM3 / 032 VDC
C3-A30/DC36V RM3010NN0G00036D RM-3010/DC36V RELÉ RM3 / 036 VDC
C3-A30/DC48V RM3010NN0G00048D RM-3010/DC48V RELÉ RM3 / 048 VDC
C3-A30/DC60V RM3010NN0G00060D RM-3010/DC60V RELÉ RM3 / 060 VDC
C3-A30/DC6V RM3010NN0G00006D RM-3010/DC6V RELÉ RM3 / 006 VDC
C3-A30/DC72V RM3010NN0G00072D RM-3010/DC72V RELÉ RM3 / 072 VDC
C3-A30B/UC24V RM3010NU0G00024U RM-3010U/UC24V RELÉ RM3 / 024 VAC / VDC
C3-A30B/UC48V RM3010NU0G00048U RM-3010U/UC48V RELÉ RM3 / 048 VAC / VDC
C3-A30B/UC60V RM3010NU0G00060U RM-3010U/UC60V RELÉ RM3 / 060 VAC / VDC
C3-A30BX/UC12V RM3010LU0G00012U RM-3010LU/UC12V RELÉ RM3 / 012 VAC / VDC
C3-A30BX/UC24V RM3010LU0G00024U RM-3010LU/UC24V RELÉ RM3 / 024 VAC / VDC
C3-A30BX/UC48V RM3010LU0G00048U RM-3010LU/UC48V RELÉ RM3 / 048 VAC / VDC
C3-A30D/DC110V RM3010ND0G00110D RM-3010D/DC110V RELÉ RM3 DIODO FW / 110 VDC
C3-A30D/DC120V RM3010ND0G00120D RM-3010D/DC120V RELÉ RM3 DIODO FW / 120 VDC
C3-A30D/DC12V RM3010ND0G00012D RM-3010D/DC12V RELÉ RM3 DIODO FW / 012 VDC
C3-A30D/DC220V RM3010ND0G00220D RM-3010D/DC220V RELÉ RM3 DIODO FW / 220 VDC
C3-A30D/DC24V RM3010ND0G00024D RM-3010D/DC24V RELÉ RM3 DIODO FW / 024 VDC
C3-A30D/DC48V RM3010ND0G00048D RM-3010D/DC48V RELÉ RM3 DIODO FW / 048 VDC
C3-A30D/DC60V RM3010ND0G00060D RM-3010D/DC60V RELÉ RM3 DIODO FW / 060 VDC
C3-A30DX/DC110V RM3010LD0G00110D RM-3010LD/DC110V RELÉ RM3 LED, DIODO FW / 110 VDC
C3-A30DX/DC120V RM3010LD0G00120D RM-3010LD/DC120V RELÉ RM3 LED, DIODO FW / 120 VDC
C3-A30DX/DC12V RM3010LD0G00012D RM-3010LD/DC12V RELÉ RM3 LED, DIODO FW / 012 VDC
C3-A30DX/DC220V RM3010LD0G00220D RM-3010LD/DC220V RELÉ RM3 LED, DIODO FW / 220 VDC
C3-A30DX/DC24V RM3010LD0G00024D RM-3010LD/DC24V RELÉ RM3 LED, DIODO FW / 024 VDC
C3-A30DX/DC48V RM3010LD0G00048D RM-3010LD/DC48V RELÉ RM3 LED, DIODO FW / 048 VDC
C3-A30DX/DC60V RM3010LD0G00060D RM-3010LD/DC60V RELÉ RM3 LED, DIODO FW / 060 VDC
C3-A30DX/DC72V RM3010LD0G00072D RM-3010LD/DC72V RELÉ RM3 LED, DIODO FW / 072 VDC
C3-A30F/DC110V RM3010NE0G00110D RM-3010E/DC110V RELÉ RM3 D. POLARIDAD / 110 VDC
C3-A30F/DC120V RM3010NE0G00120D RM-3010E/DC120V RELÉ RM3 D. POLARIDAD / 120 VDC
C3-A30F/DC12V RM3010NE0G00012D RM-3010E/DC12V RELÉ RM3 D. POLARIDAD / 012 VDC
C3-A30F/DC24V RM3010NE0G00024D RM-3010E/DC24V RELÉ RM3 D. POLARIDAD / 024 VDC
C3-A30F/DC48V RM3010NE0G00048D RM-3010E/DC48V RELÉ RM3 D. POLARIDAD / 048 VDC
C3-A30F/DC60V RM3010NE0G00060D RM-3010E0/DC60V RELÉ RM3 D. POLARIDAD / 060 VDC
C3-A30FX/DC110V RM3010LE0G00110D RM-3010LE/DC110V RELÉ RM3 LED, D. POLARIDAD / 110 VDC
C3-A30FX/DC120V RM3010LE0G00120D RM-3010LE/DC120V RELÉ RM3 LED, D. POLARIDAD / 120 VDC
C3-A30FX/DC12V RM3010LE0G00012D RM-3010LE/DC12V RELÉ RM3 LED, D. POLARIDAD / 012 VDC
C3-A30FX/DC220V RM3010LE0G00220D RM-3010LE/DC220V RELÉ RM3 LED, D. POLARIDAD / 220 VDC
C3-A30FX/DC24V RM3010LE0G00024D RM-3010LE/DC24V RELÉ RM3 LED, D. POLARIDAD / 024 VDC
C3-A30FX/DC48V RM3010LE0G00048D RM-3010LE/DC48V RELÉ RM3 LED, D. POLARIDAD / 048 VDC
C3-A30FX/DC60V RM3010LE0G00060D RM-3010LE/DC60V RELÉ RM3 LED, D. POLARIDAD / 060 VDC
C3-A30NX/DC24V RM3010LN4G00024D RM-3010L4/DC24V RELÉ RM3 LED, BUTTON TAPON BLACK / 024 VDC
C3-A30R/AC115V RM3010NR0G00115A RM-3010R/AC115V RELÉ RM3 RC / 115 VAC
C3-A30R/AC230V RM3010NR0G00230A RM-3010R/AC230V RELÉ RM3 RC / 230 VAC
C3-A30R/AC24V RM3010NR0G00024A RM-3010R/AC24V RELÉ RM3 RC / 024 VAC
C3-A30X/AC115V RM3010LN0G00115A RM-3010L/AC115V RELÉ RM3 LED / 115 VAC
C3-A30X/AC127V RM3010LN0G00127A RM-3010L/AC127V RELÉ RM3 LED / 127 VAC
C3-A30X/AC12V RM3010LN0G00012A RM-3010L/AC12V RELÉ RM3 LED / 012 VAC
C3-A30X/AC230V RM3010LN0G00230A RM-3010L/AC230V RELÉ RM3 LED / 230 VAC
C3-A30X/AC24V RM3010LN0G00024A RM-3010L/AC24V RELÉ RM3 LED / 024 VAC
C3-A30X/AC24V 60HZ RM3010LN0G00024S RM-3010L/AC24V 60HZ RELÉ RM3 LED / 024 VAC 60HZ
C3-A30X/AC48V RM3010LN0G00048A RM-3010L/AC48V RELÉ RM3 LED / 048 VAC
C3-A30X/AC60V RM3010LN0G00060A RM-3010L/AC60V RELÉ RM3 LED / 060 VAC
C3-A30X/DC110V RM3010LN0G00110D RM-3010L/DC110V RELÉ RM3 LED / 110 VDC
C3-A30X/DC120V RM3010LN0G00120D RM-3010L/DC120V RELÉ RM3 LED / 120 VDC
C3-A30X/DC12V RM3010LN0G00012D RM-3010L/DC12V RELÉ RM3 LED / 012 VDC
C3-A30X/DC220V RM3010LN0G00220D RM-3010L/DC220V RELÉ RM3 LED / 220 VDC
C3-A30X/DC240V RM3010LN0G00240D RM-3010L/DC240V RELÉ RM3 LED / 240 VDC
C3-A30X/DC24V RM3010LN0G00024D RM-3010L/DC24V RELÉ RM3 LED / 024 VDC
C3-A30X/DC48V RM3010LN0G00048D RM-3010L/DC48V RELÉ RM3 LED / 048 VDC
C3-A30X/DC60V RM3010LN0G00060D RM-3010L/DC60V RELÉ RM3 LED / 060 VDC
C3-A38/AC115V RM3310NN0G00115A RM-3310/AC115V RELÉ RM3 10µ ORO / 115 VAC
C3-A38/AC230V RM3310NN0G00230A RM-3310/AC230V RELÉ RM3 10µ ORO / 230 VAC
C3-A38/AC24V RM3310NN0G00024A RM-3310/AC24V RELÉ RM3 10µ ORO / 024 VAC
C3-A38/AC48V RM3310NN0G00048A RM-3310/AC48V RELÉ RM3 10µ ORO / 048 VAC
C3-A38/DC110V RM3310NN0G00110D RM-3310/DC110V RELÉ RM3 10µ ORO / 110 VDC
C3-A38/DC120V RM3310NN0G00120D RM-3310/DC120V RELÉ RM3 10µ ORO / 120 VDC
C3-A38/DC12V RM3310NN0G00012D RM-3310/DC12V RELÉ RM3 10µ ORO / 012 VDC
C3-A38/DC220V RM3310NN0G00220D RM-3310/DC220V RELÉ RM3 10µ ORO / 220 VDC
C3-A38/DC24V RM3310NN0G00024D RM-3310/DC24V RELÉ RM3 10µ ORO / 024 VDC
C3-A38/DC48V RM3310NN0G00048D RM-3310/DC48V RELÉ RM3 10µ ORO / 048 VDC
C3-A38/DC60V RM3310NN0G00060D RM-3310/DC60V RELÉ RM3 10µ ORO / 060 VDC
C3-A38B/UC24V RM3310NU0G00024U RM-3310U/UC24V RELÉ RM3 10µ ORO / 024 VAC / VDC
C3-A38BX/UC24V RM3310LU0G00024U RM-3310LU/UC24V RELÉ RM3 LED, 10µ ORO / 024 VAC / VDC
C3-A38BX/UC48V RM3310LU0G00048U RM-3310LU/UC48V RELÉ RM3 LED, 10µ ORO / 048 VAC / VDC
C3-A38D/DC110V RM3310ND0G00110D RM-3310D/DC110V RELÉ RM3 DIODO FW 10µ ORO / 110 VDC
C3-A38D/DC220V RM3310ND0G00220D RM-3310D/DC220V RELÉ RM3 DIODO FW 10µ ORO / 220 VDC
C3-A38D/DC24V RM3310ND0G00024D RM-3310D/DC24V RELÉ RM3 DIODO FW 10µ ORO / 024 VDC
