Kühn Controls

RelayGo relés Miniatura serie RQ en Kühn Controls AG

RELAYGO

Referencias cruzadas (Cross Reference)

Ejemplo de relés RELECO Serie QRC
Ejemplo de relés
RELECO Serie QRC
Ejemplo de relés RelayGo Serie RQ
Ejemplo de relés
RelayGo Serie RQ
COMAT / RELECO RELAYGO-N° Art RELAYGO Descripción
C7-A10/AC115V RQ1010NN0G00115A RQ-1010/AC115V RELÉ RQ1 / 115 VAC
C7-A10/AC12V RQ1010NN0G00012A RQ-1010/AC12V RELÉ RQ1 / 012 VAC
C7-A10/AC230V RQ1010NN0G00230A RQ-1010/AC230V RELÉ RQ1 / 230 VAC
C7-A10/AC24V RQ1010NN0G00024A RQ-1010/AC24V RELÉ RQ1 / 024 VAC
C7-A10/AC48V RQ1010NN0G00048A RQ-1010/AC48V RELÉ RQ1 / 048 VAC
C7-A10/DC110V RQ1010NN0G00110D RQ-1010/DC110V RELÉ RQ1 / 110 VDC
C7-A10/DC12V RQ1010NN0G00012D RQ-1010/DC12V RELÉ RQ1 / 012 VDC
C7-A10/DC24V RQ1010NN0G00024D RQ-1010/DC24V RELÉ RQ1 / 024 VDC
C7-A10/DC48V RQ1010NN0G00048D RQ-1010/DC48V RELÉ RQ1 / 048 VDC
C7-A10/DC60V RQ1010NN0G00060D RQ-1010/DC60V RELÉ RQ1 / 060 VDC
C7-A10/DC72V RQ1010NN0G00072D RQ-1010/DC72V RELÉ RQ1 / 072 VDC
C7-A10BX/UC24V RQ1010LU0G00024U RQ-1010LU/UC24V RELÉ RQ1 LED / 024 VAC / VDC
C7-A10D/DC72V RQ1010ND0G00072D RQ-1010D/DC72V RELÉ RQ1 DIODO FW / 072 VDC
C7-A10DX/DC125V RQ1010LD0G00125D RQ-1010LD/DC125V RELÉ RQ1 LED DIODO FW / 125 VDC
C7-A10DX/DC12V RQ1010LD0G00012D RQ-1010LD/DC12V RELÉ RQ1 LED DIODO FW / 012 VDC
C7-A10DX/DC24V RQ1010LD0G00024D RQ-1010LD/DC24V RELÉ RQ1 LED DIODO FW / 024 VDC
C7-A10E/AC240V 60HZ RQ1010LN0G00240S RQ-1010L/AC240V 60HZ RELÉ RQ1 FLANGES BOX / 240 VAC 60HZ
C7-A10E/DC12V RQ1010NN7G00012D RQ-10107/DC12V RELÉ RQ1 FLANGES BOX / 012 VDC
C7-A10E/DC24V RQ1010NN7G00024D RQ-10107/DC24V RELÉ RQ1 FLANGES BOX / 024VDC
C7-A10FX/DC12V RQ1010LE0G00012D RQ-1010LE/DC12V RELÉ RQ1 LED D. POLARIDAD / 012 VDC
C7-A10FX/DC24V RQ1010LE0G00024D RQ-1010LE/DC24V RELÉ RQ1 LED D. POLARIDAD / 024 VDC
C7-A10X/AC115V RQ1010LN0G00115A RQ-1010L/AC115V RELÉ RQ1 LED / 115 VAC
C7-A10X/AC12V RQ1010LN0G00012A RQ-1010L/AC12V RELÉ RQ1 LED / 012 VAC
C7-A10X/AC230V RQ1010LN0G00230A RQ-1010L/AC230V RELÉ RQ1 LED / 230 VAC
C7-A10X/AC24V RQ1010LN0G00024A RQ-1010L/AC24V RELÉ RQ1 LED / 024 VAC
C7-A10X/AC48V RQ1010LN0G00048A RQ-1010L/AC48V RELÉ RQ1 LED / 048 VAC
C7-A10X/DC125V RQ1010LN0G00125D RQ-1010L/DC125V RELÉ RQ1 LED / 125 VDC
C7-A10X/DC12V RQ1010LN0G00012D RQ-1010L/DC12V RELÉ RQ1 LED / 012 VDC
C7-A10X/DC220V RQ1010LN0G00220D RQ-1010L/DC220V RELÉ RQ1 LED / 220 VDC
C7-A10X/DC24V RQ1010LN0G00024D RQ-1010L/DC24V RELÉ RQ1 LED / 024 VDC
C7-A10X/DC48V RQ1010LN0G00048D RQ-1010L/DC48V RELÉ RQ1 LED / 048 VDC
C7-A10X/DC60V RQ1010LN0G00060D RQ-1010L/DC60V RELÉ RQ1 LED / 060 VDC
C7-A20/AC115V RQ2010NN0G00115A RQ-2010/AC115V RELÉ RQ2 / 115 VAC
C7-A20/AC120V 60HZ RQ2010NN0G00120S RQ-2010/AC120V 60HZ RELÉ RQ2 / 120 VAC 60HZ
C7-A20/AC12V RQ2010NN0G00012A RQ-2010/AC12V RELÉ RQ2 / 012 VAC
C7-A20/AC230V RQ2010NN0G00230A RQ-2010/AC230V RELÉ RQ2 / 230 VAC
C7-A20/AC24V RQ2010NN0G00024A RQ-2010/AC24V RELÉ RQ2 / 024 VAC
C7-A20/AC24V 60HZ RQ2010NN0G00024S RQ-2010/AC24V 60HZ RELÉ RQ2 / 024 VAC 60HZ
C7-A20/AC48V RQ2010NN0G00048A RQ-2010/AC48V RELÉ RQ2 / 048 VAC
C7-A20/AC60V RQ2010NN0G00060A RQ-2010/AC60V RELÉ RQ2 / 060 VAC
C7-A20/AC6V RQ2010NN0G00006A RQ-2010/AC6V RELÉ RQ2 / 006 VAC
C7-A20/DC110V RQ2010NN0G00110D RQ-2010/DC110V RELÉ RQ2 / 110 VDC
C7-A20/DC120V RQ2010NN0G00120D RQ-2010/DC120V RELÉ RQ2 / 120 VDC
C7-A20/DC125V RQ2010NN0G00125D RQ-2010/DC125V RELÉ RQ2 / 125 VDC
C7-A20/DC12V RQ2010NN0G00012D RQ-2010/DC12V RELÉ RQ2 / 012 VDC
C7-A20/DC220V RQ2010NN0G00220D RQ-2010/DC220V RELÉ RQ2 / 220 VDC
C7-A20/DC24V RQ2010NN0G00024D RQ-2010/DC24V RELÉ RQ2 / 024 VDC
C7-A20/DC48V RQ2010NN0G00048D RQ-2010/DC48V RELÉ RQ2 / 048 VDC
C7-A20/DC60V RQ2010NN0G00060D RQ-2010/DC60V RELÉ RQ2 / 060 VDC
C7-A20/DC6V RQ2010NN0G00006D RQ-2010/DC6V RELÉ RQ2 / 006 VDC
C7-A20B/UC24V RQ2010NU00G0024U RQ-2010U/UC24V RELÉ RQ2 / 024 VAC / VDC
C7-A20BX/UC12V RQ2010LU00G0012U RQ-2010LU/UC12V RELÉ RQ2 LED / 012 VAC / VDC
C7-A20BX/UC24V RQ2010LU00G0024U RQ-2010LU/UC24V RELÉ RQ2 LED / 024 VAC / VDC
C7-A20BX/UC48V RQ2010LU00G0048U RQ-2010LU/UC48V RELÉ RQ2 LED / 048 VAC / VDC
C7-A20D/DC110V RQ2010ND00G0110D RQ-2010D/DC110V RELÉ RQ2 DIODO FW / 110 VDC
C7-A20D/DC125V RQ2010ND00G0125D RQ-2010D/DC125V RELÉ RQ2 DIODO FW / 125 VDC
C7-A20D/DC12V RQ2010ND00G0012D RQ-2010D/DC12V RELÉ RQ2 DIODO FW / 012 VDC
C7-A20D/DC220V RQ2010ND00G0220D RQ-2010D/DC220V RELÉ RQ2 DIODO FW / 220 VDC
C7-A20D/DC24V RQ2010ND00G0024D RQ-2010D/DC24V RELÉ RQ2 DIODO FW / 024 VDC
C7-A20D/DC48V RQ2010ND00G0048D RQ-2010D/DC48V RELÉ RQ2 DIODO FW / 048 VDC
C7-A20D/DC60V RQ2010ND00G0060D RQ-2010D/DC60V RELÉ RQ2 DIODO FW / 060 VDC
C7-A20DX/DC110V RQ2010LD00G0110D RQ-2010LD/DC110V RELÉ RQ2 LED, DIODO FW / 110 VDC
C7-A20DX/DC120V RQ2010LD00G0120D RQ-2010LD/DC120V RELÉ RQ2 LED, DIODO FW / 120 VDC
