Kühn Controls

RelayGo relés de Potencia serie RP en Kühn Controls AG

RELAYGO

Referencias cruzadas (Cross Reference)

Ejemplo de relés RELECO Serie MRC
Ejemplo de relés
RELECO Serie MRC
Ejemplo de relés RelayGo Serie RP
Ejemplo de relés
RelayGo Serie RP
COMAT / RELECO RELAYGO-N° Art RELAYGO Descripción
C5-A10/AC115V RP1010NN0G00115A RP-1010/AC115V RELÉ RP1 / 115 VAC
C5-A10/AC120V 60HZ RP1010NN0G00120S RP-1010/AC120V 60HZ RELÉ RP1 / 120 VAC 60HZ
C5-A10/AC12V RP1010NN0G00012A RP-1010/AC12V RELÉ RP1 / 012 VAC
C5-A10/AC230V RP1010NN0G00230A RP-1010/AC230V RELÉ RP1 / 230 VAC
C5-A10/AC24V 60HZ RP1010NN0G00024S RP-1010/AC24V 60HZ RELÉ RP1 / 024 VAC 60HZ
C5-A10/DC120V RP1010NN0G00120D RP-1010/DC120V RELÉ RP1 / 120 VDC
C5-A10/DC12V RP1010NN0G00012D RP-1010/DC12V RELÉ RP1 / 012 VDC
C5-A10/DC24V RP1010NN0G00024D RP-1010/DC24V RELÉ RP1 / 024 VDC
C5-A10BX/UC24V RP1010LU0G00024U RP-1010LU/UC24V RELÉ RP1 LED / 024 VAC / VDC
C5-A10D/DC24V RP1010ND0G00024D RP-1010D/DC24V RELÉ RP1 DIODO FW / 024 VDC
C5-A10DX/DC12V RP1010LD0G00012D RP-1010LD/DC12V RELÉ RP1 LED DIODO FW / 012 VDC
C5-A10X/AC115V RP1010LN0G00115A RP-1010L/AC115V RELÉ RP1 LED / 115 VAC
C5-A10X/AC120V 60HZ RP1010LN0G00120S RP-1010L/AC120V 60HZ RELÉ RP1 LED / 120 VAC 60HZ
C5-A10X/AC230V RP1010LN0G00230A RP-1010L/AC230V RELÉ RP1 LED / 230 VAC
C5-A10X/AC240V 60HZ RP1010LN0G00240S RP-1010L/AC240V 60HZ RELÉ RP1 LED / 240 VAC 60HZ
C5-A10X/AC24V RP1010LN0G00024A RP-1010L/AC24V RELÉ RP1 LED / 024 VAC
C5-A10X/DC120V RP1010LN0G00120D RP-1010L/DC120V RELÉ RP1 LED / 120 VDC
C5-A10X/DC12V RP1010LN0G00012D RP-1010L/DC12V RELÉ RP1 LED / 012 VDC
C5-A10X/DC24V RP1010LN0G00024D RP-1010L/DC24V RELÉ RP1 LED / 024 VDC
C5-A20/AC115V RP2010NN0G00115A RP-2010/AC115V RELÉ RP2 / 115 VAC
C5-A20/AC12V RP2010NN0G00012A RP-2010/AC12V RELÉ RP2 / 012 VAC
C5-A20/AC230V RP2010NN0G00230A RP-2010/AC230V RELÉ RP3 / 230 VAC
C5-A20/AC24V RP2010NN0G00024A RP-2010/AC24V RELÉ RP2 / 024 VAC
C5-A20/AC400V RP2010NN0G00400A RP-2010/AC400V RELÉ RP4 / 400 VAC
C5-A20/AC48V RP2010NN0G00048A RP-2010/AC48V RELÉ RP2 / 048 VAC
C5-A20/DC110V RP2010NN0G00110D RP-2010/DC110V RELÉ RP2 / 110 VDC
C5-A20/DC120V RP2010NN0G00120D RP-2010/DC120V RELÉ RP2 / 120 VDC
C5-A20/DC12V RP2010NN0G00012D RP-2010/DC12V RELÉ RP2 / 012 VDC
C5-A20/DC220V RP2010NN0G00220D RP-2010/DC220V RELÉ RP2 / 220 VDC
C5-A20/DC24V RP2010NN0G00024D RP-2010/DC24V RELÉ RP2 / 024 VDC
C5-A20/DC48V RP2010NN0G00048D RP-2010/DC48V RELÉ RP2 / 048 VDC
C5-A20/DC60V RP2010NN0G00060D RP-2010/DC60V RELÉ RP2 / 060 VDC