C3-A38D/DC48V RM3310ND0G00048D RM-3310D/DC48V RELÉ RM3 DIODO FW 10µ ORO / 048 VDC
C3-A38D/DC60V RM3310ND0G00060D RM-3310D/DC60V RELÉ RM3 DIODO FW 10µ ORO / 060 VDC
C3-A38DX/DC110V RM3310LD0G00110D RM-3310LD/DC110V RELÉ RM3 LED, DIODO FW 10µ ORO / 110 VDC
C3-A38DX/DC120V RM3310LD0G00120D RM-3310LD/DC120V RELÉ RM3 LED, DIODO FW 10µ ORO / 120 VDC
C3-A38DX/DC12V RM3310LD0G00012D RM-3310LD/DC12V RELÉ RM3 LED, DIODO FW 10µ ORO / 012 VDC
C3-A38DX/DC220V RM3310LD0G00220D RM-3310LD/DC220V RELÉ RM3 LED, DIODO FW 10µ ORO / 220 VDC
C3-A38DX/DC24V RM3310LD0G00024D RM-3310LD/DC24V RELÉ RM3 LED, DIODO FW 10µ ORO / 024 VDC
C3-A38DX/DC48V RM3310LD0G00048D RM-3310LD/DC48V RELÉ RM3 LED, DIODO FW 10µ ORO / 048 VDC
C3-A38DX/DC60V RM3310LD0G00060D RM-3310LD/DC60V RELÉ RM3 LED, DIODO FW 10µ ORO / 060 VDC
C3-A38F/DC120V RM3310NE0G00120D RM-3310E/DC120V RELÉ RM3 D. POLARIDAD 10µ ORO / 120 VDC
C3-A38F/DC220V RM3310NE0G00220D RM-3310E/DC220V RELÉ RM3 D. POLARIDAD 10µ ORO / 220 VDC
C3-A38F/DC24V RM3310NE0G00024D RM-3310E/DC24V RELÉ RM3 D. POLARIDAD 10µ ORO / 024 VDC
C3-A38F/DC48V RM3310NE0G00048D RM-3310E/DC48V RELÉ RM3 D. POLARIDAD 10µ ORO / 048 VDC
C3-A38F/DC110V RM3310NE0G00110D RM-3310E/DC110V RELÉ RM3 D. POLARIDAD 10µ ORO / 110 VDC
C3-A38FX/DC110V RM3310LE0G00110D RM-3310LE/DC110V RELÉ RM3 LED, D. POLARIDAD 10µ ORO / 110 VDC
C3-A38FX/DC120V RM3310LE0G00120D RM-3310LE/DC120V RELÉ RM3 LED, D. POLARIDAD 10µ ORO / 120 VDC
C3-A38FX/DC125V RM3310LE0G00125D RM-3310LE/DC125V RELÉ RM3 LED, D. POLARIDAD 10µ ORO / 125 VDC
C3-A38FX/DC12V RM3310LE0G00012D RM-3310LE/DC12V RELÉ RM3 LED, D. POLARIDAD 10µ ORO / 012 VDC
C3-A38FX/DC220V RM3310LE0G00220D RM-3310LE/DC220V RELÉ RM3 LED, D. POLARIDAD 10µ ORO / 220 VDC
C3-A38FX/DC24V RM3310LE0G00024D RM-3310LE/DC24V RELÉ RM3 LED, D. POLARIDAD 10µ ORO / 024 VDC
C3-A38FX/DC48V RM3310LE0G00048D RM-3310LE/DC48V RELÉ RM3 LED, D. POLARIDAD 10µ ORO / 048 VDC
C3-A38FX/DC60V RM3310LE0G00060D RM-3310LE/DC60V RELÉ RM3 LED, D. POLARIDAD 10µ ORO / 060 VDC
C3-A38R/AC230V RM3310NR0G00230A RM-3310R/AC230V RELÉ RM3, RC 0,2µ ORO / 230 VAC
C3-A38X/AC115V RM3310LN0G00115A RM-3310L/AC115V RELÉ RM3 LED, 10µ ORO / 115 VAC
C3-A38X/AC12V RM3310LN0G00012A RM-3310L/AC12V RELÉ RM3 LED, 10µ ORO / 012 VAC
C3-A38X/AC230V RM3310LN0G00230A RM-3310L/AC230V RELÉ RM3 LED, 10µ ORO / 230 VAC
C3-A38X/AC24V RM3310LN0G00024A RM-3310L/AC24V RELÉ RM3 LED, 10µ ORO / 024 VAC
C3-A38X/AC48V RM3310LN0G00048A RM-3310L/AC48V RELÉ RM3 LED, 10µ ORO / 048 VAC
C3-A38X/DC110V RM3310LN0G00110D RM-3310L/DC110V RELÉ RM3 LED, 10µ ORO / 110 VDC
C3-A38X/DC120V RM3310LN0G00120D RM-3310L/DC120V RELÉ RM3 LED, 10µ ORO / 120 VDC
C3-A38X/DC12V RM3310LN0G00012D RM-3310L/DC12V RELÉ RM3 LED, 10µ ORO / 012 VDC
C3-A38X/DC220V RM3310LN0G00220D RM-3310L/DC220V RELÉ RM3 LED, 10µ ORO / 220 VDC
C3-A38X/DC24V RM3310LN0G00024D RM-3310L/DC24V RELÉ RM3 LED, 10µ ORO / 024 VDC
C3-A38X/DC48V RM3310LN0G00048D RM-3310L/DC48V RELÉ RM3 LED, 10µ ORO / 048 VDC
C3-A38X/DC60V RM3310LN0G00060D RM-3310L/DC60V RELÉ RM3 LED, 10µ ORO / 060 VDC
C3-A39/AC115V RM3110NN0G00115A RM-3110/AC115V RELÉ RM3 0,2µ ORO / 115 VAC
C3-A39/AC12V RM3110NN0G00012A RM-3110/AC12V RELÉ RM3 0,2µ ORO / 012 VAC
C3-A39/AC230V RM3110NN0G00230A RM-3110/AC230V RELÉ RM3 0,2µ ORO / 230 VAC
C3-A39/AC24V RM3110NN0G00024A RM-3110/AC24V RELÉ RM3 0,2µ ORO / 024 VAC
C3-A39/AC48V RM3110NN0G00048A RM-3110/AC48V RELÉ RM3 0,2µ ORO / 048 VAC
C3-A39/DC110V RM3110NN0G00110D RM-3110/DC110V RELÉ RM3 0,2µ ORO / 110 VDC
C3-A39/DC120V RM3110NN0G00120D RM-3110/DC120V RELÉ RM3 0,2µ ORO / 120 VDC
C3-A39/DC12V RM3110NN0G00012D RM-3110/DC12V RELÉ RM3 0,2µ ORO / 012 VDC
C3-A39/DC220V RM3110NN0G00220D RM-3110/DC220V RELÉ RM3 0,2µ ORO / 220 VDC
C3-A39/DC24V RM3110NN0G00024D RM-3110/DC24V RELÉ RM3 0,2µ ORO / 024 VDC
C3-A39/DC48V RM3110NN0G00048D RM-3110/DC48V RELÉ RM3 0,2µ ORO / 048 VDC
C3-A39B/UC24V RM3110NU0G00024U RM-3110U/UC24V RELÉ RM3 0,2µ ORO / 024 VAC / VDC
C3-A39BX/UC24V RM3110LU0G00024U RM-3110LU/DC24V RELÉ RM3 LED, 0,2µ ORO / 024 VAC / VDC
C3-A39BX/UC60V RM3110LU0G00060U RM-3110LU/UC60V RELÉ RM3 LED, 0,2µ ORO / 060 VAC / VDC
C3-A39D/DC110V RM3110ND0G00110D RM-3110D/CD110V RELÉ RM3 DIODO FW 0,2µ ORO / 110 VDC
C3-A39D/DC24V RM3110ND0G00024D RM-3110D/DC24V RELÉ RM3 DIODO FW 0,2µ ORO / 024 VDC
C3-A39D/DC48V RM3110ND0G00048D RM-3110D/DC48V RELÉ RM3 DIODO FW 0,2µ ORO / 048 VDC
C3-A39DX/DC110V RM3110LD0G00110D RM-3110LD/DC110V RELÉ RM3 LED, DIODO FW 0,2µ ORO / 110 VDC
C3-A39DX/DC120V RM3110LD0G00120D RM-3110LD/DC120V RELÉ RM3 LED, DIODO FW 0,2µ ORO / 120 VDC
C3-A39DX/DC12V RM3110LD0G00012D RM-3110LD/DC12V RELÉ RM3 LED, DIODO FW 0,2µ ORO / 012 VDC
C3-A39DX/DC220V RM3110LD0G00220D RM-3110LD/DC220V RELÉ RM3 LED, DIODO FW 0,2µ ORO / 220 VDC
C3-A39DX/DC24V RM3110LD0G00024D RM-3110LD/DC24V RELÉ RM3 LED, DIODO FW 0,2µ ORO / 024 VDC
C3-A39DX/DC48V RM3110LD0G00048D RM-3110LD/DC48V RELÉ RM3 LED, DIODO FW 0,2µ ORO / 048 VDC
C3-A39FX/DC110V RM3110LE0G00110D RM-3110LE/DC110V RELÉ RM3 LED, D. POLARIDAD 0,2µ ORO / 110 VDC
C3-A39FX/DC120V RM3110LE0G00120D RM-3110LE/DC120V RELÉ RM3 LED, D. POLARIDAD 0,2µ ORO / 120 VDC
C3-A39FX/DC12V RM3110LE0G00012D RM-3110LE/DC12V RELÉ RM3 LED, D. POLARIDAD 0,2µ ORO / 012 VDC
C3-A39FX/DC220V RM3110LE0G00220D RM-3110LE/DC220V RELÉ RM3 LED, D. POLARIDAD 0,2µ ORO / 220 VDC
C3-A39FX/DC24V RM3110LE0G00024D RM-3110LE/DC24V RELÉ RM3 LED, D. POLARIDAD 0,2µ ORO / 024 VDC
C3-A39FX/DC48V RM3110LE0G00048D RM-3110LE/DC48V RELÉ RM3 LED, D. POLARIDAD 0,2µ ORO / 048 VDC
C3-A39R/AC115V RM3110NR0G00115A RM-3110R/AC115V RELÉ RM2 RC 0,2µ ORO / 115 VAC
C3-A39X/AC115V RM3110LN0G00115A RM-3110L/AC115V RELÉ RM3 LED, 0,2µ ORO / 115 VAC
C3-A39X/AC230V RM3110LN0G00230A RM-3110L/AC230V RELÉ RM3 LED, 0,2µ ORO / 230 VAC
C3-A39X/AC24V RM3110LN0G00024A RM-3110L/AC24V RELÉ RM3 LED, 0,2µ ORO / 024 VAC
C3-A39X/AC48V RM3110LN0G00048A RM-3110L/AC48V RELÉ RM3 LED, 0,2µ ORO / 048 VAC