C7-A20DX/DC125V RQ2010LD00G0125D RQ-2010LD/DC125V RELÉ RQ2 LED, DIODO FW / 125 VDC
C7-A20DX/DC12V RQ2010LD00G0012D RQ-2010LD/DC12V RELÉ RQ2 LED, DIODO FW / 012 VDC
C7-A20DX/DC220V RQ2010LD00G0220D RQ-2010LD/DC220V RELÉ RQ2 LED, DIODO FW BUTTON ORANGE / 220 VDC
C7-A20DX/DC24V RQ2010LD00G0024D RQ-2010LD/DC24V RELÉ RQ2 LED, DIODO FW / 024 VDC
C7-A20DX/DC36V RQ2010LD00G0036D RQ-2010LD/DC36V RELÉ RQ2 LED, DIODO FW / 036 VDC
C7-A20DX/DC48V RQ2010LD00G0048D RQ-2010LD/DC48V RELÉ RQ2 LED, DIODO FW / 048 VDC
C7-A20DX/DC60V RQ2010LD00G0060D RQ-2010LD/DC60V RELÉ RQ2 LED, DIODO FW / 060 VDC
C7-A20E/AC115V RQ2010NN7G00115A RQ-20107/AC115V RELÉ RQ2 FLANGES BOX / 115 VAC
C7-A20E/AC230V RQ2010NN7G00230A RQ-20107/AC230V RELÉ RQ2 FLANGES BOX / 230 VAC
C7-A20E/AC24V RQ2010NN7G00024A RQ-20107/AC24V RELÉ RQ2 FLANGES BOX / 024 VAC
C7-A20E/DC110V RQ2010NN7G00110D RQ-20107/DC110V RELÉ RQ2 FLANGES BOX / 110 VDC
C7-A20E/DC125V RQ2010NN7G00125D RQ-20107/DC125V RELÉ RQ2 FLANGES BOX / 125 VDC
C7-A20E/DC12V RQ2010NN7G00012D RQ-20107/DC12V RELÉ RQ2 FLANGES BOX / 012 VDC
C7-A20E/DC220V RQ2010NN7G00220D RQ-20107/DC220V RELÉ RQ2 FLANGES BOX / 220 VDC
C7-A20E/DC24V RQ2010NN7G00024D RQ-20107/DC24V RELÉ RQ2 FLANGES BOX / 024 VDC
C7-A20E/DC48V RQ2010NN7G00048D RQ-20107/DC48V RELÉ RQ2 FLANGES BOX / 048 VDC
C7-A20F/DC110V RQ2010NE0G00110D RQ-2010E/DC110V RELÉ RQ2 D. POLARIDAD / 110 VDC
C7-A20F/DC12V RQ2010NE0G00012D RQ-2010E/DC12V RELÉ RQ2 D. POLARIDAD / 012 VDC
C7-A20F/DC220V RQ2010NE0G00220D RQ-2010E/DC220V RELÉ RQ2 D. POLARIDAD / 220 VDC
C7-A20F/DC24V RQ2010NE0G00024D RQ-2010E/DC24V RELÉ RQ2 D. POLARIDAD / 024 VDC
C7-A20F/DC48V RQ2010NE0G00048D RQ-2010E/DC48V RELÉ RQ2 D. POLARIDAD / 048 VDC
C7-A20FX/DC110V RQ2010LE0G00110D RQ-2010LE/DC110V RELÉ RQ2 LED, D. POLARIDAD / 110 VDC
C7-A20FX/DC125V RQ2010LE0G00125D RQ-2010LE/DC125V RELÉ RQ2 LED, D. POLARIDAD / 125 VDC
C7-A20FX/DC12V RQ2010LE0G00012D RQ-2010LE/DC12V RELÉ RQ2 LED, D. POLARIDAD / 012 VDC
C7-A20FX/DC220V RQ2010LE0G00220D RQ-2010LE/DC220V RELÉ RQ2 LED, D. POLARIDAD / 220 VDC
C7-A20FX/DC24V RQ2010LE0G00024D RQ-2010LE/DC24V RELÉ RQ2 LED, D. POLARIDAD / 024 VDC
C7-A20FX/DC48V RQ2010LE0G00048D RQ-2010LE/DC48V RELÉ RQ2 LED, D. POLARIDAD / 048 VDC
C7-A20X/AC115V RQ2010LN0G00115A RQ-2010L/AC115V RELÉ RQ2 LED / 115 VAC
C7-A20X/AC120V 60HZ RQ2010LN0G00120S RQ-2010L/AC120V 60HZ RELÉ RQ2 LED / 120 VAC 60HZ
C7-A20X/AC12V RQ2010LN0G00012A RQ-2010L/AC12V RELÉ RQ2 LED / 012 VAC
C7-A20X/AC230V RQ2010LN0G00230A RQ-2010L/AC230V RELÉ RQ2 LED / 230 VAC
C7-A20X/AC24V RQ2010LN0G00024A RQ-2010L/AC24V RELÉ RQ2 LED / 024 VAC
C7-A20X/AC24V 60HZ RQ2010LN0G00024S RQ-2010L/AC24V 60HZ RELÉ RQ2 LED / 024 VAC 60HZ
C7-A20X/AC48V RQ2010LN0G00048A RQ-2010L/AC48V RELÉ RQ2 LED / 048 VAC
C7-A20X/AC6V RQ2010LN0G00006A RQ-2010L/AC6V RELÉ RQ2 LED / 006 VAC
C7-A20X/DC110V RQ2010LN0G00110D RQ-2010L/DC110V RELÉ RQ2 LED / 110 VDC
C7-A20X/DC120V RQ2010LN0G00120D RQ-2010L/DC120V RELÉ RQ2 LED / 120 VDC
C7-A20X/DC125V RQ2010LN0G00125D RQ-2010L/DC125V RELÉ RQ2 LED / 125 VDC
C7-A20X/DC12V RQ2010LN0G00012D RQ-2010L/DC12V RELÉ RQ2 LED / 012 VDC
C7-A20X/DC220V RQ2010LN0G00220D RQ-2010L/DC220V RELÉ RQ2 LED / 220 VDC
C7-A20X/DC24V RQ2010LN0G00024D RQ-2010L/DC24V RELÉ RQ2 LED / 024 VDC
C7-A20X/DC48V RQ2010LN0G00048D RQ-2010L/DC48V RELÉ RQ2 LED / 048 VDC
C7-A20X/DC60V RQ2010LN0G00060D RQ-2010L/DC60V RELÉ RQ2 LED / 060 VDC
C7-A20X/DC6V RQ2010LN0G00006D RQ-2010L/DC6V RELÉ RQ2 LED / 006 VDC
C7-A20X/DC72V RQ2010LN0G00072D RQ-2010L/DC72V RELÉ RQ2 LED / 072 VDC
C7-A28/AC115V RQ2310NN0G00115A RQ-2310/AC115V RELÉ RQ2 10µ ORO / 115 VAC
C7-A28/AC230V RQ2310NN0G00230A RQ-2310/AC230V RELÉ RQ2 LED, 10µ ORO / 230 VAC
C7-A28/AC24V RQ2310NN0G00024A RQ-2310/AC24V RELÉ RQ2 10µ ORO / 024 VAC
C7-A28/DC110V RQ2310NN0G00110D RQ-2310/AC110V RELÉ RQ2 10µ ORO / 110 VDC
C7-A28/DC120V RQ2310NN0G00120D RQ-2310/DC120V RELÉ RQ2 10µ ORO / 120 VDC
C7-A28/DC125V RQ2310NN0G00125D RQ-2310/DC125V RELÉ RQ2 10µ ORO / 125 VDC
C7-A28/DC220V RQ2310NN0G00220D RQ-2310/DC220V RELÉ RQ2 10µ ORO / 220 VDC
C7-A28/DC24V RQ2310NN0G00024D RQ-2310/DC24V RELÉ RQ2 10µ ORO / 024 VDC
C7-A28/DC48V RQ2310NN0G00048D RQ-2310/DC48V RELÉ RQ2 10µ ORO / 048 VDC
C7-A28/DC60V RQ2310NN0G00060D RQ-2310/DC60V RELÉ RQ2 10µ ORO / 060 VDC
C7-A28D/DC110V RQ2310ND0G00110D RQ-2310D/DC110V RELÉ RQ2 DIODO FW 10µ ORO / 110 VDC
C7-A28D/DC125V RQ2310ND0G00125D RQ-2310D/DC125V RELÉ RQ2 DIODO FW 10µ ORO / 125 VDC
C7-A28D/DC24V RQ2310ND0G00024D RQ-2310D/DC24V RELÉ RQ2 DIODO FW 10µ ORO / 024 VDC
C7-A28D/DC60V RQ2310ND0G00060D RQ-2310D/DC60V RELÉ RQ2 DIODO FW 10µ ORO / 060 VDC
C7-A28DX/DC110V RQ2310LD0G00110D RQ-2310LD/DC110V RELÉ RQ2 LED, D. POLARIDAD 10µ ORO / 110 VDC
C7-A28DX/DC12V RQ2310LD0G00012D RQ-2310LD/DC12V RELÉ RQ2 LED, DIODO FW 10µ ORO / 012 VDC