C5-A20BX/UC24V RP2010LU0G00024U RP-2010LU/UC24V RELÉ RP2 LED / 024 VAC / VDC
C5-A20D/DC110V RP2010ND0G00110D RP-2010D/DC110V RELÉ RP2 DIODO FW / 110 VDC
C5-A20D/DC12V RP2010ND0G00012D RP-2010D/DC12V RELÉ RP2 DIODO FW / 012 VDC
C5-A20D/DC24V RP2010ND0G00024D RP-2010D/DC24V RELÉ RP2 DIODO FW / 024 VDC
C5-A20D/DC48V RP2010ND0G00048D RP-2010D/DC48V RELÉ RP2 DIODO FW / 048 VDC
C5-A20DX/DC120V RP2010LD0G00120D RP-2010LD/DC120V RELÉ RP2 LED, DIODO FW / 120 VDC
C5-A20DX/DC12V RP2010LD0G00012D RP-2010LD/DC12V RELÉ RP2 LED, DIODO FW / 012 VDC
C5-A20DX/DC24V RP2010LD0G00024D RP-2010LD/DC24V RELÉ RP2 LED, DIODO FW / 024 VDC
C5-A20DX/DC48V RP2010LD0G00048D RP-2010LD/DC48V RELÉ RP2 LED, DIODO FW / 048 VDC
C5-A20F/DC12V RP2010NE0G00012D RP-2010E/DC12V RELÉ RP2 D. POLARIDAD / 012 VDC
C5-A20F/DC24V RP2010NE0G00024D RP-2010E/DC24V RELÉ RP2 D. POLARIDAD / 024 VDC
C5-A20FX/DC120V RP2010LE0G00120D RP-2010LE/DC120V RELÉ RP2 LED, D. POLARIDAD / 120 VDC
C5-A20FX/DC24V RP2010LE0G00024D RP-2010LE/DC24V RELÉ RP2 LED, D. POLARIDAD / 024 VDC
C5-A20FX/DC48V RP2010LE0G00048D RP-2010LE/DC48V RELÉ RP2 LED, D. POLARIDAD / 048 VDC
C5-A20R/AC115V RP2010NR0G00115A RP-2010R/AC115V RELÉ RP2 RC / 115 VAC
C5-A20R/AC230V RP2010NR0G00230A RP-2010R/AC230V RELÉ RP2 RC / 230 VAC
C5-A20R/AC24V RP2010NR0G00024A RP-2010R/AC24V RELÉ RP2 RC / 024 VAC
C5-A20X/AC115V RP2010LN0G00115A RP-2010L/AC115V RELÉ RP2 LED / 115 VAC
C5-A20X/AC230V RP2010LN0G00230A RP-2010L/AC230V RELÉ RP2 LED / 230 VAC
C5-A20X/AC24V RP2010LN0G00024A RP-2010L/AC24V RELÉ RP2 LED / 024 VAC
C5-A20X/AC48V RP2010LN0G00048A RP-2010L/AC48V RELÉ RP2 LED / 048 VAC
C5-A20X/DC110V RP2010LN0G00110D RP-2010L/DC110V RELÉ RP2 LED / 110 VDC
C5-A20X/DC120V RP2010LN0G00120D RP-2010L/DC120V RELÉ RP2 LED / 120 VDC
C5-A20X/DC12V RP2010LN0G00012D RP-2010L/DC12V RELÉ RP2 LED / 012 VDC
C5-A20X/DC220V RP2010LN0G00220D RP-2010L/DC220V RELÉ RP2 LED / 220 VDC
C5-A20X/DC24V RP2010LN0G00024D RP-2010L/DC24V RELÉ RP2 LED / 024 VDC
C5-A20X/DC48V RP2010LN0G00048D RP-2010L/DC48V RELÉ RP2 LED / 048 VDC
C5-A20X/DC60V RP2010LN0G00060D RP-2010L/DC60V RELÉ RP2 LED / 060 VDC
C5-A28/DC24V RP2310NN0G00024D RP-2310/DC24V RELÉ RP2 10µ ORO / 024 VDC
C5-A29FX/DC120V RP2110LE0G00020D RP-2110LE/DC120V RELÉ RP2 DIODO FW 0,2µ ORO / 120 VDC
C5-A29FX/DC60V RP2110LE0G00060D RP-2110LE/DC60V RELÉ RP2 DIODO FW 0,2µ ORO / 060 VDC
C5-A30/AC115V RP3010NN0G00115A RP-3010/AC115V RELÉ RP3 / 115 VAC
C5-A30/AC120V 60HZ RP3010NN0G00120S RP-3010/AC120V 60HZ RELÉ RP3 / 120 VAC 60HZ