C3-A39X/DC110V RM3110LN0G00110D RM-3110L/DC110V RELÉ RM3 LED, 0,2µ ORO / 110 VDC
C3-A39X/DC120V RM3110LN0G00120D RM-3110L/DC120V RELÉ RM3 LED, 0,2µ ORO / 120 VDC
C3-A39X/DC12V RM3110LN0G00012D RM-3110L/DC12V RELÉ RM3 LED, 0,2µ ORO / 012 VDC
C3-A39X/DC220V RM3110LN0G00220D RM-3110L/DC220V RELÉ RM3 LED, 0,2µ ORO / 220 VDC
C3-A39X/DC24V RM3110LN0G00024D RM-3110L/DC24V RELÉ RM3 LED, 0,2µ ORO / 024 VDC
C3-A39X/DC48V RM3110LN0G00048D RM-3110L/DC48V RELÉ RM3 LED, 0,2µ ORO / 048 VDC
C3-A39X/DC60V RM3110LN0G00060D RM-3110L/DC60V RELÉ RM3 LED, 0,2µ ORO / 060 VDC
C3-E24/DC110V RM2112NN0G00110D RM-2112/DC110V RELÉ RM2 2C SENSIBLE 500mW 0,2µ ORO / 110 VDC
C3-E24/DC12V RM2112NN0G00012D RM-2112/DC12V RELÉ RM2 2C SENSIBLE 500mW 0,2µ ORO / 012 VDC
C3-E24/DC24V RM2112NN0G00024D RM-2112/DC24V RELÉ RM2 2C SENSIBLE 500mW 0,2µ ORO / 024 VDC
C3-E24/DC48V RM2112NN0G00048D RM-2112/DC48V RELÉ RM2 2C SENSIBLE 500mW 0,2µ ORO / 048 VDC
C3-E24D/DC12V RM2112ND0G00012D RM-2112D/DC12V RELÉ RM2 2C SENSIBLE 500mW DIODO FW 0,2µ ORO / 012 VDC
C3-E24D/DC24V RM2112ND0G00024D RM-2112D/DC24V RELÉ RM2 2C SENSIBLE 500mW DIODO FW 0,2µ ORO / 024 VDC
C3-E24D/DC48V RM2112ND0G00048D RM-2112D/DC48V RELÉ RM2 2C SENSIBLE 500mW DIODO FW 0,2µ ORO / 048 VDC
C3-E24F/DC12V RM2112NE0G00012D RM-2112EDC12V RELÉ RM2 2C SENSIBLE 500mW D. POLARIDAD 0,2µ ORO / 012 VDC
C3-E24F/DC24V RM2112NE0G00024D RM-2112E/DC24V RELÉ RM2 2C SENSIBLE 500mW D. POLARIDAD 0,2µ ORO / 024 VDC
C3-G30/AC115V RM3014NN0G00115A RM-3014/AC115V RELÉ RM3 C ABIERTO / 115 VAC
C3-G30/AC230V RM3014NN0G00230A RM-3014/AC230V RELÉ RM3 C ABIERTO / 230 VAC
C3-G30/DC110V RM3014NN0G00110D RM-3014/DC110V RELÉ RM3 C ABIERTO / 110 VDC
C3-G30/DC120V RM3014NN0G00120D RM-3014/DC120V RELÉ RM3 C ABIERTO / 120 VDC
C3-G30/DC12V RM3014NN0G00012D RM-3014/DC12V RELÉ RM3 C ABIERTO / 012 VDC
C3-G30/DC220V RM3014NN0G00220D RM-3014/DC220V RELÉ RM3 C ABIERTO / 220 VDC
C3-G30/DC24V RM3014NN0G00024D RM-3014/DC24V RELÉ RM3 C ABIERTO / 024 VDC
C3-G30/DC48V RM3014NN0G00048D RM-3014/DC48V RELÉ RM3 C ABIERTO / 048 VDC
C3-G30/DC60V RM3014NN0G00060D RM-3014/DC60V RELÉ RM3 C ABIERTO / 060 VDC
C3-G30D/DC220V RM3014ND0G00220D RM-3014D/DC220V RELÉ RM3 LED, C ABIERTO / 220 VDC
C3-G30D/DC24V RM3014ND0G00024D RM-3014D/DC24V RELÉ RM3 LED, C ABIERTO / 024 VDC
C3-G30D/DC48V RM3014ND0G00048D RM-3014D/DC48V RELÉ RM3 LED, C ABIERTO / 048 VDC
C3-G30DX/DC110V RM3014LD0G00110D RM-3014LD/DC110V RELÉ RM3 LED, C ABIERTO DIODO FW / 110 VDC
C3-G30DX/DC220V RM3014LD0G00220D RM-3014LD/DC220V RELÉ RM3 LED, C ABIERTO DIODO FW / 220 VDC
C3-G30DX/DC24V RM3014LD0G00024D RM-3014LD/DC24V RELÉ RM3 C ABIERTO DIODO FW / 024 VDC
C3-G30F/DC110V RM3014NE0G00110D RM-3014E/DC110V RELÉ RM3 C ABIERTO D POLARIDAD / 110 VDC
C3-G30FX/DC110V RM3014LE0G00110D RM-3014LE/DC110V RELÉ RM3 LED, C ABIERTO D POLARIDAD / 110 VDC
C3-G30FX/DC220V RM3014LE0G00220D RM-3014LE/DC220V RELÉ RM3 LED, C ABIERTO D POLARIDAD / 220 VDC
C3-G30FX/DC24V RM3014LE0G00024D RM-3014LE/DC24V RELÉ RM3 LED, C ABIERTO D POLARIDAD / 024 VDC
C3-G30FX/DC48V RM3014LE0G00048D RM-3014LE/DC48V RELÉ RM3 LED, C ABIERTO D POLARIDAD / 048 VDC
C3-G30FX/DC60V RM3014LE0G00060D RM-3014LE/DC60V RELÉ RM3 LED, C ABIERTO D POLARIDAD / 060 VDC
C3-G30X/AC115V RM3014LN0G00115A RM-3014L/AC115V RELÉ RM3 LED, C ABIERTO / 115 VAC
C3-G30X/AC230V RM3014LN0G00230A RM-3014L/AC230V RELÉ RM3 LED, C ABIERTO / 230 VAC
C3-G30X/AC24V RM3014LN0G00024A RM-3014L/AC24V RELÉ RM3 LED, C ABIERTO / 024 VAC
C3-G30X/DC110V RM3014LN0G00110D RM-3014L/DC110V RELÉ RM3 LED, C ABIERTO / 110 VDC
C3-G30X/DC120V RM3014LN0G00120D RM-3014L/DC120V RELÉ RM3 LED, C ABIERTO / 120 VDC
C3-G30X/DC12V RM3014LN0G00012D RM-3014L/DC12V RELÉ RM3 LED, C ABIERTO / 012 VDC
C3-G30X/DC220V RM3014LN0G00220D RM-3014L/DC220V RELÉ RM3 LED, C ABIERTO / 220 VDC
C3-G30X/DC24V RM3014LN0G00024D RM-3014L/DC24V RELÉ RM3 LED, C ABIERTO / 024 VDC
C3-G30X/DC72V RM3014LN0G00072D RM-3014L/DC72V RELÉ RM3 LED, C ABIERTO / 072 VDC
C3-M10/AC115V RM1016NN0G00115A RM-1016/AC115V RELÉ RM1 1C. SOPLADO MAGNÉTICO / 115 VAC
C3-M10/AC230V RM1016NN0G00230A RM-1016/AC230V RELÉ RM1 1C. SOPLADO MAGNÉTICO / 230 VAC
C3-M10/AC24V RM1016NN0G00024A RM-1016/AC24V RELÉ RM1 1C. SOPLADO MAGNÉTICO / 024 VAC
C3-M10/DC110V RM1016NN0G00110D RM-1016/DC110V RELÉ RM1 1C. SOPLADO MAGNÉTICO / 110 VDC
C3-M10/DC120V RM1016NN0G00120D RM-1016/DC120V RELÉ RM1 1C. SOPLADO MAGNÉTICO / 120 VDC
C3-M10/DC12V RM1016NN0G00012D RM-1016/DC12V RELÉ RM1 1C. SOPLADO MAGNÉTICO / 012 VDC
C3-M10/DC220V RM1016NN0G00220D RM-1016/DC220V RELÉ RM1 1C. SOPLADO MAGNÉTICO / 220 VDC
C3-M10/DC24V RM1016NN0G00024D RM-1016/DC24V RELÉ RM1 1C. SOPLADO MAGNÉTICO / 024 VDC
C3-M10/DC48V RM1016NN0G00048D RM-1016/DC48V RELÉ RM1 1C. SOPLADO MAGNÉTICO / 048 VDC
C3-M10BX/UC24V RM1016LU0G00024U RM-1016LU/UC24V RELÉ RM1 1C. LED SOPLADO MAGNÉTICO DIODO / 024 VAC / VDC
C3-M10D/DC110V RM1016ND0G00110D RM-1016D/DC110V RELÉ RM1 1C. SOPLADO MAGNÉTICO DIODO FW / 110 VDC
C3-M10D/DC24V RM1016ND0G00024D RM-1016D/DC24V RELÉ RM1 1C. SOPLADO MAGNÉTICO DIODO FW / 024 VDC
C3-M10DX/DC110V RM1016LD0G00110D RM-1016LD/DC110V RELÉ RM1 LED, 1C SOPLADO MAGNÉTICO DIODO FW / 110 VDC
C3-M10DX/DC120V RM1016LD0G00120D RM-1016LD/DC120V RELÉ RM1 LED, 1C SOPLADO MAGNÉTICO DIODO FW / 120 VDC
C3-M10DX/DC12V RM1016LD0G00012D RM-1016LD/DC12V RELÉ RM1 LED, 1C SOPLADO MAGNÉTICO DIODO FW / 012 VDC
C3-M10DX/DC220V RM1016LD0G00220D RM-1016LD/DC220V RELÉ RM1 LED, 1C SOPLADO MAGNÉTICO DIODO FW / 220 VDC
C3-M10DX/DC24V RM1016LD0G00024D RM-1016LD/DC24V RELÉ RM1 LED, 1C SOPLADO MAGNÉTICO DIODO FW / 024 VDC
C3-M10DX/DC48V RM1016LD0G00048D RM-1016LD/DC48V RELÉ RM1 LED, 1C SOPLADO MAGNÉTICO DIODO FW / 048 VDC
C3-M10FX/DC110V RM1016LE0G00110D RM-1016LE/DC110V RELÉ RM1 LED, 1C SOPLADO MAGNÉTICO D POLARIDAD / 110 VDC
C3-M10FX/DC120V RM1016LE0G00120D RM-1016LE/DC120V RELÉ RM1 LED, 1C SOPLADO MAGNÉTICO D POLARIDAD / 120 VDC