C7-A28DX/DC24V RQ2310LD0G00024D RQ-2310LD/DC24V RELÉ RQ2 LED, DIODO FW 10µ ORO / 024 VDC
C7-A28DX/DC48V RQ2310LD0G00048D RQ-2310LD/DC48V RELÉ RQ2 LED, DIODO FW 10µ ORO / 048 VDC
C7-A28FX/DC110V RQ2310LE0G00110D RQ-2310LE/DC110V RELÉ RQ2 LED, D. POLARIDAD 10µ ORO / 110 VDC
C7-A28FX/DC125V RQ2310LE0G00125D RQ-2310LE/DC125V RELÉ RQ2 LED, D. POLARIDAD 10µ ORO / 125 VDC
C7-A28FX/DC12V RQ2310LE0G00012D RQ-2310LE/DC12V RELÉ RQ2 LED, D. POLARIDAD 10µ ORO / 012 VDC
C7-A28FX/DC24V RQ2310LE0G00024D RQ-2310LE/DC24V RELÉ RQ2 LED, D. POLARIDAD 10µ ORO / 024 VDC
C7-A28FX/DC48V RQ2310LE0G00048D RQ-2310LE/DC48V RELÉ RQ2 LED, D. POLARIDAD 10µ ORO / 048 VDC
C7-A28X/AC115V RQ2310LN0G00115A RQ-2310L/AC115V RELÉ RQ2 LED, 10µ ORO / 115 VAC
C7-A28X/AC230V RQ2310LN0G00230A RQ-2310L/AC230V RELÉ RQ2 LED, 10µ ORO / 230 VAC
C7-A28X/AC24V RQ2310LN0G00024A RQ-2310L/AC24V RELÉ RQ2 LED, 10µ ORO / 024 VAC
C7-A28X/AC48V RQ2310LN0G00048A RQ-2310L/AC48V RELÉ RQ2 LED, 10µ ORO / 048 VAC
C7-A28X/DC12V RQ2310LN0G00012D RQ-2310L/DC12V RELÉ RQ2 LED, 10µ ORO / 012 VDC
C7-A28X/DC24V RQ2310LN0G00024D RQ-2310L/DC24V RELÉ RQ2 LED, 10µ ORO / 024 VDC
C7-A28X/DC48V RQ2310LN0G00048D RQ-2310L/DC48V RELÉ RQ2 LED, 10µ ORO / 048 VDC
C7-A29/AC115V RQ2110NN0G00115A RQ-2110/AC115V RELÉ RQ2 0,2µ ORO / 115 VAC
C7-A29/AC230V RQ2110NN0G00230A RQ-2110/AC230V RELÉ RQ2 0,2µ ORO / 230 VAC
C7-A29/DC12V RQ2110NN0G00012D RQ-2110/DC12V RELÉ RQ2 0,2µ ORO / 012 VDC
C7-A29/DC24V RQ2110NN0G00024D RQ-2110/DC24V RELÉ RQ2 0,2µ ORO / 024 VDC
C7-A29DX/DC110V RQ2110LD0G00110D RQ-2110LD/DC110V RELÉ RQ2 LED, DIODO FW 0,2µ ORO / 110 VDC
C7-A29DX/DC12V RQ2110LD0G00012D RQ-2110LD/DC12V RELÉ RQ2 LED, DIODO FW 0,2µ ORO / 012 VDC
C7-A29DX/DC24V RQ2110LD0G00024D RQ-2110LD/DC24V RELÉ RQ2 LED, DIODO FW 0,2µ ORO / 024 VDC
C7-A29FX/DC110V RQ2110LE0G00110D RQ-2110LE/DC110V RELÉ RQ2 LED, D. POLARIDAD 0,2µ ORO / 110 VDC
C7-A29FX/DC125V RQ2110LE0G00125D RQ-2110LE/DC125V RELÉ RQ2 LED, D. POLARIDAD 0,2µ ORO / 125 VDC
C7-A29FX/DC12V RQ2110LE0G00012D RQ-2110LE/DC12V RELÉ RQ2 LED, D. POLARIDAD 0,2µ ORO / 012 VDC
C7-A29FX/DC24V RQ2110LE0G00024D RQ-2110LE/DC24V RELÉ RQ2 LED, D. POLARIDAD 0,2µ ORO / 024 VDC
C7-A29FX/DC48V RQ2110LE0G00048D RQ-2110LE/DC48V RELÉ RQ2 LED, D. POLARIDAD 0,2µ ORO / 048 VDC
C7-A29X/AC115V RQ2110LN0G00115A RQ-2110L/AC115V RELÉ RQ2 LED, 0,2µ ORO / 115 VAC
C7-A29X/AC230V RQ2110LN0G00230A RQ-2110L/AC230V RELÉ RQ2 LED, 0,2µ ORO / 230 VAC
C7-A29X/AC24V RQ2110LN0G00024A RQ-2110L/AC24V RELÉ RQ2 LED, 0,2µ ORO / 024 VAC
C7-A29X/AC48V RQ2110LN0G00048A RQ-2110L/AC48V RELÉ RQ2 LED, 0,2µ ORO / 048 VAC
C7-A29X/DC12V RQ2110LN0G00012D RQ-2110L/DC12V RELÉ RQ2 LED, 0,2µ ORO / 012 VDC
C7-A29X/DC24V RQ2110LN0G00024D RQ-2110L/DC24V RELÉ RQ2 LED, 0,2µ ORO / 024 VDC
C7-G20/AC24V RQ2014NN0G00024A RQ-2014/AC24V RELÉ RQ2 C ABIERTO / 024 VAC
C7-G20/DC110V RQ2014NN0G00110D RQ-2014/DC110V RELÉ RQ2 C ABIERTO / 110 VDC
C7-G20/DC24V RQ2014NN0G00024D RQ-2014/DC24V RELÉ RQ2 C ABIERTO / 024 VDC
C7-G20DX/DC110V RQ2014LD0G00110D RQ-2014LD/DC110V RELÉ RQ2 LED, C ABIERTO DIODO FW / 110 VDC
C7-G20DX/DC125V RQ2014LD0G00125D RQ-2014LD/DC125V RELÉ RQ2 LED, C ABIERTO DIODO FW / 125 VDC
C7-G20DX/DC12V RQ2014LD0G00012D RQ-2014LD/DC12V RELÉ RQ2 LED, C ABIERTO DIODO FW / 012 VDC
C7-G20DX/DC24V RQ2014LD0G00024D RQ-2014LD/DC24V RELÉ RQ2 LED, C ABIERTO DIODO FW / 024 VDC
C7-G20DX/DC48V RQ2014LD0G00048D RQ-2014LD/DC48V RELÉ RQ2 LED, C ABIERTO DIODO FW / 048 VDC
C7-G20F/DC48V RQ2014NE0G00048D RQ-2014E/DC48V RELÉ RQ2 C ABIERTO D. POLARIDAD / 048 VDC
C7-G20FN/DC48V RQ201NE4G00048D RQ-201E4/DC48V RELÉ RQ2 LED, C ABIERTO D. POLARIDAD BLACK BUTTON / 048 VDC
C7-G20FX/DC110V RQ2014LE0G00110D RQ-2014LE/DC110V RELÉ RQ2 LED, C ABIERTO D. POLARIDAD / 110 VDC
C7-G20FX/DC24V RQ2014LE0G00024D RQ-2014LE/DC24V RELÉ RQ2 LED, C ABIERTO D. POLARIDAD / 024 VDC
C7-G20FX/DC48V RQ2014LE0G00048D RQ-2014LE/DC48V RELÉ RQ2 LED, C ABIERTO D. POLARIDAD / 048 VDC
C7-G20X/AC115V RQ2014LN0G00115A RQ-2014L/AC115V RELÉ RQ2 LED, C ABIERTO / 115 VAC
C7-G20X/AC230V RQ2014LN0G00230A RQ-2014L/AC230V RELÉ RQ2 LED, C ABIERTO / 230 VAC
C7-G20X/AC48V RQ2014LN0G00048A RQ-2014L/AC48V RELÉ RQ2 LED, C ABIERTO / 048 VAC
C7-G20X/DC110V RQ2014LN0G00110D RQ-2014L/DC110V RELÉ RQ2 LED, C ABIERTO / 110 VDC
C7-G20X/DC120V RQ2014LN0G00120D RQ-2014L/DC120V RELÉ RQ2 LED, C ABIERTO / 120 VDC
C7-G20X/DC12V RQ2014LN0G00012D RQ-2014L/DC12V RELÉ RQ2 LED, C ABIERTO / 012 VDC
C7-G20X/DC24V RQ2014LN0G00024D RQ-2014L/DC24V RELÉ RQ2 LED, C ABIERTO / 024 VDC
C7-G20X/DC48V RQ2014LN0G00048D RQ-2014L/DC48V RELÉ RQ2 LED, C ABIERTO / 048 VDC
C7-H23/DC24V RQ2021NN0G00024D RQ-2021/DC24V RELÉ RQ2 1 C ABIERTO 1 C TWIN / 024 VDC
C7-H23DX/DC24V RQ2021LD0G00024D RQ-2021LD/DC24V RELÉ RQ2 LED, 1 C ABIERTO 1 C TWIN DIODO FW / 024 VDC