C5-A30/AC12V RP3010NN0G00012A RP-3010/AC12V RELÉ RP3 / 012 VAC
C5-A30/AC230V RP3010NN0G00230A RP-3010/AC230V RELÉ RP4 / 230 VAC
C5-A30/AC24V RP3010NN0G00024A RP-3010/AC24V RELÉ RP3 / 024 VAC
C5-A30/AC400V RP3010NN0G00400A RP-3010/AC400V RELÉ RP6 / 400 VAC
C5-A30/AC48V RP3010NN0G00048A RP-3010/AC48V RELÉ RP3 / 048 VAC
C5-A30/DC110V RP3010NN0G00110D RP-3010/DC110V RELÉ RP3 / 110 VDC
C5-A30/DC120V RP3010NN0G00120D RP-3010/DC120V RELÉ RP3 / 120 VDC
C5-A30/DC12V RP3010NN0G00012D RP-3010/DC12V RELÉ RP3 / 012 VDC
C5-A30/DC220V RP3010NN0G00220D RP-3010/DC220V RELÉ RP3 / 220 VDC
C5-A30/DC24V RP3010NN0G00024D RP-3010/DC24V RELÉ RP3 / 024 VDC
C5-A30/DC250V RP3010NN0G00250D RP-3010/DC250V RELÉ RP5 / 250 VDC
C5-A30/DC48V RP3010NN0G00048D RP-3010/DC48V RELÉ RP3 / 048 VDC
C5-A30/DC60V RP3010NN0G00060D RP-3010/DC60V RELÉ RP3 / 060 VDC
C5-A30B/UC24V RP3010NU0G00024U RP-3010U/UC24V RELÉ RP3 / 024 VAC / VDC
C5-A30BX/UC24V RP3010LU0G00024U RP-3010LU/UC24V RELÉ RP3 LED / 024 VAC / VDC
C5-A30D/DC110V RP3010ND0G00110D RP-3010D/DC110V RELÉ RP3 DIODO FW / 110 VDC
C5-A30D/DC220V RP3010ND0G00220D RP-3010D/DC220V RELÉ RP3 DIODO FW / 220 VDC
C5-A30D/DC24V RP3010ND0G00024D RP-3010D/DC24V RELÉ RP3 DIODO FW / 024 VDC
C5-A30D/DC48V RP3010ND0G00048D RP-3010D/DC48V RELÉ RP3 DIODO FW / 048 VDC
C5-A30D/DC60V RP3010ND0G00060D RP-3010D/DC60V RELÉ RP3 DIODO FW / 060 VDC
C5-A30DX/DC110V RP3010LD0G00110D RP-3010LD/DC110V RELÉ RP3 LED, DIODO FW / 110 VDC
C5-A30DX/DC120V RP3010LD0G00120D RP-3010LD/DC120V RELÉ RP3 LED, DIODO FW / 120 VDC
C5-A30DX/DC12V RP3010LD0G00012D RP-3010LD/DC12V RELÉ RP3 LED, DIODO FW / 012 VDC
C5-A30DX/DC220V RP3010LD0G00220D RP-3010LD/DC220V RELÉ RP3 LED, DIODO FW / 220 VDC
C5-A30DX/DC24V RP3010LD0G00024D RP-3010LD/DC24V RELÉ RP3 LED, DIODO FW / 024 VDC
C5-A30DX/DC48V RP3010LD0G00048D RP-3010LD/DC48V RELÉ RP3 LED, DIODO FW / 048 VDC
C5-A30DX/DC60V RP3010LD0G00060D RP-3010LD/DC60V RELÉ RP3 LED, DIODO FW / 060 VDC
C5-A30F/DC110V RP3010NE0G00110D RP-3010E/DC110V RELÉ RP3 D. POLARIDAD / 110 VDC
C5-A30F/DC24V RP3010NE0G00024D RP-3010E/DC24V RELÉ RP3 D. POLARIDAD / 024 VDC
C5-A30FX/DC110V RP3010LE0G00110D RP-3010LE/DC110V RELÉ RP3 LED, D. POLARIDAD / 110 VDC
C5-A30FX/DC120V RP3010LE0G00120D RP-3010LE/DC120V RELÉ RP3 LED, D. POLARIDAD / 120 VDC
C5-A30FX/DC12V RP3010LE0G00012D RP-3010LE/DC12V RELÉ RP3 LED, D. POLARIDAD / 012 VDC
C5-A30FX/DC220V RP3010LE0G00220D RP-3010LE/DC220V RELÉ RP3 LED, D. POLARIDAD / 220 VDC