C3-M10FX/DC220V RM1016LE0G00220D RM-1016LE/DC220V RELÉ RM1 LED, 1C SOPLADO MAGNÉTICO D POLARIDAD / 220 VDC
C3-M10FX/DC24V RM1016LE0G00024D RM-1016LE/DC24V RELÉ RM1 LED, 1C SOPLADO MAGNÉTICO D POLARIDAD / 024 VDC
C3-M10FX/DC48V RM1016LE0G00048D RM-1016LE/DC48V RELÉ RM1 LED, 1C SOPLADO MAGNÉTICO D POLARIDAD / 048 VDC
C3-M10R/AC230V RM1016NR0G00230A RM-1016R/AC230V RELÉ RM1 LED, 1C SOPLADO MAGNÉTICO RC / 230 VAC
C3-M10X/AC115V RM1016LN0G00115A RM-1016L/AC115V RELÉ RM1 1C. SOPLADO MAGNÉTICO DIODO / 115 VAC
C3-M10X/AC230V RM1016LN0G00230A RM-1016L/AC230V RELÉ RM1 1C. LED SOPLADO MAGNÉTICO DIODO / 230 VAC
C3-M10X/AC24V RM1016LN0G00024A RM-1016L/AC24V RELÉ RM1 1C. LED SOPLADO MAGNÉTICO / 024 VAC
C3-M10X/DC110V RM1016LN0G00110D RM-1016L/DC110V RELÉ RM1 1C. LED SOPLADO MAGNÉTICO / 110 VDC
C3-M10X/DC120V RM1016LN0G00120D RM-1016L/DC120V RELÉ RM1 1C. SOPLADO MAGNÉTICO DIODO / 120 VDC
C3-M10X/DC12V RM1016LN0G00012D RM-1016L/DC12V RELÉ RM1 1C. LED SOPLADO MAGNÉTICO / 012 VDC
C3-M10X/DC220V RM1016LN0G00220D RM-1016L/DC220V RELÉ RM1 1C. LED SOPLADO MAGNÉTICO DIODO / 220 VDC
C3-M10X/DC24V RM1016LN0G00024D RM-1016L/DC24V RELÉ RM1 1C. LED SOPLADO MAGNÉTICO / 024 VDC
C3-M10X/DC48V RM1016LN0G00048D RM-1016L/DC48V RELÉ RM1 1C. LED SOPLADO MAGNÉTICO / 048 VDC
C3-M10X/DC72V RM1016LN0G00072D RM-1016L/DC72V RELÉ RM1 1C. LED SOPLADO MAGNÉTICO / 072 VDC
C3-N14/DC24V RM1113NN0G00024D RM-1113/DC24V RELÉ RM1 3C SENSIBLE 800 mW ABIERTO 0,2µ ORO / 024 VDC
C3-N24/DC12V RM2113NN0G00012D RM-2113/DC12V RELÉ RM2 3C SENSIBLE 800 mW ABIERTO 0,2µ ORO / 012 VDC
C3-N24/DC24V RM2113NN0G00024D RM-2113/DC24V RELÉ RM2 3C SENSIBLE 800 mW ABIERTO 0,2µ ORO / 024 VDC
C3-N24/DC48V RM2113NN0G00048D RM-2113/DC48V RELÉ RM2 3C SENSIBLE 800 mW ABIERTO 0,2µ ORO / 048 VDC
C3-N24F/DC24V RM2113NE0G00024D RM-2113E/DC24V RELÉ RM2 3C SENSIBLE 800 mW ABIERTO 0,2µ ORO POLARIDAD / 024 VDC
C3-N34/DC110V RM3113NN0G00110D RM-3113/DC110V RELÉ RM3 3C SENSIBLE 800 mW ABIERTO 0,2µ ORO / 110 VDC
C3-N34/DC120V RM3113NN0G00120D RM-3113/DC120V RELÉ RM3 3C SENSIBLE 800 mW ABIERTO 0,2µ ORO / 120 VDC
C3-N34/DC12V RM3113NN0G00012D RM-3113/DC12V RELÉ RM3 3C SENSIBLE 800 mW ABIERTO 0,2µ ORO / 012 VDC
C3-N34/DC24V RM3113NN0G00024D RM-3113/DC24V RELÉ RM3 3C SENSIBLE 800 mW ABIERTO 0,2µ ORO / 024 VDC
C3-N34/DC48V RM3113NN0G00048D RM-3113/DC48V RELÉ RM3 3C SENSIBLE 800 mW ABIERTO 0,2µ ORO / 048 VDC
C3-N34/DC72V RM3113NN0G00072D RM-3113/DC72V RELÉ RM3 3C SENSIBLE 800 mW ABIERTO 0,2µ ORO / 072 VDC
C3-N34D/DC24V RM3113ND0G00024D RM-3113D/DC24V RELÉ RM3 3C SENSIBLE 800 mW ABIERTO 0,2µ ORO DIODO / 024 VDC
C3-N34F/DC110V RM3113NE0G00110D RM-3113E/DC110V RELÉ RM3 3C SENSIBLE 800 mW ABIERTO 0,2µ ORO DIODO FW / 110 VDC
C3-N34F/DC24V RM3113NE0G00024D RM-3113E/DC24V RELÉ RM3 3C SENSIBLE 800 mW ABIERTO 0,2µ ORO DIODO FW / 024 VDC
C3-R20/AC115V RM2019NN0G00115A RM-2019/AC115V RELÉ RM2 2C REMANENCIA / 115 VAC
C3-R20/AC12V RM2019NN0G00012A RM-2019/AC12V RELÉ RM2 2C REMANENCIA / 012 VAC
C3-R20/AC230V RM2019NN0G00230A RM-2019/AC230V RELÉ RM2 2C REMANENCIA / 230 VAC
C3-R20/AC24V RM2019NN0G00024A RM-2019/AC24V RELÉ RM2 2C REMANENCIA / 024 VAC
C3-R20/AC48V RM2019NN0G00048A RM-2019/AC48V RELÉ RM2 2C REMANENCIA / 048 VAC
C3-R20/DC110V RM2019NN0G00110D RM-2019/DC110V RELÉ RM2 2C REMANENCIA / 110 VDC
C3-R20/DC120V RM2019NN0G00120D RM-2019/DC120V RELÉ RM2 2C REMANENCIA / 120 VDC
C3-R20/DC125V RM2019NN0G00125D RM-2019/DC125V RELÉ RM2 2C REMANENCIA / 125 VDC
C3-R20/DC12V RM2019NN0G00012D RM-2019/DC12V RELÉ RM2 2C REMANENCIA / 012 VDC
C3-R20/DC24V RM2019NN0G00024D RM-2019/DC24V RELÉ RM2 2C REMANENCIA / 024 VDC
C3-R20/DC48V RM2019NN0G00048D RM-2019/DC48V RELÉ RM2 2C REMANENCIA / 048 VDC
C3-R20/DC60V RM2019NN0G00060D RM-2019/DC60V RELÉ RM2 2C REMANENCIA / 060 VDC
C3-R28/AC115V RM2319NN0G00115A RM-2319/AC115V RELÉ RM2 2C REMANENCIA 10µ ORO / 115 VAC
C3-R28/AC230V RM2319NN0G00230A RM-2319/AC230V RELÉ RM2 2C REMANENCIA 10µ ORO / 230 VAC
C3-R28/DC120V RM2319NN0G00120D RM-2319/DC120V RELÉ RM2 2C REMANENCIA 10µ ORO / 120 VDC
C3-R28/DC24V RM2319NN0G00024D RM-2319/DC24V RELÉ RM2 2C REMANENCIA 10µ ORO / 024 VDC
C3-R28/DC48V RM2319NN0G00048D RM-2319/DC48V RELÉ RM2 2C REMANENCIA 10µ ORO / 048 VDC
C3-R28/DC60V RM2319NN0G00060D RM-2319/DC60V RELÉ RM2 2C REMANENCIA 10µ ORO / 060 VDC
C3-R29/AC115V RM2119NN0G00115A RM-2119/AC115V RELÉ RM2 2C REMANENCIA 0,2µ ORO / 115 VAC
C3-R29/DC120V RM2119NN0G00120D RM-2119/DC120V RELÉ RM2 2C REMANENCIA 0,2µ ORO / 120 VDC
C3-R29/DC12V RM2119NN0G00012D RM-2119/DC12V RELÉ RM2 2C REMANENCIA 0,2µ ORO / 012 VDC
C3-R29/DC24V RM2119NN0G00024D RM-2119/DC24V RELÉ RM2 2C REMANENCIA 0,2µ ORO / 024 VDC
C3-S14/DC12V RM1111NN0G00012D RM-1111/DC12V RELÉ RM1 1C SENSIBLE 250mW 0,2µ ORO / 012 VDC
C3-S14/DC24V RM1111NN0G00024D RM-1111/DC24V RELÉ RM1 1C SENSIBLE 250mW 0,2µ ORO / 024 VDC
C3-S14/DC48V RM1111NN0G00048D RM-1111/DC48V RELÉ RM1 1C SENSIBLE 250mW DIODO 0,2µ ORO / 048 VDC
C3-S14D/DC12V RM1111ND0G00012D RM-1111D/DC12V RELÉ RM1 1C SENSIBLE 250mW DIODO 0,2µ ORO / 012 VDC
C3-S14D/DC24V RM1111ND0G00024D RM-1111D/DC24V RELÉ RM1 1C SENSIBLE 250mW DIODO 0,2µ ORO / 024 VDC
C3-S14F/DC12V RM1111NE0G00012D RM-1111E/DC12V RELÉ RM1 1C SENSIBLE 250mW POLARIDAD 0,2µ ORO / 012 VDC
C3-S14F/DC24V RM1111NE0G00024D RM-1111E/DC24V RELÉ RM1 1C SENSIBLE 250mW POLARIDAD 0,2µ ORO / 024 VDC
C3-S14F/DC48V RM1111NE0G00048D RM-1111E/DC48V RELÉ RM1 1C SENSIBLE 250mW POLARIDAD 0,2µ ORO / 048 VDC
C3-T31/AC115V RM3117NN0G00115A RM-3117/AC115V RELÉ RM3 TWIN 0,2µ ORO / 115 VAC
C3-T31/AC230V RM3117NN0G00230A RM-3117/AC230V RELÉ RM3 TWIN 0,2µ ORO / 230 VAC
C3-T31/AC24V RM3117NN0G00024A RM-3117/AC24V RELÉ RM3 TWIN 0,2µ ORO / 024 VAC
C3-T31/AC400V RM3117NN0G00400A RM-3117/AC400V RELÉ RM3 TWIN 0,2µ ORO / 400 VAC
C3-T31/DC 110V RM3117NN0G00110D RM-3117/DC110V RELÉ RM3 TWIN 0,2µ ORO / 110 VDC