C7-H23X/AC230V RQ2021LN0G00230A RQ-2021L/AC230V RELÉ RQ2 LED, 1 C ABIERTO 1 C TWIN / 230 VAC
C7-H23X/DC24V RQ2021LN0G00024D RQ-2021L/DC24V RELÉ RQ2 LED, 1 C ABIERTO 1 C TWIN / 024 VDC
C7-T21/AC115V RQ2117NN0G00115A RQ-2117/AC115V RELÉ RQ2 C TWIN 0,2µ ORO / 115 VAC
C7-T21/AC230V RQ2117NN0G00230A RQ-2117/AC230V RELÉ RQ2 C TWIN 0,2µ ORO / 230 VAC
C7-T21/AC24V RQ2117NN0G00024A RQ-2117/AC24V RELÉ RQ2 C TWIN 0,2µ ORO / 024 VAC
C7-T21/AC48V RQ2117NN0G00048A RQ-2117/AC48V RELÉ RQ2 C TWIN 0,2µ ORO / 048 VAC
C7-T21/DC110V RQ2117NN0G00110D RQ-2117/DC110V RELÉ RQ2 C TWIN 0,2µ ORO / 110 VDC
C7-T21/DC12V RQ2117NN0G00012D RQ-2117/DC12V RELÉ RQ2 C TWIN 0,2µ ORO / 012 VDC
C7-T21/DC220V RQ2117NN0G00220D RQ-2117/DC220V RELÉ RQ2 C TWIN 0,2µ ORO / 220 VDC
C7-T21/DC24V RQ2117NN0G00024D RQ-2117/DC24V RELÉ RQ2 C TWIN 0,2µ ORO / 024 VDC
C7-T21/DC48V RQ2117NN0G00048D RQ-2117/DC48V RELÉ RQ2 C TWIN 0,2µ ORO / 048 VDC
C7-T21BX/UC24V RQ2117LU0G00024U RQ-2117LU/UC24V RELÉ RQ2 LED, C TWIN 0,2µ ORO / 024 VAC / VDC
C7-T21D/DC110V RQ2117ND0G00110D RQ-2117D/DC110V RELÉ RQ2 C TWIN DIODO FW 0,2µ ORO / 110 VDC
C7-T21D/DC125V RQ2117ND0G00125D RQ-2117D/DC125V RELÉ RQ2 C TWIN DIODO FW 0,2µ ORO / 125 VDC
C7-T21D/DC220V RQ2117ND0G00220D RQ-2117D/DC220V RELÉ RQ2 C TWIN DIODO FW 0,2µ ORO / 220VDC
C7-T21D/DC24V RQ2117ND0G00024D RQ-2117D/DC24V RELÉ RQ2 C TWIN DIODO FW 0,2µ ORO / 024 VDC
C7-T21D/DC48V RQ2117ND0G00048D RQ-2117D/DC48V RELÉ RQ2 C TWIN DIODO FW 0,2µ ORO / 048 VDC
C7-T21DX/DC110V RQ2117LD0G00110D RQ-2117LD/DC110V RELÉ RQ2 LED, C TWIN DIODO FW 0,2µ ORO / 110 VDC
C7-T21DX/DC12V RQ2117LD0G00012D RQ-2117LD/DC12V RELÉ RQ2 LED, C TWIN DIODO FW 0,2µ ORO / 012 VDC
C7-T21DX/DC24V RQ2117LD0G00024D RQ-2117LD/DC24V RELÉ RQ2 LED, C TWIN DIODO FW 0,2µ ORO / 024 VDC
C7-T21DX/DC48V RQ2117LD0G00048D RQ-2117LD/DC48V RELÉ RQ2 LED, C TWIN DIODO FW 0,2µ ORO / 048 VDC
C7-T21FX/DC110V RQ2117LE0G00110D RQ-2117LE/DC110V RELÉ RQ2 LED, C TWIN D. POLARIDAD 0,2µ ORO / 110 VDC
C7-T21FX/DC125V RQ2117LE0G00125D RQ-2117LE/DC125V RELÉ RQ2 LED, C TWIN D. POLARIDAD 0,2µ ORO / 125 VDC
C7-T21FX/DC12V RQ2117LE0G00012D RQ-2117LE/DC12V RELÉ RQ2 LED, C TWIN D. POLARIDAD 0,2µ ORO / 012 VDC
C7-T21FX/DC220V RQ2117LE0G00220D RQ-2117LE/DC220V RELÉ RQ2 LED, C TWIN D. POLARIDAD 0,2µ ORO / 220 VDC
C7-T21FX/DC24V RQ2117LE0G00024D RQ-2117LE/DC24V RELÉ RQ2 LED, C TWIN D. POLARIDAD 0,2µ ORO / 024 VDC
C7-T21X/AC115V RQ2117LN0G00115A RQ-2117L/AC115V RELÉ RQ2 LED, C TWIN 0,2µ ORO / 115 VAC
C7-T21X/AC120V 60HZ RQ2117LN0G00120S RQ-2117L/AC120V 60HZ RELÉ RQ2 LED, C TWIN 0,2µ ORO / 120 VAC 60HZ
C7-T21X/AC12V RQ2117LN0G00012A RQ-2117L/AC12V RELÉ RQ2 LED, C TWIN 0,2µ ORO / 012 VAC
C7-T21X/AC230V RQ2117LN0G00230A RQ-2117L/AC230V RELÉ RQ2 LED, C TWIN 0,2µ ORO / 230 VAC
C7-T21X/AC24V RQ2117LN0G00024A RQ-2117L/AC24V RELÉ RQ2 LED, C TWIN 0,2µ ORO / 024 VAC
C7-T21X/DC110V RQ2117LN0G00110D RQ-2117L/DC110V RELÉ RQ2 LED, C TWIN 0,2µ ORO / 110 VDC
C7-T21X/DC12V RQ2117LN0G00012D RQ-2117L/DC12V RELÉ RQ2 LED, C TWIN 0,2µ ORO / 012 VDC
C7-T21X/DC220V RQ2117LN0G00220D RQ-2117L/DC220V RELÉ RQ2 LED, C TWIN 0,2µ ORO / 220 VDC
C7-T21X/DC24V RQ2117LN0G00024D RQ-2117L/DC24V RELÉ RQ2 LED, C TWIN 0,2µ ORO / 024 VDC
C7-T21X/DC48V RQ2117LN0G00048D RQ-2117L/DC48DV RELÉ RQ2 LED, C TWIN 0,2µ ORO / 048 VDC
C7-T22/AC230V RQ2317N00G00230A RQ-2317/AC230V RELÉ RQ2 C TWIN 10µ ORO / 230 VAC
C7-T22/AC24V RQ2317N00G00024A RQ-2317/AC24V RELÉ RQ2 C TWIN 10µ ORO / 024 VAC
C7-T22/DC24V RQ2317N00G00024D RQ-2317/DC24V RELÉ RQ2 C TWIN 10µ ORO / 024 VDC
C7-T22BX/UC24V RQ2317LU0G00024U RQ-2317LU/UC24V RELÉ RQ2 LED, C TWIN 10µ ORO / 024 VAC / VDC
C7-T22D/DC110V RQ2317ND0G00110D RQ-2317D/DC110V RELÉ RQ2 C TWIN DIODO FW 10µ ORO / 110 VDC
C7-T22D/DC24V RQ2317ND0G00024D RQ-2317D/DC24V RELÉ RQ2 C TWIN DIODO FW 10µ ORO / 024 VDC
C7-T22D/DC48V RQ2317ND0G00048D RQ-2317D/DC48V RELÉ RQ2 C TWIN DIODO FW 10µ ORO / 048 VDC
C7-T22DX/DC12V RQ2317LD0G00012D RQ-2317LD/DC12V RELÉ RQ2 LED, C TWIN DIODO FW 10µ ORO / 012 VDC
C7-T22DX/DC24V RQ2317LD0G00024D RQ-2317LD/DC24V RELÉ RQ2 LED, C TWIN DIODO FW 10µ ORO / 024 VDC
C7-T22DX/DC48V RQ2317LD0G00048D RQ-2317LD/DC48V RELÉ RQ2 LED, C TWIN DIODO FW 10µ ORO / 048 VDC
C7-T22FX/DC220V RQ2317LE0G00220D RQ-2317LE/DC220V RELÉ RQ2 LED, C TWIN D. POLARIDAD 10µ ORO / 220 VDC
C7-T22FX/DC24V RQ2317LE0G00024D RQ-2317LE/DC24V RELÉ RQ2 LED, C TWIN D. POLARIDAD 10µ ORO / 024 VDC
C7-T22X/AC115V RQ2317LN0G00115A RQ-2317L/AC115V RELÉ RQ2 LED, C TWIN 10µ ORO / 115 VAC
C7-T22X/AC230V RQ2317LN0G00230A RQ-2317L/AC230V RELÉ RQ2 LED, C TWIN 10µ ORO / 230 VAC
C7-T22X/DC220V RQ2317LN0G00220D RQ-2317L/DC220V RELÉ RQ2 LED, C TWIN 10µ ORO / 220 VDC
C7-T22X/DC24V RQ2317LN0G00024D RQ-2317L/DC24V RELÉ RQ2 LED, C TWIN 10µ ORO / 024 VDC