C5-A30FX/DC24V RP3010LE0G00024D RP-3010LE/DC24V RELÉ RP3 LED, D. POLARIDAD / 024 VDC
C5-A30FX/DC48V RP3010LE0G00048D RP-3010LE/DC48V RELÉ RP3 LED, D. POLARIDAD / 048 VDC
C5-A30R/AC115V RP3010NR0G00115A RP-3010R/AC115V RELÉ RP3 RC / 115 VAC
C5-A30R/AC230V RP3010NR0G00230A RP-3010R/AC230V RELÉ RP3 RC / 230 VAC
C5-A30R/AC24V RP3010NR0G00024A RP-3010R/AC24V RELÉ RP3 RC / 024 VAC
C5-A30X/AC115V RP3010LN0G00115A RP-3010L/AC115V RELÉ RP3 LED / 115 VAC
C5-A30X/AC120V 60HZ RP3010LN0G00120S RP-3010L/AC120V 60HZ RELÉ RP3 LED / 120 VAC 60HZ
C5-A30X/AC127V RP3010LN0G00127A RP-3010L/AC127V RELÉ RP3 LED / 127 VAC
C5-A30X/AC12V RP3010LN0G00012A RP-3010L/AC12V RELÉ RP3 LED / 012 VAC
C5-A30X/AC230V RP3010LN0G00230A RP-3010L/AC230V RELÉ RP3 LED / 230 VAC
C5-A30X/AC24V RP3010LN0G00024A RP-3010L/AC24V RELÉ RP3 LED / 024 VAC
C5-A30X/AC48V RP3010LN0G00048A RP-3010L/AC48V RELÉ RP3 LED / 048 VAC
C5-A30X/DC110V RP3010LN0G00110D RP-3010L/DC110V RELÉ RP3 LED / 110 VDC
C5-A30X/DC120V RP3010LN0G00120D RP-3010L/DC120V RELÉ RP3 LED / 120 VDC
C5-A30X/DC12V RP3010LN0G00012D RP-3010L/DC12V RELÉ RP3 LED / 012 VDC
C5-A30X/DC220V RP3010LN0G00220D RP-3010L/DC220V RELÉ RP3 LED / 220 VDC
C5-A30X/DC24V RP3010LN0G00024D RP-3010L/DC24V RELÉ RP3 LED / 024 VDC
C5-A30X/DC48V RP3010LN0G00048D RP-3010L/DC48V RELÉ RP3 LED / 048 VDC
C5-A30X/DC60V RP3010LN0G00060D RP-3010L/DC60V RELÉ RP3 LED / 060 VDC
C5-A38/DC110V RP3310NN0G00110D RP-3310/DC110V RELÉ RP3 10µ ORO / 110 VDC
C5-A38DX/DC24V RP3310LD0G00024D RP-3310LD/DC24V RELÉ RP3 LED, DIODO FW 10µ ORO / 024 VDC
C5-A38FX/DC110V RP3310LE0G00110D RP-3310LE/DC110V RELÉ RP3 LED, D. POLARIDAD 10µ ORO / 110 VDC
C5-A38FX/DC24V RP3310LE0G00024D RP-3310LE/DC24V RELÉ RP3 LED, D. POLARIDAD 10µ ORO / 024 VDC
C5-A38X/DC120V RP3310LN0G00120D RP-3310L/DC120V RELÉ RP3 LED, 10µ ORO / 120 VDC
C5-A38X/DC24V RP3310LN0G00024D RP-3310L/DC24V RELÉ RP3 LED, 10µ ORO / 024 VDC
C5-A39DX/DC24V RP3110LD0G00024D RP-3110LD/DC24V RELÉ RP3 LED, DIODO FW 0,2µ ORO / 024 VDC
C5-A39DX/DC48V RP3110LD0G00048D RP-3110LD/DC48V RELÉ RP3 LED, DIODO FW 0,2µ ORO / 048 VDC
C5-A39F/DC120V RP3110NE0G00120D RP-3110E/DC120V RELÉ RP3 D. POLARIDAD 0,2µ ORO / 120 VDC
C5-A39X/DC24V RP3110LN0G00024D RP-3110L/DC24V RELÉ RP3 LED, 0,2µ ORO / 024 VDC
C5-G20/AC115V RP2014NN0G00115A RP-2014/AC115V RELÉ RP2 C ABIERTO / 115 VAC
C5-G20/AC230V RP2014NN0G00230A RP-2014/AC230V RELÉ RP2 C ABIERTO / 230 VAC
C5-G20/AC24V RP2014NN0G00024A RP-2014/DC24V RELÉ RP2 C ABIERTO / 024 VAC