C3-T31/DC12V RM3117NN0G00012D RM-3117/DC12V RELÉ RM3 TWIN 0,2µ ORO / 012 VDC
C3-T31/DC24V RM3117NN0G00024D RM-3117/DC24V RELÉ RM3 TWIN 0,2µ ORO / 024 VDC
C3-T31BX/UC24V RM3117LU0G00024U RM-3117LU/UC24V RELÉ RM3 LED, TWIN 0,2µ ORO / 024 VAC / VDC
C3-T31D/DC110V RM3117ND0G00110D RM-3117D/DC110V RELÉ RM3 TWIN DIODO FW 0,2µ ORO / 110 VDC
C3-T31D/DC24V RM3117ND0G00024D RM-3117D/DC24V RELÉ RM3 TWIN DIODO FW 0,2µ ORO / 024 VDC
C3-T31DX/DC110V RM3117LD0G00110D RM-3117LD/DC110V RELÉ RM3 LED, C TWIN DIODO FW 0,2µ ORO / 110 VDC
C3-T31DX/DC120V RM3117LD0G00120D RM-3117LD/DC120V RELÉ RM3 LED, C TWIN DIODO FW 0,2µ ORO / 120 VDC
C3-T31DX/DC220V RM3117LD0G00220D RM-3117LD/DC220V RELÉ RM3 LED, C TWIN DIODO FW 0,2µ ORO / 220 VDC
C3-T31DX/DC24V RM3117LD0G00024D RM-3117LD/DC24V RELÉ RM3 LED, C TWIN DIODO FW 0,2µ ORO / 024 VDC
C3-T31DX/DC60V RM3117LD0G00060D RM-3117LD/DC60V RELÉ RM3 LED, C TWIN DIODO FW 0,2µ ORO / 060 VDC
C3-T31F/DC24V RM3117NE0G00024D RM-3117E/DC24V RELÉ RM3 C TWIN DIODO FW 0,2µ ORO / 024 VDC
C3-T31FX/DC110V RM3117LE0G00110D RM-3117LE/DC110V RELÉ RM3 LED, C TWIN DIODO FW 0,2µ ORO / 110 VDC
C3-T31FX/DC12V RM3117LE0G00012D RM-3117LE/DC12V RELÉ RM3 LED, C TWIN DIODO FW 0,2µ ORO / 012 VDC
C3-T31FX/DC220V RM3117LE0G00220D RM-3117LE/DC220V RELÉ RM3 LED, C TWIN DIODO FW 0,2µ ORO / 220 VDC
C3-T31FX/DC24V RM3117LE0G00024D RM-3117LE/DC24V RELÉ RM3 LED, C TWIN DIODO FW 0,2µ ORO / 024 VDC
C3-T31FX/DC48V RM3117LE0G00048D RM-3117LE/DC48V RELÉ RM3 LED, C TWIN DIODO FW 0,2µ ORO / 048 VDC
C3-T31R/AC230V RM3117NR0G00230A RM-3117R/AC230V RELÉ RM3 C TWIN RC 0,2µ ORO / 230 VAC
C3-T31X/AC115V RM3117LN0G00115A RM-3117L/AC115V RELÉ RM3 LED, TWIN 0,2µ ORO / 115 VAC
C3-T31X/AC230V RM3117LN0G00230A RM-3117L/AC230V RELÉ RM3 LED, TWIN 0,2µ ORO / 230 VAC
C3-T31X/AC24V RM3117LN0G00024A RM-3117L/AC24V RELÉ RM3 LED, TWIN 0,2µ ORO / 024 VAC
C3-T31X/DC110V RM3117LN0G00110D RM-3117L/DC110V RELÉ RM3 LED, TWIN 0,2µ ORO / 110 VDC
C3-T31X/DC125V RM3117LN0G00125D RM-3117L/DC125V RELÉ RM3 LED, TWIN 0,2µ ORO / 125 VDC
C3-T31X/DC12V RM3117LN0G00012D RM-3117L/DC12V RELÉ RM3 LED, TWIN 0,2µ ORO / 012 VDC
C3-T31X/DC220V RM3117LN0G00220D RM-3117L/DC220V RELÉ RM3 LED, TWIN 0,2µ ORO / 220 VDC
C3-T31X/DC24V RM3117LN0G00024D RM-3117L/DC24V RELÉ RM3 LED, TWIN 0,2µ ORO / 024 VDC
C3-T31X/DC48V RM3117LN0G00048D RM-3117L/DC48V RELÉ RM3 LED, TWIN 0,2µ ORO / 048 VDC
C3-T31X/DC72V RM3117LN0G00072D RM-3117L/DC72V RELÉ RM3 LED, TWIN 0,2µ ORO / 072 VDC
C3-T32/AC115V RM3317NN0G00115A RM-3317/AC115V RELÉ RM3 C TWIN 10µ ORO / 115 VAC
C3-T32/AC230V RM3317NN0G00230A RM-3317/AC230V RELÉ RM3 C TWIN 10µ ORO / 230 VAC
C3-T32/AC24V RM3317NN0G00024A RM-3317/AC24V RELÉ RM3 C TWIN 10µ ORO / 024 VAC
C3-T32/AC48V RM3317NN0G00048A RM-3317/AC48V RELÉ RM3 C TWIN 10µ ORO / 048 VAC
C3-T32/DC24V RM3317NN0G00024D RM-3317/DC24V RELÉ RM3 C TWIN 10µ ORO / 024 VDC
C3-T32/DC48V RM3317NN0G00048D RM-3317/DC48V RELÉ RM3 C TWIN 10µ ORO / 048 VDC
C3-T32BX/UC24V RM3317LU0G00024U RM-3317LU/UC24V RELÉ RM3 LED, C TWIN 10µ ORO / 024 VAC / VDC
C3-T32D/DC110V RM3317ND0G00110D RM-3317D/DC110V RELÉ RM3 C TWIN DIODO FW 10µ ORO / 110 VDC
C3-T32D/DC12V RM3317ND0G00012D RM-3317D/DC12V RELÉ RM3 C TWIN DIODO FW 10µ ORO / 012 VDC
C3-T32D/DC24V RM3317ND0G00024D RM-3317D/DC24V RELÉ RM3 C TWIN DIODO FW 10µ ORO / 024 VDC
C3-T32D/DC48V RM3317ND0G00048D RM-3317D/DC48V RELÉ RM3 C TWIN DIODO FW 10µ ORO / 048 VDC
C3-T32D/DC60V RM3317ND0G00060D RM-3317D/DC60V RELÉ RM3 C TWIN DIODO FW 10µ ORO / 060 VDC
C3-T32DX/DC120V RM3317LD0G00120D RM-3317LD/DC120V RELÉ RM3 LED, C TWIN DIODO FW 10µ ORO / 120 VDC
C3-T32DX/DC24V RM3317LD0G00024D RM-3317LD/DC24V RELÉ RM3 LED, C TWIN DIODO FW 10µ ORO / 024 VDC
C3-T32DX/DC48V RM3317LD0G00048D RM-3317LD/DC48V RELÉ RM3 LED, C TWIN DIODO FW 10µ ORO / 048 VDC
C3-T32DX/DC60V RM3317LD0G00060D RM-3317LD/DC60V RELÉ RM3 LED, C TWIN DIODO FW 10µ ORO / 060 VDC
C3-T32FX/DC110V RM3317LE0G00110D RM-3317LE/DC110V RELÉ RM3 LED, C TWIN D POLARIDAD 10µ ORO / 110 VDC
C3-T32FX/DC12V RM3317LE0G00012D RM-3317LE/DC12V RELÉ RM3 LED, C TWIN D POLARIDAD 10µ ORO / 012 VDC
C3-T32FX/DC24V RM3317LE0G00024D RM-3317LE/DC24V RELÉ RM3 LED, C TWIN D POLARIDAD 10µ ORO / 024 VDC
C3-T32X/AC115V RM3317LN0G00115A RM-3317L/AC115V RELÉ RM3 LED, C TWIN 10µ ORO / 115 VAC
C3-T32X/AC12V RM3317LN0G00012A RM-3317L/AC12V RELÉ RM3 LED, C TWIN 10µ ORO / 012 VAC
C3-T32X/AC230V RM3317LN0G00230A RM-3317L/AC230V RELÉ RM3 LED, C TWIN 10µ ORO / 230 VAC
C3-T32X/AC24V RM3317LN0G00024A RM-3317L/AC24V RELÉ RM3 LED, C TWIN 10µ ORO / 024 VAC
C3-T32X/DC12V RM3317LN0G00012D RM-3317L/DC12V RELÉ RM3 LED, C TWIN 10µ ORO / 012 VDC
C3-T32X/DC24V RM3317LN0G00024D RM-3317L/DC24V RELÉ RM3 LED, C TWIN 10µ ORO / 024 VDC
C3-T32X/DC60V RM3317LN0G00060D RM-3317L/DC60V RELÉ RM3 LED, C TWIN 10µ ORO / 060 VDC
C3-X10/AC115V RM1015NN0G00115A RM-1015/AC115V RELÉ RM1 1C ABIERTO / 115 VAC
C3-X10/AC230V RM1015NN0G00230A RM-1015/AC230V RELÉ RM1 1C ABIERTO / 230 VAC
C3-X10/AC24V RM1015NN0G00024A RM-1015/AC24V RELÉ RM1 1C ABIERTO / 024 VAC
C3-X10/DC110V RM1015NN0G00110D RM-1015/DC110V RELÉ RM1 1C ABIERTO / 110 VDC
C3-X10/DC120V RM1015NN0G00120D RM-1015/DC120V RELÉ RM1 1C ABIERTO / 120 VDC
C3-X10/DC220V RM1015NN0G00220D RM-1015/DC220V RELÉ RM1 1C ABIERTO / 220 VDC
C3-X10/DC24V RM1015NN0G00024D RM-1015/DC24V RELÉ RM1 1C ABIERTO / 024 VDC
C3-X10/DC48V RM1015NN0G00048D RM-1015/DC48V RELÉ RM1 1C ABIERTO / 048 VDC
C3-X10D/DC110V RM1015ND0G00110D RM-1015D/DC110V RELÉ RM1 1C ABIERTO DIODO FW / 110 VDC
C3-X10D/DC24V RM1015ND0G00024D RM-1015D/DC24V RELÉ RM1 1C ABIERTO DIODO FW / 024 VDC
C3-X10DX/DC110V RM1015LD0G00110D RM-1015LD/DC110V RELÉ RM1 LED, 1C ABIERTO DIODO FW / 110 VDC
C3-X10DX/DC120V RM1015LD0G00120D RM-1015LD/DC120V RELÉ RM1 LED, 1C ABIERTO DIODO FW / 120 VDC
C3-X10DX/DC12V RM1015LD0G00012D RM-1015LD/DC12V RELÉ RM1 LED, 1C ABIERTO DIODO FW / 012 VDC