C7-T22X/DC48V RQ2317LN0G00048D RQ-2317L/DC48V RELÉ RQ2 LED, C TWIN 10µ ORO / 048 VDC
C7-W10/AC115V RQ1018NN0G00115A RQ-1018/AC115V RELÉ RQ1 C ABIERTO WOLFRAM / 115 VAC
C7-W10/AC230V RQ1018NN0G00230A RQ-1018/AC230V RELÉ RQ1 C ABIERTO WOLFRAM / 230 VAC
C7-W10/AC24V RQ1018NN0G00024A RQ-1018/AC24V RELÉ RQ1 C ABIERTO WOLFRAM / 024 VAC
C7-W10/AC48V RQ1018NN0G00048A RQ-1018/AC48V RELÉ RQ1 C ABIERTO WOLFRAM / 048 VAC
C7-W10/DC12V RQ1018NN0G00012D RQ-1018/DC12V RELÉ RQ1 C ABIERTO WOLFRAM / 012 VDC
C7-W10/DC24V RQ1018NN0G00024D RQ-1018/DC24V RELÉ RQ1 C ABIERTO WOLFRAM / 024 VDC
C7-W10/DC48V RQ1018NN0G00048D RQ-1018/DC48V RELÉ RQ1 C ABIERTO WOLFRAM / 048 VDC
C7-W10/DC60V RQ1018NN0G00060D RQ-1018/DC60V RELÉ RQ1 C ABIERTO WOLFRAM / 060 VDC
C7-W10BX/UC24V RQ1018LU0G00024U RQ-1018LU/UC24V RELÉ RQ1 LED, C ABIERTO WOLFRAM / 024 VAC / VDC
C7-W10D/DC24V RQ1018ND0G00024D RQ-1018D/DC24V RELÉ RQ1 C ABIERTO WOLFRAM DIODO FW / 024 VDC
C7-W10DX/DC24V RQ1018LD0G00024D RQ-1018LD/DC24V RELÉ RQ1 LED, C ABIERTO WOLFRAM DIODO FW / 024 VDC
C7-W10E/AC230V RQ1018NN7G00230A RQ-10187/AC230V RELÉ RQ1 LED, C ABIERTO WOLFRAM FLAGES BOX / 230 VAC
C7-W10E/DC24V RQ1018NN7G00024D RQ-10187/DC24V RELÉ RQ1 LED, C ABIERTO WOLFRAM FLAGES BOX / 024 VDC
C7-W10FX/DC24V RQ1018LE0G00024D RQ-1018LE/DC24V RELÉ RQ1 LED, C ABIERTO WOLFRAM D. POLARIDAD / 024 VDC
C7-W10X/AC115V RQ1018LN0G00115A RQ-1018L/AC115V RELÉ RQ1 LED, C ABIERTO WOLFRAM / 115 VAC
C7-W10X/AC230V RQ1018LN0G00230A RQ-1018L/AC230V RELÉ RQ1 LED, C ABIERTO WOLFRAM / 230 VAC
C7-W10X/AC24V RQ1018LN0G00024A RQ-1018L/AC24V RELÉ RQ1 LED, C ABIERTO WOLFRAM / 024 VAC
C7-W10X/DC12V RQ1018LN0G00012D RQ-1018L/DC12V RELÉ RQ1 LED, C ABIERTO WOLFRAM / 012 VDC
C7-W10X/DC24V RQ1018LN0G00024D RQ-1018L/DC24V RELÉ RQ1 LED, C ABIERTO WOLFRAM / 024 VDC
C7-X10/AC230V RQ1015NN0G00230A RQ-1015/AC230V RELÉ RQ1 C ABIERTO / 230 VAC
C7-X10/DC110V RQ1015NN0G00110D RQ-1015/DC110V RELÉ RQ1 C ABIERTO / 110 VDC
C7-X10/DC125V RQ1015NN0G00125D RQ-1015/DC125V RELÉ RQ1 C ABIERTO / 125 VDC
C7-X10/DC12V RQ1015NN0G00012D RQ-1015/DC12V RELÉ RQ1 C ABIERTO / 012 VDC
C7-X10/DC24V RQ1015NN0G00024D RQ-1015/DC24V RELÉ RQ1 C ABIERTO / 024 VDC
C7-X10/DC48V RQ1015NN0G00048D RQ-1015/DC48V RELÉ RQ1 C ABIERTO / 048 VDC
C7-X10D/DC110V RQ1015ND0G00110D RQ-1015D/DC110V RELÉ RQ1 C ABIERTO DIODO FW / 110 VDC
C7-X10D/DC125V RQ1015ND0G00125D RQ-1015D/DC125V RELÉ RQ1 C ABIERTO DIODO FW / 125 VDC
C7-X10D/DC24V RQ1015ND0G00024D RQ-1015D/DC24V RELÉ RQ1 C ABIERTO DIODO FW / 024 VDC
C7-X10D/DC48V RQ1015ND0G00048D RQ-1015D/DC48V RELÉ RQ1 C ABIERTO DIODO FW / 048 VDC
C7-X10DX/DC110V RQ1015LD0G00110D RQ-1015LD/DC110V RELÉ RQ1 LED, C ABIERTO DIODO FW / 110 VDC
C7-X10DX/DC12V RQ1015LD0G00012D RQ-1015LD/DC12V RELÉ RQ1 LED, C ABIERTO DIODO FW / 012 VDC
C7-X10DX/DC24V RQ1015LD0G00024D RQ-1015LD/DC24V RELÉ RQ1 LED, C ABIERTO DIODO FW / 024 VDC
C7-X10DX/DC48V RQ1015LD0G00048D RQ-1015LD/DC48V RELÉ RQ1 LED, C ABIERTO DIODO FW / 048 VDC
C7-X10E/DC12V RQ1015NN7G00012D RQ-10157/DC12V RELÉ RQ1 C ABIERTO FLANGES BOX / 012 VDC
C7-X10E/DC24V RQ1015NN7G00024D RQ-10157/DC24V RELÉ RQ1 C ABIERTO FLANGES BOX / 024 VDC
C7-X10E/DC48V RQ1015NN7G00048D RQ-10157/DC48V RELÉ RQ1 C ABIERTO FLANGES BOX / 048 VDC
C7-X10FX/DC110V RQ1015LE0G00110D RQ-1015LE/DC110V RELÉ RQ1 LED, C ABIERTO POLARIDAD / 110 VDC
C7-X10FX/DC12V RQ1015LE0G00012D RQ-1015LE/DC12V RELÉ RQ1 LED, C ABIERTO POLARIDAD / 012 VDC
C7-X10FX/DC24V RQ1015LE0G00024D RQ-1015LE/DC24V RELÉ RQ1 LED, C ABIERTO POLARIDAD / 024 VDC
C7-X10FX/DC48V RQ1015LE0G00048D RQ-1015LE/DC48V RELÉ RQ1 LED, C ABIERTO POLARIDAD / 048 VDC
C7-X10X/AC115V RQ1015LN0G00115A RQ-1015L/AC115V RELÉ RQ1 LED, C ABIERTO / 115 VAC
C7-X10X/AC230V RQ1015LN0G00230A RQ-1015L/AC230V RELÉ RQ1 LED, C ABIERTO / 230 VAC
C7-X10X/AC24V RQ1015LN0G00024A RQ-1015L/AC24V RELÉ RQ1 LED, C ABIERTO / 024 VAC
C7-X10X/DC110V RQ1015LN0G00110D RQ-1015L/DC110V RELÉ RQ1 LED, C ABIERTO / 110 VDC
C7-X10X/DC125V RQ1015LN0G00125D RQ-1015L/DC125V RELÉ RQ1 LED, C ABIERTO / 125 VDC
C7-X10X/DC12V RQ1015LN0G00012D RQ-1015L/DC12V RELÉ RQ1 LED, C ABIERTO / 012 VDC
C7-X10X/DC24V RQ1015LN0G00024D RQ-1015L/DC24V RELÉ RQ1 LED, C ABIERTO / 024 VDC
C7-X10X/DC48V RQ1015LN0G00048D RQ-1015L/DC48V RELÉ RQ1 LED, C ABIERTO / 048 VDC
C9-A41/AC115V RQ4110NN0G00115A RQ-4110/AC115V RELÉ RQ4 0,2µ ORO / 115 VAC
C9-A41/AC120V 60HZ RQ4110NN0G00120S RQ-4110/AC120V 60HZ RELÉ RQ4 0,2µ ORO / 120 VAC 60HZ
C9-A41/AC12V RQ4110NN0G00012A RQ-4110/AC12V RELÉ RQ4 0,2µ ORO / 012 VAC
C9-A41/AC230V RQ4110NN0G00230A RQ-4110/AC230V RELÉ RQ4 0,2µ ORO / 230 VAC
C9-A41/AC240V 60HZ RQ4110NN0G00240S RQ-4110/AC240V 60HZ RELÉ RQ4 0,2µ ORO / 240 VAC 60HZ
C9-A41/AC24V RQ4110NN0G00024A RQ-4110/AC24V RELÉ RQ4 0,2µ ORO / 024 VAC
C9-A41/AC24V 60HZ RQ4110NN0G00024S RQ-4110/AC24V 60HZ RELÉ RQ4 0,2µ ORO / 024 VAC 60HZ