C5-G20/DC12V RP2014NN0G00012D RP-2014/DC12V RELÉ RP2 C ABIERTO / 012 VDC
C5-G20/DC24V RP2014NN0G00024D RP-2014/DC24V RELÉ RP2 C ABIERTO / 024 VDC
C5-G20/DC48V RP2014NN0G00048D RP-2014/DC48V RELÉ RP2 C ABIERTO / 048 VDC
C5-G20/DC60V RP2014NN0G00060D RP-2014/DC60V RELÉ RP2 C ABIERTO / 060 VDC
C5-G20X/AC230V RP2014LN0G00230A RP-2014L/AC230V RELÉ RP2 LED, C ABIERTO / 230 VAC
C5-G20X/DC24V RP2014LN0G00024D RP-2014L/DC24V RELÉ RP2 LED, C ABIERTO / 024 VDC
C5-G30/AC115V RP3014NN0G00115A RP-3014/AC115V RELÉ RP3 C ABIERTO / 115 VAC
C5-G30/AC230V RP3014NN0G00230A RP-3014/AC230V RELÉ RP3 C ABIERTO / 230 VAC
C5-G30/AC24V RP3014NN0G00024A RP-3014/AC24V RELÉ RP3 C ABIERTO / 024 VAC
C5-G30/DC110V RP3014NN0G00110D RP-3014/DC110V RELÉ RP3 C ABIERTO / 110 VDC
C5-G30/DC120V RP3014NN0G00120D RP-3014/DC120V RELÉ RP3 C ABIERTO / 120 VDC
C5-G30/DC12V RP3014NN0G00012D RP-3014/DC12V RELÉ RP3 C ABIERTO / 012 VDC
C5-G30/DC220V RP3014NN0G00220D RP-3014/DC220V RELÉ RP3 C ABIERTO / 220 VDC
C5-G30/DC24V RP3014NN0G00024D RP-3014/DC24V RELÉ RP3 C ABIERTO / 024 VDC
C5-G30/DC48V RP3014NN0G00048D RP-3014/DC48V RELÉ RP3 C ABIERTO / 048 VDC
C5-G30/DC60V RP3014NN0G00060D RP-3014/DC60V RELÉ RP3 C ABIERTO / 060 VDC
C5-G30H/DC24V RP3014NN3G00024D RP-3014/DC24V RELÉ RP2 C ABIERTO PULSADOR NARANJA / 024 VDC
C5-G30X/AC230V RP3014LN0G00230A RP-3014L/AC230V RELÉ RP2 LED, C ABIERTO / 230 VAC
C5-G30X/DC110V RP3014LN0G00110D RP-3014L/DC110V RELÉ RP2 LED, C ABIERTO / 110 VDC
C5-G30X/DC12V RP3014LN0G00012D RP-3014L/DC12V RELÉ RP2 LED, C ABIERTO / 012 VDC
C5-G30X/DC220V RP3014LN0G00220D RP-3014L/DC220V RELÉ RP2 LED, C ABIERTO / 220 VDC
C5-G30X/DC24V RP3014LN0G00024D RP-3014L/DC24V RELÉ RP2 LED, C ABIERTO / 024 VDC
C5-G30X/DC48V RP3014LN0G00048D RP-3014L/DC48V RELÉ RP2 LED, C ABIERTO / 048 VDC
C5-M10/AC115V RP1016NN0G00115A RP-1016/AC115V RELÉ RP1 2 C ABIERTO SOPLADO MAGNÉTICO / 115 VAC
C5-M10/AC230V RP1016NN0G00230A RP-1016/AC230V RELÉ RP1 2 C ABIERTO SOPLADO MAGNÉTICO / 230 VAC
C5-M10/AC24V RP1016NN0G00024A RP-1016/AC24V RELÉ RP1 2 C ABIERTO SOPLADO MAGNÉTICO / 024 VAC
C5-M10/DC110V RP1016NN0G00110D RP-1016/DC110V RELÉ RP1 2 C ABIERTO SOPLADO MAGNÉTICO / 110 VDC
C5-M10/DC12V RP1016NN0G00012D RP-1016/DC12V RELÉ RP1 2 C ABIERTO SOPLADO MAGNÉTICO / 012 VDC
C5-M10/DC220V RP1016NN0G00220D RP-1016/DC220V RELÉ RP1 2 C ABIERTO SOPLADO MAGNÉTICO / 220 VDC
C5-M10/DC24V RP1016NN0G00024D RP-1016/DC24V RELÉ RP1 2 C ABIERTO SOPLADO MAGNÉTICO / 024 VDC
C5-M10/DC48V RP1016NN0G00048D RP-1016/DC48V RELÉ RP1 2 C ABIERTO SOPLADO MAGNÉTICO / 048 VDC