C3-X10DX/DC220V RM1015LD0G00220D RM-1015LD/DC220V RELÉ RM1 LED, 1C ABIERTO DIODO FW / 220 VDC
C3-X10DX/DC24V RM1015LD0G00024D RM-1015LD/DC24V RELÉ RM1 LED, 1C ABIERTO DIODO FW / 024 VDC
C3-X10DX/DC48V RM1015LD0G00048D RM-1015LD/DC48V RELÉ RM1 LED, 1C ABIERTO DIODO FW / 048 VDC
C3-X10FX/DC110V RM1015LE0G00110D RM-1015LE/DC110V RELÉ RM1 LED, 1C ABIERTO D. POLARIDAD / 110 VDC
C3-X10FX/DC120V RM1015LE0G00120D RM-1015LE/DC120V RELÉ RM1 LED, 1C ABIERTO D. POLARIDAD / 120 VDC
C3-X10FX/DC24V RM1015LE0G00024D RM-1015LE/DC24V RELÉ RM1 LED, 1C ABIERTO D. POLARIDAD / 024 VDC
C3-X10X/AC115V RM1015LN0G00115A RM-1015L/AC115V RELÉ RM1 LED, 1C ABIERTO / 115 VAC
C3-X10X/AC120V 60HZ RM1015LN0G00120S RM-1015L/AC120V 60HZ RELÉ RM1 LED, 1C ABIERTO / 120 VAC 60HZ
C3-X10X/AC230V RM1015LN0G00230A RM-1015L/AC230V RELÉ RM1 LED, 1C ABIERTO / 230 VAC
C3-X10X/AC24V RM1015LN0G00024A RM-1015L/AC24V RELÉ RM1 LED, 1C ABIERTO / 024 VAC
C3-X10X/DC120V RM1015LN0G00120D RM-1015L/DC120V RELÉ RM1 LED, 1C ABIERTO / 120 VDC
C3-X10X/DC220V RM1015LN0G00220D RM-1015L/DC220V RELÉ RM1 LED, 1C ABIERTO / 220 VDC
C3-X10X/DC24V RM1015LN0G00024D RM-1015L/DC24V RELÉ RM1 LED, 1C ABIERTO / 024 VDC
C3-X10X/DC48V RM1015LN0G00048D RM-1015L/DC48V RELÉ RM1 LED, 1C ABIERTO / 048 VDC
C3-X10X/DC60V RM1015LN0G00060D RM-1015L/DC60V RELÉ RM1 LED, 1C ABIERTO / 060 VDC
C4-A40/AC115V RM4010NN0G00115A RM-4010/AC115V RELÉ RM4 / 115 VAC
C4-A40/AC12V RM4010NN0G00012A RM-4010/AC12V RELÉ RM4 / 012 VAC
C4-A40/AC230V RM4010NN0G00230A RM-4010/AC230V RELÉ RM4 / 230 VAC
C4-A40/AC24V RM4010NN0G00024A RM-4010/AC24V RELÉ RM4 / 024 VAC
C4-A40/AC400V RM4010NN0G00400A RM-4010/AC400V RELÉ RM4 / 400 VAC
C4-A40/AC48V RM4010NN0G00048A RM-4010/AC48V RELÉ RM4 / 048 VAC
C4-A40/AC60V RM4010NN0G00060A RM-4010/AC60V RELÉ RM4 / 060 VAC
C4-A40/DC110V RM4010NN0G00110D RM-4010/DC110V RELÉ RM4 / 110 VDC
C4-A40/DC120V RM4010NN0G00120D RM-4010/DC120V RELÉ RM4 / 120 VDC
C4-A40/DC12V RM4010NN0G00012D RM-4010/DC12V RELÉ RM4 / 012 VDC
C4-A40/DC24V RM4010NN0G00024D RM-4010/DC24V RELÉ RM4 / 024 VDC
C4-A40/DC250V RM4010NN0G00250D RM-4010/DC250V RELÉ RM4 / 250 VDC
C4-A40/DC48V RM4010NN0G00048D RM-4010/DC48V RELÉ RM4 / 048 VDC
C4-A40/DC60V RM4010NN0G00060D RM-4010/DC60V RELÉ RM4 / 060 VDC
C4-A40/DV220V RM4010NN0G00220D RM-4010/DC220V RELÉ RM4 / 220 VDC
C4-A40B/UC24V RM4010NU0G00024U RM-4010U/UC24V RELÉ RM4 / 024 VAC / VDC
C4-A40BX/UC24V RM4010LU0G00024U RM-4010LU/UC24V RELÉ RM4 LED / 024 VAC / VDC
C4-A40BX/UC48V RM4010LU0G00048U RM-4010LU/UC48V RELÉ RM4 LED / 048 VAC / VDC
C4-A40D/DC110V RM4010ND0G00110D RM-4010D/DC110V RELÉ RM4 DIODO / 110 VDC
C4-A40D/DC220V RM4010ND0G00220D RM-4010D/DC220V RELÉ RM4 DIODO / 220 VDC
C4-A40D/DC24V RM4010ND0G00024D RM-4010D/DC24V RELÉ RM4 DIODO / 024 VDC
C4-A40DHX/DC24V RM4010LD3G00024D RM-4010LD3/DC24V RELÉ RM4 LED, DIODO FW ORANGE PUSH BUTTON / 024 VDC
C4-A40DX/DC110V RM4010LD0G00110D RM-4010LD/DC110V RELÉ RM4 LED, DIODO FW / 110 VDC
C4-A40DX/DC120V RM4010LD0G00120D RM-4010LD/DC120V RELÉ RM4 LED, DIODO FW / 120 VDC
C4-A40DX/DC12V RM4010LD0G00012D RM-4010LD/DC12V RELÉ RM4 LED, DIODO FW / 012 VDC
C4-A40DX/DC220V RM4010LD0G00220D RM-4010LD/DC220V RELÉ RM4 LED, DIODO FW / 220 VDC
C4-A40DX/DC24V RM4010LD0G00024D RM-4010LD/DC24V RELÉ RM4 LED, DIODO FW / 024 VDC
C4-A40DX/DC48V RM4010LD0G00048D RM-4010LD/DC48V RELÉ RM4 LED, DIODO FW / 048 VDC
C4-A40DX/DC60V RM4010LD0G00060D RM-4010LD/DC60V RELÉ RM4 LED, DIODO FW / 060 VDC
C4-A40F/DC110V RM4010NE0G00110D RM-4010E/DC110V RELÉ RM4 D. POLARIDAD / 110 VDC
C4-A40F/DC120V RM4010NE0G00120D RM-4010E/DC120V RELÉ RM4 D. POLARIDAD / 120 VDC
C4-A40F/DC12V RM4010NE0G00012D RM-4010E/DC12V RELÉ RM4 D. POLARIDAD / 012 VDC
C4-A40F/DC220V RM4010NE0G00220D RM-4010E/DC220V RELÉ RM4 D. POLARIDAD / 220 VDC
C4-A40F/DC24V RM4010NE0G00024D RM-4010E/DC24V RELÉ RM4 D. POLARIDAD / 024 VDC
C4-A40F/DC48V RM4010NE0G00048D RM-4010E/DC48V RELÉ RM4 D. POLARIDAD / 048 VDC
C4-A40F/DC60V RM4010NE0G00060D RM-4010E/DC60V RELÉ RM4 D. POLARIDAD / 060 VDC
C4-A40FX/DC110V RM4010LE0G00110D RM-4010LE/DC110V RELÉ RM4 LED, D. POLARIDAD / 110 VDC
C4-A40FX/DC120V RM4010LE0G00120D RM-4010LE/DC120V RELÉ RM4 LED, D. POLARIDAD / 120 VDC
C4-A40FX/DC12V RM4010LE0G00012D RM-4010LE/DC12V RELÉ RM4 LED, D. POLARIDAD / 012 VDC
C4-A40FX/DC220V RM4010LE0G00220D RM-4010LE/DC220V RELÉ RM4 LED, D. POLARIDAD / 220 VDC
C4-A40FX/DC240V RM4010LE0G00240D RM-4010LE/DC240V RELÉ RM4 LED, D. POLARIDAD / 240 VDC
C4-A40FX/DC24V RM4010LE0G00024D RM-4010LE/DC24V RELÉ RM4 LED, D. POLARIDAD / 024 VDC
C4-A40FX/DC48V RM4010LE0G00048D RM-4010LE/DC48V RELÉ RM4 LED, D. POLARIDAD / 048 VDC
C4-A40FX/DC60V RM4010LE0G00060D RM-4010LE/DC60V RELÉ RM4 LED, D. POLARIDAD / 060 VDC
C4-A40R/AC115V RM4010NR0G00115A RM-4010R/AC115V RELÉ RM4 RC / 115 VAC
C4-A40R/AC230V RM4010NR0G00230A RM-4010R/AC230V RELÉ RM4 RC / 230 VAC
C4-A40R/AC24V RM4010NR0G00024A RM-4010R/AC24V RELÉ RM4 RC / 024 VAC
C4-A40X/AC115V RM4010LN0G00115A RM-4010L/AC115V RELÉ RM4 LED / 115 VAC
C4-A40X/AC12V RM4010LN0G00012A RM-4010L/AC12V RELÉ RM4 LED / 012 VAC
C4-A40X/AC230V RM4010LN0G00230A RM-4010L/AC230V RELÉ RM4 LED / 230 VAC
C4-A40X/AC24V RM4010LN0G00024A RM-4010L/AC24V RELÉ RM4 LED / 024 VAC
C4-A40X/AC48V RM4010LN0G00048A RM-4010L/AC48V RELÉ RM4 LED / 048 VAC
C4-A40X/AC60V RM4010LN0G00060A RM-4010L/AC60V RELÉ RM4 LED / 060 VAC
C4-A40X/DC110V RM4010LN0G00110D RM-4010L/DC110V RELÉ RM4 LED / 110 VDC
C4-A40X/DC120V RM4010LN0G00120D RM-4010L/DC120V RELÉ RM4 LED / 120 VDC
C4-A40X/DC12V RM4010LN0G00012D RM-4010L/DC12V RELÉ RM4 LED / 012 VDC
C4-A40X/DC220V RM4010LN0G00220D RM-4010L/DC220V RELÉ RM4 LED / 220 VDC
C4-A40X/DC24V RM4010LN0G00024D RM-4010L/DC24V RELÉ RM4 LED / 024 VDC
C4-A40X/DC48V RM4010LN0G00048D RM-4010L/DC48V RELÉ RM4 LED / 048 VDC
C4-A40X/DC60V RM4010LN0G00060D RM-4010L/DC60V RELÉ RM4 LED / 060 VDC