C9-A41/AC48V RQ4110NN0G00048A RQ-4110/AC48V RELÉ RQ4 0,2µ ORO / 048 VAC
C9-A41/AC60V RQ4110NN0G00060A RQ-4110/AC60V RELÉ RQ4 0,2µ ORO / 060 VAC
C9-A41/AC6V RQ4110NN0G00006A RQ-4110/AC6V RELÉ RQ4 0,2µ ORO / 006 VAC
C9-A41/DC110V RQ4110NN0G00110D RQ-4110/DC110V RELÉ RQ4 0,2µ ORO / 110 VDC
C9-A41/DC120V RQ4110NN0G00120D RQ-4110/DC120V RELÉ RQ4 0,2µ ORO / 120 VDC
C9-A41/DC125V RQ4110NN0G00125D RQ-4110/DC125V RELÉ RQ4 0,2µ ORO / 125 VDC
C9-A41/DC12V RQ4110NN0G00012D RQ-4110/DC12V RELÉ RQ4 0,2µ ORO / 012 VDC
C9-A41/DC220V RQ4110NN0G00220D RQ-4110/DC220V RELÉ RQ4 0,2µ ORO / 220 VDC
C9-A41/DC24V RQ4110NN0G00024D RQ-4110/DC24V RELÉ RQ4 0,2µ ORO / 024 VDC
C9-A41/DC48V RQ4110NN0G00048D RQ-4110/DC48V RELÉ RQ4 0,2µ ORO / 048 VDC
C9-A41/DC60V RQ4110NN0G00060D RQ-4110/DC60V RELÉ RQ4 0,2µ ORO / 060 VDC
C9-A41/DC6V RQ4110NN0G00006D RQ-4110/DC6V RELÉ RQ4 0,2µ ORO / 006 VDC
C9-A41B/UC24V RQ4110NU0G00024U RQ-4110U/UC24V RELÉ RQ4 0,2µ ORO / 024 VAC / VDC
C9-A41BX/UC12V RQ4110LU0G00012U RQ-4110LU/UC12V RELÉ RQ4 LED, 0,2µ ORO / 012 VAC / VDC
C9-A41BX/UC24V RQ4110LU0G00024U RQ-4110LU/UC24V RELÉ RQ4 LED, 0,2µ ORO / 024 VAC / VDC
C9-A41BX/UC48V RQ4110LU0G00048U RQ-4110LU/UC48V RELÉ RQ4 LED, 0,2µ ORO / 048 VAC / VDC
C9-A41BX/UC60V RQ4110LU0G00060U RQ-4110LU/UC60V RELÉ RQ4 LED, 0,2µ ORO / 060 VAC / VDC
C9-A41D/DC110V RQ4110ND0G00110D RQ-4110D/DC110V RELÉ RQ4 DIODO FW 0,2µ ORO / 110 VDC
C9-A41D/DC125V RQ4110ND0G00125D RQ-4110D/DC125V RELÉ RQ4 DIODO FW 0,2µ ORO / 125 VDC
C9-A41D/DC12V RQ4110ND0G00012D RQ-4110D/DC12V RELÉ RQ4 DIODO FW 0,2µ ORO / 012 VDC
C9-A41D/DC220V RQ4110ND0G00220D RQ-4110D/DC220V RELÉ RQ4 DIODO FW 0,2µ ORO / 220 VDC
C9-A41D/DC24V RQ4110ND0G00024D RQ-4110D/DC24V RELÉ RQ4 DIODO FW 0,2µ ORO / 024 VDC
C9-A41D/DC48V RQ4110ND0G00048D RQ-4110D/DC48V RELÉ RQ4 DIODO FW 0,2µ ORO / 048 VDC
C9-A41DHX/DC110V RQ4110LD3G00110D RQ-4110LD3/DC110V RELÉ RQ4 LED, DIODO FW BUTTON ORANGE 0,2µ ORO / 024 VDC
C9-A41DHX/DC125V RQ4110LD3G00125D RQ-4110LD3/DC125V RELÉ RQ4 LED, DIODO FW BUTTON ORANGE 0,2µ ORO / 125 VDC
C9-A41DHX/DC220V RQ4110LD3G00220D RQ-4110LD3/DC220V RELÉ RQ4 LED, DIODO FW BUTTON ORANGE 0,2µ ORO / 220 VDC
C9-A41DHX/DC24V RQ4110LD3G00024D RQ-4110LD3/DC24V RELÉ RQ4 LED, DIODO FW BUTTON ORANGE 0,2µ ORO / 024 VDC
C9-A41DX/DC110V RQ4110LD0G00110D RQ-4110LD/DC110V RELÉ RQ4 LED, DIODO FW 0,2µ ORO / 110 VDC
C9-A41DX/DC125V RQ4110LD0G00125D RQ-4110LD/DC125V RELÉ RQ4 LED, DIODO FW 0,2µ ORO / 125 VDC
C9-A41DX/DC12V RQ4110LD0G00012D RQ-4110LD/DC12V RELÉ RQ4 LED, DIODO FW 0,2µ ORO / 012 VDC
C9-A41DX/DC220V RQ4110LD0G00220D RQ-4110LD/DC220V RELÉ RQ4 LED, DIODO FW 0,2µ ORO / 220 VDC
C9-A41DX/DC24V RQ4110LD0G00024D RQ-4110LD/DC24V RELÉ RQ4 LED, DIODO FW 0,2µ ORO / 024 VDC
C9-A41DX/DC48V RQ4110LD0G00048D RQ-4110LD/DC48V RELÉ RQ4 LED, DIODO FW 0,2µ ORO / 048 VDC
C9-A41DX/DC55V RQ4110LD0G00055D RQ-4110LD/DC55V RELÉ RQ4 LED, DIODO FW 0,2µ ORO / 055 VDC
C9-A41DX/DC60V RQ4110LD0G00060D RQ-4110LD/DC60V RELÉ RQ4 LED, DIODO FW 0,2µ ORO / 060 VDC
C9-A41DX/DC6V RQ4110LD0G00006D RQ-4110LD/DC6V RELÉ RQ4 LED, DIODO FW 0,2µ ORO / 006 VDC
C9-A41DX/DC72V RQ4110LD0G00072D RQ-4110LD/DC72V RELÉ RQ4 LED, DIODO FW 0,2µ ORO / 072 VDC
C9-A41F/DC110V RQ4110NE0G00110D RQ-4110E/DC110V RELÉ RQ4 D. POLARIDAD 0,2µ ORO / 110 VDC
C9-A41F/DC125V RQ4110NE0G00125D RQ-4110E/DC125V RELÉ RQ4 D. POLARIDAD 0,2µ ORO / 125 VDC
C9-A41F/DC12V RQ4110NE0G00012D RQ-4110E/DC12V RELÉ RQ4 D. POLARIDAD 0,2µ ORO / 012 VDC
C9-A41F/DC220V RQ4110NE0G00220D RQ-4110E/DC220V RELÉ RQ4 D. POLARIDAD 0,2µ ORO / 220 VDC
C9-A41F/DC24V RQ4110NE0G00024D RQ-4110E/DC24V RELÉ RQ4 D. POLARIDAD 0,2µ ORO / 024 VDC
C9-A41F/DC48V RQ4110NE0G00048D RQ-4110E/DC48V RELÉ RQ4 D. POLARIDAD 0,2µ ORO / 048 VDC
C9-A41FX/DC110V RQ4110LE0G00110D RQ-4110LE/DC110V RELÉ RQ4 LED, D. POLARIDAD 0,2µ ORO / 110 VDC
C9-A41FX/DC120V RQ4110LE0G00120D RQ-4110LE/DC120V RELÉ RQ4 LED, D. POLARIDAD 0,2µ ORO / 120 VDC
C9-A41FX/DC125V RQ4110LE0G00125D RQ-4110LE/DC125V RELÉ RQ4 LED, D. POLARIDAD 0,2µ ORO / 125 VDC
C9-A41FX/DC12V RQ4110LE0G00012D RQ-4110LE/DC12V RELÉ RQ4 LED, D. POLARIDAD 0,2µ ORO / 012 VDC
C9-A41FX/DC220V RQ4110LE0G00220D RQ-4110LE/DC220V RELÉ RQ4 LED, D. POLARIDAD 0,2µ ORO / 220 VDC
C9-A41FX/DC24V RQ4110LE0G00024D RQ-4110LE/DC24V RELÉ RQ4 LED, D. POLARIDAD 0,2µ ORO / 024 VDC
C9-A41FX/DC48V RQ4110LE0G00048D RQ-4110LE/DC48V RELÉ RQ4 LED, D. POLARIDAD 0,2µ ORO / 048 VDC
C9-A41FX/DC60V RQ4110LE0G00060D RQ-4110LE/DC60V RELÉ RQ4 LED, D. POLARIDAD 0,2µ ORO / 060 VDC
C9-A41HX/DC24V RQ4110LN3G00024D RQ-4110L3/DC24V RELÉ RQ4 LED, 0,2µ ORO WITHOUT M. INDICATION / 024 VDC
C9-A41X/AC115V RQ4110LN0G00115A RQ-4110L/AC115V RELÉ RQ4 LED, 0,2µ ORO / 115 VAC
C9-A41X/AC127V RQ4110LN0G00127A RQ-4110L/AC127V RELÉ RQ4 LED, 0,2µ ORO / 127 VAC