C5-M10/DC60V RP1016NN0G00060D RP-1016/DC60V RELÉ RP1 2 C ABIERTO SOPLADO MAGNÉTICO / 060 VDC
C5-M10BX/UC24V RP1016LU0G00024U RP-1016LU/UC24V RELÉ RP1 LED, 2 C ABIERTO SOPLADO MAGNÉTICO / 024 VAC / VDC
C5-M10D/DC110V RP1016ND0G00110D RP-1016D/DC110V RELÉ RP1 2 C ABIERTO SOPLADO MAGNÉTICO DIODO FW / 110 VDC
C5-M10D/DC12V RP1016ND0G00012D RP-1016D/DC12V RELÉ RP1 2 C ABIERTO SOPLADO MAGNÉTICO DIODO FW / 012 VDC
C5-M10D/DC220V RP1016ND0G00220D RP-1016D/DC220V RELÉ RP1 2 C ABIERTO SOPLADO MAGNÉTICO DIODO FW / 220 VDC
C5-M10D/DC24V RP1016ND0G00024D RP-1016D/DC24V RELÉ RP1 2 C ABIERTO SOPLADO MAGNÉTICO DIODO FW / 024 VDC
C5-M10D/DC48V RP1016ND0G00048D RP-1016D/DC48V RELÉ RP1 2 C ABIERTO SOPLADO MAGNÉTICO DIODO FW / 048 VDC
C5-M10DX/DC110V RP1016LD0G00110D RP-1016LD/DC110V RELÉ RP1 LED, 2 C ABIERTO SOPLADO MAGNÉTICO DIODO FW / 110 VDC
C5-M10DX/DC120V RP1016LD0G00120D RP-1016LD/DC120V RELÉ RP1 LED, 2 C ABIERTO SOPLADO MAGNÉTICO DIODO FW / 120 VDC
C5-M10DX/DC220V RP1016LD0G00220D RP-1016LD/DC220V RELÉ RP1 LED, 2 C ABIERTO SOPLADO MAGNÉTICO DIODO FW / 220 VDC
C5-M10DX/DC24V RP1016LD0G00024D RP-1016LD/DC24V RELÉ RP1 LED, 2 C ABIERTO SOPLADO MAGNÉTICO DIODO FW / 024 VDC
C5-M10DX/DC48V RP1016LD0G00048D RP-1016LD/DC48V RELÉ RP1 LED, 2 C ABIERTO SOPLADO MAGNÉTICO DIODO FW / 048 VDC
C5-M10FX/DC110V RP1016LE0G00110D RP-1016LE/DC110V RELÉ RP1 LED, 2 C ABIERTO SOPLADO MAGNÉTICO DIODO FW / 110 VDC
C5-M10FX/DC220V RP1016LE0G00220D RP-1016LE/DC220V RELÉ RP1 LED, 2 C ABIERTO SOPLADO MAGNÉTICO DIODO FW / 220 VDC
C5-M10FX/DC24V RP1016LE0G00024D RP-1016LE/DC24V RELÉ RP1 LED, 2 C ABIERTO SOPLADO MAGNÉTICO DIODO FW / 024 VDC
C5-M10FX/DC48V RP1016LE0G00048D RP-1016LE/DC48V RELÉ RP1 LED, 2 C ABIERTO SOPLADO MAGNÉTICO DIODO FW / 048 VDC
C5-M10R/DC24V RP1016NR0G00024D RP-1016R/DC24V RELÉ RP1 LED, 2 C ABIERTO SOPLADO MAGNÉTICO RC / 024 VDC
C5-M10X/AC115V RP1016LN0G00115A RP-1016L/AC115V RELÉ RP1 LED, 2 C ABIERTO SOPLADO MAGNÉTICO / 115 VAC
C5-M10X/AC230V RP1016LN0G00230A RP-1016L/AC230V RELÉ RP1 LED, 2 C ABIERTO SOPLADO MAGNÉTICO / 230 VAC
C5-M10X/DC110V RP1016LN0G00110D RP-1016L/DC110V RELÉ RP1 LED, 2 C ABIERTO SOPLADO MAGNÉTICO / 110 VDC
C5-M10X/DC120V RP1016LN0G00120D RP-1016L/DC120V RELÉ RP1 LED, 2 C ABIERTO SOPLADO MAGNÉTICO / 120 VDC
C5-M10X/DC12V RP1016LN0G00012D RP-1016L/DC12V RELÉ RP1 LED, 2 C ABIERTO SOPLADO MAGNÉTICO / 012 VDC
C5-M10X/DC220V RP1016LN0G00220D RP-1016L/DC220V RELÉ RP1 LED, 2 C ABIERTO SOPLADO MAGNÉTICO / 220 VDC