C4-A48/AC115V RM4310NN0G00115A RM-4310/AC115V RELÉ RM4 10µ ORO / 115 VAC
C4-A48/AC230V RM4310NN0G00230A RM-4310/AC230V RELÉ RM4 10µ ORO / 230 VAC
C4-A48/AC24V RM4310NN0G00024A RM-4310/AC24V RELÉ RM4 10µ ORO / 024 VAC
C4-A48/AC48V RM4310NN0G00048A RM-4310/AC48V RELÉ RM4 10µ ORO / 048 VAC
C4-A48/DC110V RM4310NN0G00110D RM-4310/DC110V RELÉ RM4 10µ ORO / 110 VDC
C4-A48/DC120V RM4310NN0G00120D RM-4310/DC120V RELÉ RM4 10µ ORO / 120 VDC
C4-A48/DC220V RM4310NN0G00220D RM-4310/DC220V RELÉ RM4 10µ ORO / 220 VDC
C4-A48/DC24V RM4310NN0G00024D RM-4310/DC24V RELÉ RM4 10µ ORO / 024 VDC
C4-A48/DC48V RM4310NN0G00048D RM-4310/DC48V RELÉ RM4 10µ ORO / 048 VDC
C4-A48/DC60V RM4310NN0G00060D RM-4310/DC60V RELÉ RM4 10µ ORO / 060 VDC
C4-A48BX/UC24V RM4310LU0G00024U RM-4310LU/UC24V RELÉ RM4 LED, 10µ ORO / 024 VAC / VDC
C4-A48D/DC48V RM4310ND0G00048D RM-4310D/DC48V RELÉ RM4 DIODO FW 10µ ORO / 048 VDC
C4-A48DH/DC24V RM4010ND3G00024D RM-4010D3/DC24V RELÉ RM4 DIODO FW 10µ ORO SIN M. INDICACIÓN / 024VDC
C4-A48DHX/DC24V RM4010LD3G00024D RM-4010LD3/DC24V RELÉ RM4 LED, DIODO FW 10µ ORO ORANGE PUSS BUTTON / 024VDC
C4-A48DX/DC110V RM4310LD0G00110D RM-4310LD/DC110V RELÉ RM4 LED, DIODO FW 10µ ORO / 110 VDC
C4-A48DX/DC120V RM4310LD0G00120D RM-4310LD/DC120V RELÉ RM4 LED, DIODO FW 10µ ORO / 120 VDC
C4-A48DX/DC220V RM4310LD0G00220D RM-4310LD/DC220V RELÉ RM4 LED, DIODO FW 10µ ORO / 220 VDC
C4-A48DX/DC24V RM4310LD0G00024D RM-4310LD/DC24V RELÉ RM4 LED, DIODO FW 10µ ORO / 024 VDC
C4-A48DX/DC48V RM4310LD0G00048D RM-4310LD/DC48V RELÉ RM4 LED, DIODO FW 10µ ORO / 048 VDC
C4-A48DX/DC60V RM4310LD0G00060D RM-4310LD/DC60V RELÉ RM4 LED, DIODO FW 10µ ORO / 060 VDC
C4-A48F/DC120V RM4310NE0G00120D RM-4310E/DC120V RELÉ RM4 D. POLARIDAD 10µ ORO / 120 VDC
C4-A48F/DC220V RM4310NE0G00220D RM-4310E/DC220V RELÉ RM4 D. POLARIDAD 10µ ORO / 220 VDC
C4-A48F/DC24V RM4310NE0G00024D RM-4310E/DC24V RELÉ RM4 D. POLARIDAD 10µ ORO / 024 VDC
C4-A48F/DC48V RM4310NE0G00048D RM-4310E/DC48V RELÉ RM4 D. POLARIDAD 10µ ORO / 048 VDC
C4-A48F/DC60V RM4310NE0G00060D RM-4310E/DC60V RELÉ RM4 D. POLARIDAD 10µ ORO / 060 VDC
C4-A48FX/DC110V RM4310LE0G00110D RM-4310LE/DC110V RELÉ RM4 LED, D. POLARIDAD 10µ ORO / 110 VDC
C4-A48FX/DC120V RM4310LE0G00120D RM-4310LE/DC120V RELÉ RM4 LED, D. POLARIDAD 10µ ORO / 120 VDC
C4-A48FX/DC220V RM4310LE0G00220D RM-4310LE/DC220V RELÉ RM4 LED, D. POLARIDAD 10µ ORO / 220 VDC
C4-A48FX/DC24V RM4310LE0G00024D RM-4310LE/DC24V RELÉ RM4 LED, D. POLARIDAD 10µ ORO / 024 VDC
C4-A48FX/DC48V RM4310LE0G00048D RM-4310LE/DC48V RELÉ RM4 LED, D. POLARIDAD 10µ ORO / 048 VDC
C4-A48FX/DC60V RM4310LE0G00060D RM-4310LE/DC60V RELÉ RM4 LED, D. POLARIDAD 10µ ORO / 060 VDC
C4-A48X/AC115V RM4310LN0G00115A RM-4310L/AC115V RELÉ RM4 LED, 10µ ORO / 115 VAC
C4-A48X/AC230V RM4310LN0G00230A RM-4310L/AC230V RELÉ RM4 LED, 10µ ORO / 230 VAC
C4-A48X/AC24V RM4310LN0G00024A RM-4310L/AC24V RELÉ RM4 LED, 10µ ORO / 024 VAC
C4-A48X/AC48V RM4310LN0G00048A RM-4310L/AC48V RELÉ RM4 LED, 10µ ORO / 048 VAC
C4-A48X/DC12V RM4310LN0G00012D RM-4310L/DC12V RELÉ RM4 LED, 10µ ORO / 012 VDC
C4-A48X/DC24V RM4310LN0G00024D RM-4310L/DC24V RELÉ RM4 LED, 10µ ORO / 024 VDC
C4-A49/AC115V RM4110NN0G00115A RM-4110/AC115V RELÉ RM4 0,2µ ORO / 115 VAC
C4-A49/AC230V RM4110NN0G00230A RM-4110/AC230V RELÉ RM4 0,2µ ORO / 230 VAC
C4-A49/AC24V RM4110NN0G00024A RM-4110/AC24V RELÉ RM4 0,2µ ORO / 024 VAC
C4-A49/DC110V RM4110NN0G00110D RM-4110/DC110V RELÉ RM4 0,2µ ORO / 110 VDC
C4-A49/DC120V RM4110NN0G00120D RM-4110/DC120V RELÉ RM4 0,2µ ORO / 120 VDC
C4-A49/DC12V RM4110NN0G00012D RM-4110/DC12V RELÉ RM4 0,2µ ORO / 012 VDC
C4-A49/DC220V RM4110NN0G00220D RM-4110/DC220V RELÉ RM4 0,2µ ORO / 220 VDC
C4-A49/DC24V RM4110NN0G00024D RM-4110/DC24V RELÉ RM4 0,2µ ORO / 024 VDC
C4-A49/DC60V RM4110NN0G00060D RM-4110/DC60V RELÉ RM4 0,2µ ORO / 060 VDC
C4-A49B/UC24V RM4110NU0G00024U RM-4110U/DC24V RELÉ RM4 0,2µ ORO / 024 VAC / VDC
C4-A49BX/UC24V RM4110LU0G00024U RM-4110LU/UC24V RELÉ RM4 LED, 0,2µ ORO / 024 VAC / VDC
C4-A49BX/UC60V RM4110LU0G00060U RM-4110LU/UC60V RELÉ RM4 LED, 0,2µ ORO / 060 VAC / VDC
C4-A49DX/DC110V RM4110LD0G00110D RM-4110LD/DC110V RELÉ RM4 DIODO FW 0,2µ ORO / 110 VDC
C4-A49DX/DC120V RM4110LD0G00120D RM-4110LD/DC120V RELÉ RM4 DIODO FW 0,2µ ORO / 120 VDC
C4-A49DX/DC12V RM4110LD0G00012D RM-4110LD/DC12V RELÉ RM4 DIODO FW 0,2µ ORO / 012 VDC
C4-A49DX/DC220V RM4110LD0G00220D RM-4110LD/DC220V RELÉ RM4 DIODO FW 0,2µ ORO / 220 VDC
C4-A49DX/DC24V RM4110LD0G00024D RM-4110LD/DC24V RELÉ RM4 DIODO FW 0,2µ ORO / 024 VDC
C4-A49DX/DC60V RM4110LD0G00060D RM-4110LD/DC60V RELÉ RM4 DIODO FW 0,2µ ORO / 060 VDC
C4-A49FX/DC110V RM4110LE0G00110D RM-4110LE/DC110V RELÉ RM4 D. POLARIDAD 0,2µ ORO / 110 VDC
C4-A49FX/DC120V RM4110LE0G00120D RM-4110LE/DC120V RELÉ RM4 D. POLARIDAD 0,2µ ORO / 120 VDC
C4-A49FX/DC12V RM4110LE0G00012D RM-4110LE/DC12V RELÉ RM4 D. POLARIDAD 0,2µ ORO / 012 VDC
C4-A49FX/DC24V RM4110LE0G00024D RM-4110LE/DC24V RELÉ RM4 D. POLARIDAD 0,2µ ORO / 024 VDC
C4-A49FX/DC48V RM4110LE0G00048D RM-4110LE/DC48V RELÉ RM4 D. POLARIDAD 0,2µ ORO / 048 VDC
C4-A49FX/DC60V RM4110LE0G00060D RM-4110LE/DC60V RELÉ RM4 D. POLARIDAD 0,2µ ORO / 060 VDC
C4-A49X/AC115V RM4110LN0G00115A RM-4110L/AC115V RELÉ RM4 LED, 0,2µ ORO / 115 VAC
C4-A49X/AC230V RM4110LN0G00230A RM-4110L/AC230V RELÉ RM4 LED, 0,2µ ORO / 230 VAC
C4-A49X/AC24V RM4110LN0G00024A RM-4110L/AC24V RELÉ RM4 LED, 0,2µ ORO / 024 VAC
C4-A49X/AC48V RM4110LN0G00048A RM-4110L/AC48V RELÉ RM4 LED, 0,2µ ORO / 048 VAC
C4-A49X/DC110V RM4110LN0G00110D RM-4110LDC110V RELÉ RM4 LED, 0,2µ ORO / 110 VDC
C4-A49X/DC120V RM4110LN0G00120D RM-4110L/DC120V RELÉ RM4 LED, 0,2µ ORO / 120 VDC
C4-A49X/DC12V RM4110LN0G00012D RM-4110L/DC12V RELÉ RM4 LED, 0,2µ ORO / 012 VDC
C4-A49X/DC24V RM4110LN0G00024D RM-4110L/DC24V RELÉ RM4 LED, 0,2µ ORO / 024 VDC
C4-A49X/DC48V RM4110LN0G00048D RM-4110L/DC48V RELÉ RM4 LED, 0,2µ ORO / 048 VDC