C9-A41X/AC12V RQ4110LN0G00012A RQ-4110L/AC12V RELÉ RQ4 LED, 0,2µ ORO / 012 VAC
C9-A41X/AC12V 60HZ RQ4110LN0G00012S RQ-4110L/AC12V 60HZ RELÉ RQ4 LED, 0,2µ ORO / 012 VAC 60HZ
C9-A41X/AC230V RQ4110LN0G00230A RQ-4110L/AC230V RELÉ RQ4 LED, 0,2µ ORO / 230 VAC
C9-A41X/AC240V 60HZ RQ4110LN0G00240S RQ-4110L/AC240V 60HZ RELÉ RQ4 LED, 0,2µ ORO / 240 VAC 60HZ
C9-A41X/AC24V RQ4110LN0G00024A RQ-4110L/AC24V RELÉ RQ4 LED, 0,2µ ORO / 024 VAC
C9-A41X/AC42V RQ4110LN0G00042A RQ-4110L/AC42V RELÉ RQ4 LED, 0,2µ ORO / 042 VAC
C9-A41X/AC48V RQ4110LN0G00048A RQ-4110L/AC48V RELÉ RQ4 LED, 0,2µ ORO / 048 VAC
C9-A41X/AC6V RQ4110LN0G00006A RQ-4110L/AC6V RELÉ RQ4 LED, 0,2µ ORO / 006 VAC
C9-A41X/DC110V RQ4110LN0G00110D RQ-4110L/DC110V RELÉ RQ4 LED, 0,2µ ORO / 110 VDC
C9-A41X/DC120V RQ4110LN0G00120D RQ-4110L/DC120V RELÉ RQ4 LED, 0,2µ ORO / 120 VDC
C9-A41X/DC125V RQ4110LN0G00125D RQ-4110L/DC125V RELÉ RQ4 LED, 0,2µ ORO / 125 VDC
C9-A41X/DC12V RQ4110LN0G00012D RQ-4110L/DC12V RELÉ RQ4 LED, 0,2µ ORO / 012 VDC
C9-A41X/DC220V RQ4110LN0G00220D RQ-4110L/DC220V RELÉ RQ4 LED, 0,2µ ORO / 220 VDC
C9-A41X/DC24V RQ4110LN0G00024D RQ-4110L/DC24V RELÉ RQ4 LED, 0,2µ ORO / 024 VDC
C9-A41X/DC48V RQ4110LN0G00048D RQ-4110L/DC48V RELÉ RQ4 LED, 0,2µ ORO / 048 VDC
C9-A41X/DC60V RQ4110LN0G00060D RQ-4110L/DC60V RELÉ RQ4 LED, 0,2µ ORO / 060 VDC
C9-A41X/DC6V RQ4110LN0G00006D RQ-4110L/DC6V RELÉ RQ4 LED, 0,2µ ORO / 006 VDC
C9-A42/AC115V RQ4310NN0G00115A RQ-4310/AC115V RELÉ RQ4 10µ ORO / 115 VAC
C9-A42/AC230V RQ4310NN0G00230A RQ-4310/AC230V RELÉ RQ4 10µ ORO / 230 VAC
C9-A42/AC24V RQ4310NN0G00024A RQ-4310/AC24V RELÉ RQ4 10µ ORO / 024 VAC
C9-A42/AC48V RQ4310NN0G00048A RQ-4310/AC48V RELÉ RQ4 10µ ORO / 048 VAC
C9-A42/DC110V RQ4310NN0G00110D RQ-4310/DC110V RELÉ RQ4 10µ ORO / 110 VDC
C9-A42/DC120V RQ4310NN0G00120D RQ-4310/DC120V RELÉ RQ4 10µ ORO / 120 VDC
C9-A42/DC125V RQ4310NN0G00125D RQ-4310/DC125V RELÉ RQ4 10µ ORO / 125 VDC
C9-A42/DC12V RQ4310NN0G00012D RQ-4310/DC12V RELÉ RQ4 10µ ORO / 012 VDC
C9-A42/DC220V RQ4310NN0G00220D RQ-4310/DC220V RELÉ RQ4 10µ ORO / 220 VDC
C9-A42/DC24V RQ4310NN0G00024D RQ-4310/DC24V RELÉ RQ4 10µ ORO / 024 VDC
C9-A42/DC48V RQ4310NN0G00048D RQ-4310/DC48V RELÉ RQ4 10µ ORO / 048 VDC
C9-A42D/DC110V RQ4310ND0G00110D RQ-4310D/DC110V RELÉ RQ4 DIODO FW 10µ ORO / 110 VDC
C9-A42D/DC120V RQ4310ND0G00120D RQ-4310D/DC120V RELÉ RQ4 DIODO FW 10µ ORO / 120 VDC
C9-A42D/DC125V RQ4310ND0G00125D RQ-4310D/DC125V RELÉ RQ4 DIODO FW 10µ ORO / 125 VDC
C9-A42D/DC220V RQ4310ND0G00220D RQ-4310D/DC220V RELÉ RQ4 DIODO FW 10µ ORO / 220 VDC
C9-A42D/DC24V RQ4310ND0G00024D RQ-4310D/DC24V RELÉ RQ4 DIODO FW 10µ ORO / 024 VDC
C9-A42DX/DC110V RQ4310LD0G00110D RQ-4310LD/DC110V RELÉ RQ4 LED, DIODO FW 10µ ORO / 110 VDC
C9-A42DX/DC24V RQ4310LD0G00 024D RQ-4310LD/DC24V RELÉ RQ4 LED, DIODO FW 10µ ORO / 024 VDC
C9-A42DX/DC48V RQ4310LD0G00048D RQ-4310LD/DC48V RELÉ RQ4 LED, DIODO FW 10µ ORO / 048 VDC
C9-A42DX/DC60V RQ4310LD0G00060D RQ-4310LD/DC60V RELÉ RQ4 LED, DIODO FW 10µ ORO / 060 VDC
C9-A42FX/DC110V RQ4310LE0G00110D RQ-4310LE/DC110V RELÉ RQ4 LED, D. POLARIDAD 10µ ORO / 110 VDC
C9-A42FX/DC12V RQ4310LE0G00012D RQ-4310LE/DC12V RELÉ RQ4 LED, D. POLARIDAD 10µ ORO / 012 VDC
C9-A42FX/DC24V RQ4310LE0G00024D RQ-4310LE/DC24V RELÉ RQ4 LED, D. POLARIDAD 10µ ORO / 024 VDC
C9-A42X/AC115V RQ4310LN0G00115A RQ-4310L/AC115V RELÉ RQ4 LED, 10µ ORO / 115 VAC
C9-A42X/AC120V 60HZ RQ4310LN0G00120S RQ-4310L/AC120V 60HZ RELÉ RQ4 LED, 10µ ORO / 120 VAC 60 HZ
C9-A42X/AC12V RQ4310LN0G00012A RQ-4310L/AC12V RELÉ RQ4 LED, 10µ ORO / 012 VAC
C9-A42X/AC230V RQ4310LN0G00230A RQ-4310L/AC230V RELÉ RQ4 LED, 10µ ORO / 230 VAC
C9-A42X/AC24V RQ4310LN0G00024A RQ-4310L/AC24V RELÉ RQ4 LED, 10µ ORO / 024 VAC
C9-A42X/AC48V RQ4310LN0G00048A RQ-4310L/AC48V RELÉ RQ4 LED, 10µ ORO / 048 VAC
C9-A42X/DC110V RQ4310LN0G00110D RQ-4310L/DC110V RELÉ RQ4 LED, 10µ ORO / 110 VDC
C9-A42X/DC125V RQ4310LN0G00125D RQ-4310L/DC125V RELÉ RQ4 LED, 10µ ORO / 125 VDC
C9-A42X/DC12V RQ4310LN0G00012D RQ-4310L/DC12V RELÉ RQ4 LED, 10µ ORO / 012 VDC
C9-A42X/DC220V RQ4310LN0G00220D RQ-4310L/DC220V RELÉ RQ4 LED, 10µ ORO / 220 VDC
C9-A42X/DC24V RQ4310LN0G00024D RQ-4310L/DC24V RELÉ RQ4 LED, 10µ ORO / 024 VDC
C9-A42X/DC48V RQ4310LN0G00048D RQ-4310L/DC48V RELÉ RQ4 LED, 10µ ORO / 048 VDC
C9-E21/AC115V RQ2112NN0G00115A RQ-2112/AC115V RELÉ RQ2 SENSIBLE 500mW 0,2µ ORO / 115 VAC
C9-E21/AC12V RQ2112NN0G00012A RQ-2112/AC12V RELÉ RQ2 SENSIBLE 500mW 0,2µ ORO / 012 VAC
C9-E21/AC230V RQ2112NN0G00230A RQ-2112/AC230V RELÉ RQ2 SENSIBLE 500mW 0,2µ ORO / 230 VAC
C9-E21/AC24V RQ2112NN0G00024A RQ-2112/AC24V RELÉ RQ2 SENSIBLE 500mW 0,2µ ORO / 024 VAC
C9-E21/AC48V RQ2112NN0G00048A RQ-2112/AC48V RELÉ RQ2 SENSIBLE 500mW 0,2µ ORO / 048 VAC
C9-E21/AC60V RQ2112NN0G00060A RQ-2112/AC60V RELÉ RQ2 SENSIBLE 500mW 0,2µ ORO / 060 VAC