C5-M10X/DC24V RP1016LN0G00024D RP-1016L/DC24V RELÉ RP1 LED, 2 C ABIERTO SOPLADO MAGNÉTICO / 024 VDC
C5-M10X/DC48V RP1016LN0G00048D RP-1016L/DC48V RELÉ RP1 LED, 2 C ABIERTO SOPLADO MAGNÉTICO / 048 VDC
C5-M20/AC24V RP2016NN0G00024A RP-2016/AC24V RELÉ RP2 LED, 2 C ABIERTO SOPLADO MAGNÉTICO DIODO FW / 024 VAC
C5-M20/DC110V RP2016NN0G00110D RP-2016/DC110V RELÉ RP2 2 C ABIERTO SOPLADO MAGNÉTICO / 110 VDC
C5-M20/DC220V RP2016NN0G00220D RP-2016/DC220V RELÉ RP2 2 C ABIERTO SOPLADO MAGNÉTICO / 220 VDC
C5-M20/DC24V RP2016NN0G00024D RP-2016/DC24V RELÉ RP2 2 C ABIERTO SOPLADO MAGNÉTICO / 024 VDC
C5-M20DX/DC24V RP2016LD0G00024D RP-2016LD/DC24V RELÉ RP2 LED, 2 C ABIERTO SOPLADO MAGNÉTICO DIODO FW / 024 VDC
C5-M20FX/DC24V RP2016LE0G00024D RP-2016LE/DC24V RELÉ RP2 LED, 2 C ABIERTO SOPLADO MAGNÉTICO D POLARIDAD / 24 VDC
C5-M20FX/DC48V RP2016LE0G00048D RP-2016LE/DC48V RELÉ RP2 LED, 2 C ABIERTO SOPLADO MAGNÉTICO D POLARIDAD / 048 VDC
C5-M20X/AC24V RP2016LN0G00024A RP-2016L/AC24V RELÉ RP2 LED, 2 C ABIERTO SOPLADO MAGNÉTICO / 024 VAC
C5-M20X/DC110V RP2016LN0G00110D RP-2016L/DC110V RELÉ RP2 LED, 2 C ABIERTO SOPLADO MAGNÉTICO / 110 VDC
C5-M20X/DC120V RP2016LN0G00120D RP-2016L/DC120V RELÉ RP2 LED, 2 C ABIERTO SOPLADO MAGNÉTICO / 120 VDC
C5-M20X/DC220V RP2016LN0G00220D RP-2016L/DC220V RELÉ RP2 LED, 2 C ABIERTO SOPLADO MAGNÉTICO / 220 VDC
C5-M20X/DC24V RP2016LN0G00024D RP-2016L/DC24V RELÉ RP2 LED, 2 C ABIERTO SOPLADO MAGNÉTICO / 024 VDC
C5-R20/AC115V RP2019NN0G00115A RP-2019/AC115V RELÉ RP2 REMANENCIA / 115 VAC
C5-R20/AC230V RP2019NN0G00230A RP-2019/AC230V RELÉ RP2 REMANENCIA / 230 VAC
C5-R20/AC24V RP2019NN0G00024A RP-2019/AC24V RELÉ RP2 REMANENCIA / 024 VAC
C5-R20/DC110V RP2019NN0G00110D RP-2019/DC110V RELÉ RP2 REMANENCIA / 110 VDC
C5-R20/DC125V RP2019NN0G00125D RP-2019/DC125V RELÉ RP2 REMANENCIA / 125 VDC
C5-R20/DC12V RP2019NN0G00012D RP-2019/DC12V RELÉ RP2 REMANENCIA / 012 VDC
C5-R20/DC24V RP2019NN0G00024D RP-2019/DC24V RELÉ RP2 REMANENCIA / 024 VDC
C5-R20/DC48V RP2019NN0G00048D RP-2019/DC48V RELÉ RP2 REMANENCIA / 048 VDC
C5-R28/DC24V RP2319NN0G00024D RP-2319/DC24V RELÉ RP2 REMANENCIA 10µ ORO / 024 VDC
C5-R29/DC24V RP2119NN0G00024D RP-2119/DC24V RELÉ RP2 REMANENCIA 0,2µ ORO / 024 VDC
C5-X10/AC115V RP1015NN0G00115A RP-1015/AC115V RELÉ RP1 2 C ABIERTO / 115 VAC
C5-X10/AC230V RP1015NN0G00230A RP-1015/AC230V RELÉ RP1 2 C ABIERTO / 230 VAC
C5-X10/AC48V RP1015NN0G00048A RP-1015/AC48V RELÉ RP1 2 C ABIERTO / 048 VAC