C4-A49X/DC60V RM4110LN0G00060D RM-4110L/DC60V RELÉ RM4 LED, 0,2µ ORO / 060 VDC
C4-R30/AC115V RM3019NN0G00115A RM-3019/AC115V RELÉ RM3 REMANENCIA / 115 VAC
C4-R30/AC12V RM3019NN0G00012A RM-3019/AC12V RELÉ RM3 REMANENCIA / 012 VAC
C4-R30/AC230V RM3019NN0G00230A RM-3019/AC230V RELÉ RM3 REMANENCIA / 230 VAC
C4-R30/AC24V RM3019NN0G00024A RM-3019/AC24V RELÉ RM3 REMANENCIA / 024 VAC
C4-R30/AC48V RM3019NN0G00048A RM-3019/AC48V RELÉ RM3 REMANENCIA / 048 VAC
C4-R30/DC110V RM3019NN0G00110D RM-3019/DC110V RELÉ RM3 REMANENCIA / 110 VDC
C4-R30/DC120V RM3019NN0G00120D RM-3019/DC120V RELÉ RM3 REMANENCIA / 120 VDC
C4-R30/DC125V RM3019NN0G00125D RM-3019/DC125V RELÉ RM3 REMANENCIA / 125 VDC
C4-R30/DC12V RM3019NN0G00012D RM-3019/DC12V RELÉ RM3 REMANENCIA / 012 VDC
C4-R30/DC24V RM3019NN0G00024D RM-3019/DC24V RELÉ RM3 REMANENCIA / 024 VDC
C4-R30/DC48V RM3019NN0G00048D RM-3019/DC48V RELÉ RM3 REMANENCIA / 048 VDC
C4-R30/DC60V RM3019NN0G00060D RM-3019/DC60V RELÉ RM3 REMANENCIA / 060 VDC
C4-R38/AC115V RM3319NN0G00115A RM-3319/AC115V RELÉ RM3 REMANENCIA 3µ ORO / 115 VAC
C4-R38/AC230V RM3319NN0G00230A RM-3319/AC230V RELÉ RM3 REMANENCIA 3µ ORO / 230 VAC
C4-R38/DC110V RM3319NN0G00110D RM-3319/DC110V RELÉ RM3 REMANENCIA 3µ ORO / 110 VDC
C4-R38/DC125V RM3319NN0G00125D RM-3319/DC125V RELÉ RM3 REMANENCIA 3µ ORO / 125 VDC
C4-R38/DC24V RM3319NN0G00024D RM-3319/DC24V RELÉ RM3 REMANENCIA 3µ ORO / 024VDC
C4-R39/AC115V RM3119NN0G00115A RM-3119/AC115V RELÉ RM3 REMANENCIA 0,2µ ORO / 115 VAC
C4-R39/AC230V RM3119NN0G00230A RM-3119/AC230V RELÉ RM3 REMANENCIA 0,2µ ORO / 230 VAC
C4-R39/DC110V RM3119NN0G00110D RM-3119/DC110V RELÉ RM3 REMANENCIA 0,2µ ORO / 110 VDC
C4-R39/DC125V RM3119NN0G00125D RM-3119/DC125V RELÉ RM3 REMANENCIA 0,2µ ORO / 125 VDC
C4-X20/AC115V RM2015NN0G00115A RM-2015/AC115V RELÉ RM2 2C ABIERTO / 115 VAC
C4-X20/AC230V RM2015NN0G00230A RM-2015/AC230V RELÉ RM2 2C ABIERTO / 230 VAC
C4-X20/AC24V RM2015NN0G00024A RM-2015/AC24V RELÉ RM2 2C ABIERTO / 024 VAC
C4-X20/DC110V RM2015NN0G00110D RM-2015/DC110V RELÉ RM2 2C ABIERTO / 110 VDC
C4-X20/DC120V RM2015NN0G00120D RM-2015/DC120V RELÉ RM2 2C ABIERTO / 120 VDC
C4-X20/DC12V RM2015NN0G00012D RM-2015/DC12V RELÉ RM2 2C ABIERTO / 012 VDC
C4-X20/DC220V RM2015NN0G00220D RM-2015/DC220V RELÉ RM2 2C ABIERTO / 220 VDC
C4-X20/DC24V RM2015NN0G00024D RM-2015/DC24V RELÉ RM2 2C ABIERTO / 024 VDC
C4-X20/DC48V RM2015NN0G00048D RM-2015/DC48V RELÉ RM2 2C ABIERTO / 048 VDC
C4-X20/DC60V RM2015NN0G00060D RM-2015/DC60V RELÉ RM2 2C ABIERTO / 060 VDC
C4-X20D/DC110V RM2015ND0G00110D RM-2015D/DC110V RELÉ RM2 2C ABIERTO DIODO FW / 110 VDC
C4-X20D/DC120V RM2015ND0G00120D RM-2015D/DC120V RELÉ RM2 2C ABIERTO DIODO FW / 120 VDC
C4-X20D/DC220V RM2015ND0G00220D RM-2015D/DC220V RELÉ RM2 2C ABIERTO DIODO FW / 220 VDC
C4-X20D/DC24V RM2015ND0G00024D RM-2015D/DC24V RELÉ RM2 2C ABIERTO DIODO FW / 024 VDC
C4-X20D/DC48V RM2015ND0G00048D RM-2015D/DC48V RELÉ RM2 2C ABIERTO DIODO FW / 048 VDC
C4-X20DX/DC110V RM2015LD0G00110D RM-2015LD/DC110V RELÉ RM2 LED 2C ABIERTO DIODO FW / 110 VDC
C4-X20DX/DC120V RM2015LD0G00120D RM-2015LD/DC120V RELÉ RM2 LED 2C ABIERTO DIODO FW / 120 VDC
C4-X20DX/DC12V RM2015LD0G00012D RM-2015LD/DC12V RELÉ RM2 LED 2C ABIERTO DIODO FW / 012 VDC
C4-X20DX/DC24V RM2015LD0G00024D RM-2015LD/DC24V RELÉ RM2 LED 2C ABIERTO DIODO FW / 024 VDC
C4-X20DX/DC48V RM2015LD0G00048D RM-2015LD/DC48V RELÉ RM2 LED 2C ABIERTO DIODO FW / 048 VDC
C4-X20FX/DC110V RM2015LE0G00110D RM-2015LE/DC110V RELÉ RM2 LED 2C ABIERTO D. POLARIDAD / 110 VDC
C4-X20FX/DC120V RM2015LE0G00120D RM-2015LE/DC120V RELÉ RM2 LED 2C ABIERTO D. POLARIDAD / 120 VDC
C4-X20FX/DC220V RM2015LE0G00220D RM-2015LE/DC220V RELÉ RM2 LED 2C ABIERTO D. POLARIDAD / 220 VDC
C4-X20FX/DC24V RM2015LE0G00024D RM-2015LE/DC24V RELÉ RM2 LED 2C ABIERTO DIODO FW / 024 VDC
C4-X20FX/DC48V RM2015LE0G00048D RM-2015LE/DC48V RELÉ RM2 LED 2C ABIERTO D. POLARIDAD / 048 VDC
C4-X20R/AC230V RM2015NR0G00230A RM-2015R/AC230V RELÉ RM2 2C RC / 230 VAC
C4-X20X/AC230V RM2015LN0G00230A RM-2015L/AC230V RELÉ RM2 LED, 2C ABIERTO / 230 VAC
C4-X20X/AC24V RM2015LN0G00024A RM-2015L/AC24V RELÉ RM2 LED, 2C ABIERTO / 024 VAC
C4-X20X/DC110V RM2015LN0G00110D RM-2015L/DC110V RELÉ RM2 LED, 2C ABIERTO / 110 VDC
C4-X20X/DC120V RM2015LN0G00120D RM-2015L/DC120V RELÉ RM2 LED, 2C ABIERTO / 120 VDC
C4-X20X/DC12V RM2015LN0G00012D RM-2015L/DC12V RELÉ RM2 LED, 2C ABIERTO / 012 VDC
C4-X20X/DC220V RM2015LN0G00220D RM-2015L/DC220V RELÉ RM2 LED, 2C ABIERTO / 220 VDC
C4-X20X/DC24V RM2015LN0G00024D RM-2015L/DC24V RELÉ RM2 LED, 2C ABIERTO / 024 VDC
C4-X20X/DC48V RM2015LN0G00048D RM-2015L/DC48V RELÉ RM2 LED, 2C ABIERTO / 048 VDC

Hojas técnicas:

Módulos MM Relés interface RF Relés industriales RM Relés de potencia RP
Relés miniatura RQ Relés ferrocarril RR Unidades de tiempo TM Relés especiales RE

LISTA DE PRODUCTOS CON REFERENCIAS CRUZADAS:

Módulos MM Relés interface RF Relés industriales RM Relés de potencia RP Relés especiales RE
Relés miniatura RQ Relés ferrocarril RR Relés de estado sólido RS Unidades de tiempo TM Bases y accesorios

Páginas relacionadas:

Certificados de calidad y homologaciones Circuitos y accesorios de bobinas Codificación y etiquetas Índice de simbologia y aplicaciones Información técnica general

¿Está interesado?…¿tiene preguntas acerca de los relés serie RM y demás productos RelayGo ? entonces llámenos por teléfono al: +49 7082 940000 o envíenos un Fax al : +49 7082 940001, o escríbanos un correo al: consultar a Kühn Controls… nosotros nos ocupamos de su consulta…

Kühn Controls AG, Oficina de ventas Alemania, Gräfenhäuser Str. 14, 75305 Neuenbürg, Germany / Alemania • Tel.: +49 7082 94 00 00 • Fax: +49 7082 94 00 01 • contacto • Impressum / Aviso legal • Inicio.


This Site is created by Kühn Controls  Kühn Controls AG, all rights reserved.