C9-E21/AC6V RQ2112NN0G00006A RQ-2112/AC6V RELÉ RQ2 SENSIBLE 500mW 0,2µ ORO / 006 VAC
C9-E21/DC110V RQ2112NN0G00110D RQ-2112/DC110V RELÉ RQ2 SENSIBLE 500mW 0,2µ ORO / 110 VDC
C9-E21/DC12V RQ2112NN0G00012D RQ-2112/DC12V RELÉ RQ2 SENSIBLE 500mW 0,2µ ORO / 012 VDC
C9-E21/DC24V RQ2112NN0G00024D RQ-2112/DC24V RELÉ RQ2 SENSIBLE 500mW 0,2µ ORO / 024 VDC
C9-E21/DC48V RQ2112NN0G00048D RQ-2112/DC48V RELÉ RQ2 SENSIBLE 500mW 0,2µ ORO / 048 VDC
C9-E21/DC60V RQ2112NN0G00060D RQ-2112/DC60V RELÉ RQ2 SENSIBLE 500mW 0,2µ ORO / 060 VDC
C9-E21/DC6V RQ2112NN0G00006D RQ-2112/DC6V RELÉ RQ2 SENSIBLE 500mW 0,2µ ORO / 006 VDC
C9-E21BX/UC24V RQ2112LU0G00024U RQ-2112LU/UC24V RELÉ RQ2 SENSIBLE 500mW LED 0,2µ ORO / 024 VAC / VDC
C9-E21D/DC24V RQ2112ND0G00024D RQ-2112D/DC24V RELÉ RQ2 SENSIBLE 500mW DIODO FW 0,2µ ORO / 024 VDC
C9-E21DX/DC12V RQ2112LD0G00012D RQ-2112LD/DC12V RELÉ RQ2 SENSIBLE 500mW LED, DIODO FW 0,2µ ORO / 012 VDC
C9-E21DX/DC24V RQ2112LD0G00024D RQ-2112LD/DC24V RELÉ RQ2 SENSIBLE 500mW LED, DIODO FW 0,2µ ORO / 024 VDC
C9-E21DX/DC48V RQ2112LD0G00048D RQ-2112LD/DC48V RELÉ RQ2 SENSIBLE 500mW LED, DIODO FW 0,2µ ORO / 048 VDC
C9-E21F/DC12V RQ2112NE0G00012D RQ-2112E/DC12V RELÉ RQ2 SENSIBLE 500mW D. POLARIDAD 0,2µ ORO / 012 VDC
C9-E21F/DC24V RQ2112NE0G00024D RQ-2112E/DC24V RELÉ RQ2 SENSIBLE 500mW D. POLARIDAD 0,2µ ORO / 024 VDC
C9-E21FX/DC110V RQ2112LE0G00110D RQ-2112LE/DC110V RELÉ RQ2 LED, SENSIBLE 500mW D. POLARIDAD 0,2µ ORO / 110 VDC
C9-E21FX/DC12V RQ2112LE0G00012D RQ-2112LE/DC12V RELÉ RQ2 LED, SENSIBLE 500mW D. POLARIDAD 0,2µ ORO / 012 VDC
C9-E21FX/DC24V RQ2112LE0G00024D RQ-2112LE/DC24V RELÉ RQ2 LED, SENSIBLE 500mW D. POLARIDAD 0,2µ ORO / 024 VDC
C9-E21X/AC115V RQ2112LN0G00115A RQ-2112L/AC115V RELÉ RQ2 LED, SENSIBLE 500mW 0,2µ ORO / 115 VAC
C9-E21X/AC12V RQ2112LN0G00012A RQ-2112L/AC12V RELÉ RQ2 LED, SENSIBLE 500mW 0,2µ ORO / 012 VAC
C9-E21X/AC230V RQ2112LN0G00230A RQ-2112L/AC230V RELÉ RQ2 LED, SENSIBLE 500mW 0,2µ ORO / 230 VAC
C9-E21X/AC24V RQ2112LN0G00024A RQ-2112L/AC24V RELÉ RQ2 LED, SENSIBLE 500mW 0,2µ ORO / 024 VAC
C9-E21X/AC24V 60HZ RQ2112LN0G00024S RQ-2112L/AC24V 60HZ RELÉ RQ2 LED, SENSIBLE 500mW 0,2µ ORO / 024 VAC 60HZ
C9-E21X/AC48V RQ2112LN0G00048A RQ-2112L/AC48V RELÉ RQ2 LED, SENSIBLE 500mW 0,2µ ORO / 048 VAC
C9-E21X/DC110V RQ2112LN0G00110D RQ-2112L/DC110V RELÉ RQ2 LED, SENSIBLE 500mW 0,2µ ORO / 110 VDC
C9-E21X/DC125V RQ2112LN0G00125D RQ-2112L/DC125V RELÉ RQ2 LED, SENSIBLE 500mW 0,2µ ORO / 125 VDC
C9-E21X/DC12V RQ2112LN0G00012D RQ-2112L/DC12V RELÉ RQ2 LED, SENSIBLE 500mW 0,2µ ORO / 012 VDC
C9-E21X/DC24V RQ2112LN0G00024D RQ-2112L/DC24V RELÉ RQ2 LED, SENSIBLE 500mW 0,2µ ORO / 024 VDC
C9-E21X/DC48V RQ2112LN0G00048D RQ-2112L/DC48V RELÉ RQ2 LED, SENSIBLE 500mW 0,2µ ORO / 048 VDC
C9-E22X/DC24V RQ2312LN0G00024D RQ-2312L/DC24V RELÉ RQ2 LED, SENSIBLE 500mW D. POLARIDAD 0,2µ ORO / 024 VDC
C9-R21/AC115V RQ2119NN0G00115A RQ-2119/AC115V RELÉ RQ2 REMANENCIA 0,2µ ORO / 115 VAC
C9-R21/AC12V RQ2119NN0G00012A RQ-2119/AC12V RELÉ RQ2 LED, SENSIBLE 500mW D. POLARIDAD 0,2µ ORO / 012 VDC
C9-R21/AC230V RQ2119NN0G00230A RQ-2119/AC230V RELÉ RQ2 REMANENCIA 0,2µ ORO / 230 VAC
C9-R21/AC24V RQ2119NN0G00024A RQ-2119/AC24V RELÉ RQ2 REMANENCIA 0,2µ ORO / 024 VAC
C9-R21/AC48V RQ2119NN0G00048A RQ-2119/AC48V RELÉ RQ2 REMANENCIA 0,2µ ORO / 048 VAC
C9-R21/DC12V RQ2119NN0G00012D RQ-2119/DC12V RELÉ RQ2 REMANENCIA 0,2µ ORO / 012 VDC
C9-R21/DC24V RQ2119NN0G00024D RQ-2119/DC24V RELÉ RQ2 REMANENCIA 0,2µ ORO / 024 VDC
C9-R21/DC48V RQ2119NN0G00048D RQ-2119/DC48V RELÉ RQ2 REMANENCIA 0,2µ ORO / 048 VDC
C9-R21/DC60V RQ2119NN0G00060D RQ-2119/DC60V RELÉ RQ2 REMANENCIA 0,2µ ORO / 060 VDC

Hojas técnicas:

Módulos MM Relés interface RF Relés industriales RM Relés de potencia RP
Relés miniatura RQ Relés ferrocarril RR Unidades de tiempo TM Relés especiales RE

LISTA DE PRODUCTOS CON REFERENCIAS CRUZADAS:

Módulos MM Relés interface RF Relés industriales RM Relés de potencia RP Relés especiales RE
Relés miniatura RQ Relés ferrocarril RR Relés de estado sólido RS Unidades de tiempo TM Bases y accesorios

Páginas relacionadas:

Certificados de calidad y homologaciones Circuitos y accesorios de bobinas Codificación y etiquetas Índice de simbologia y aplicaciones Información técnica general

¿Está interesado?…¿tiene preguntas acerca de los relés serie RQ y demás productos RelayGo ? entonces llámenos por teléfono al: +49 7082 940000 o envíenos un Fax al : +49 7082 940001, o escríbanos un correo al: consultar a Kühn Controls… nosotros nos ocupamos de su consulta…

Kühn Controls AG, Oficina de ventas Alemania, Gräfenhäuser Str. 14, 75305 Neuenbürg, Germany / Alemania • Tel.: +49 7082 94 00 00 • Fax: +49 7082 94 00 01 • contacto • Impressum / Aviso legal • Inicio.


This Site is created by Kühn Controls  Kühn Controls AG, all rights reserved.