C5-X10/DC110V RP1015NN0G00110D RP-1015/DC110V RELÉ RP1 2 C ABIERTO / 110 VDC
C5-X10/DC12V RP1015NN0G00012D RP-1015/DC12V RELÉ RP1 2 C ABIERTO / 012 VDC
C5-X10/DC220V RP1015NN0G00220D RP-1015/DC220V RELÉ RP1 2 C ABIERTO / 220 VDC
C5-X10/DC24V RP1015NN0G00024D RP-1015/DC24V RELÉ RP1 2 C ABIERTO / 024 VDC
C5-X10/DC48V RP1015NN0G00048D RP-1015/DC48V RELÉ RP1 2 C ABIERTO / 048 VDC
C5-X10D/DC24V RP1015ND0G00024D RP-1015D/DC24V RELÉ RP1 2 C ABIERTO DIODO FW / 024 VDC
C5-X10D/DC48V RP1015ND0G00048D RP-1015D/DC48V RELÉ RP1 2 C ABIERTO DIODO FW / 048 VDC
C5-X10DX/DC24V RP1015LD0G00024D RP-1015LD/DC24V RELÉ RP1 LED, 2 C ABIERTO DIODO FW / 024 VDC
C5-X10DX/DC48V RP1015LD0G00048D RP-1015LD/DC48V RELÉ RP1 LED, 2 C ABIERTO DIODO FW / 048 VDC
C5-X10FX/DC220V RP1015LE0G00220D RP-1015LE/DC220V RELÉ RP1 LED, 2 C ABIERTO DIODO FW / 220 VDC
C5-X10FX/DC24V RP1015LE0G00024D RP-1015LE/DC24V RELÉ RP1 LED, 2 C ABIERTO DIODO FW / 024 VDC
C5-X10X/AC230V RP1015LN0G00230A RP-1015L/AC230V RELÉ RP1 LED, 2 C ABIERTO / 230 VAC
C5-X10X/DC120V RP1015LN0G00120D RP-1015L/DC120V RELÉ RP1 LED, 2 C ABIERTO / 120 VDC
C5-X10X/DC12V RP1015LN0G00012D RP-1015L/DC12V RELÉ RP1 LED, 2 C ABIERTO / 012 VDC
C5-X10X/DC24V RP1015LN0G00024D RP-1015L/DC24V RELÉ RP1 LED, 2 C ABIERTO / 024 VDC
C5-X10X/DC48V RP1015LN0G00048D RP-1015L/DC48V RELÉ RP1 LED, 2 C ABIERTO / 048 VDC

Hojas técnicas:

Módulos MM Relés interface RF Relés industriales RM Relés de potencia RP
Relés miniatura RQ Relés ferrocarril RR Unidades de tiempo TM Relés especiales RE

LISTA DE PRODUCTOS CON REFERENCIAS CRUZADAS:

Módulos MM Relés interface RF Relés industriales RM Relés de potencia RP Relés especiales RE
Relés miniatura RQ Relés ferrocarril RR Relés de estado sólido RS Unidades de tiempo TM Bases y accesorios

Páginas relacionadas:

Certificados de calidad y homologaciones Circuitos y accesorios de bobinas Codificación y etiquetas Índice de simbologia y aplicaciones Información técnica general

¿Está interesado?…¿tiene preguntas acerca de los relés serie RP y demás productos RelayGo ? entonces llámenos por teléfono al: +49 7082 940000 o envíenos un Fax al : +49 7082 940001, o escríbanos un correo al: consultar a Kühn Controls… nosotros nos ocupamos de su consulta…

Kühn Controls AG, Oficina de ventas Alemania, Gräfenhäuser Str. 14, 75305 Neuenbürg, Germany / Alemania • Tel.: +49 7082 94 00 00 • Fax: +49 7082 94 00 01 • contacto • Impressum / Aviso legal • Inicio.

This Site is created by Kühn Controls  Kühn Controls AG, all rights reserved.